Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

Y GWRTHODEDIG!ON I GAEL EU…

News
Cite
Share

Y GWRTHODEDIG!ON I GAEL EU AI L-ARCH WILI AD. AVi-tli gyunyg ail-ddarlleniad Mesur Gwasanaeth Filwrol yn y Senedd ddydd lau, dywedodd Mr Bonar Law fod y Mesur yn ol barn y Llywodraeth yn ang- enrhaid 1:01101 yngwyneb y s-afle filwrol bresennol. Un o'r anhawsterau niwyaf oedd yn eyfarfod pob Llywodraeth er toriad y rhvfel ydoedd cad cyfartaledd priodol o ddynion ar faes y frwydr ac ynglyn a'r angenrheidiau anhebgorol gar- tref. Ni fu'r anhawster erioed yn fwv nac yn awr; Yr oedd yp amhosibl i'r awdurdodau milwrol wneud y goreu o'r deunydd osodid at eu gwasanaeth oddi- gerth eu bod yn gwybod ymlaenllaw nid yn unig y nifer o ddynion ellid eu cael, ond wesul pa nifer y gellid eu cael. Gwnaed trefniadau pendant yn Hydref dhveddaf. y rhai yr hyderai fuasent yn rlioddi i'r awdurdodau milwrol y dynion angenrheidiol i unrhyw ymgyrch yr oeddis wedi ei threfnu, ond ni ehyflawn- wyd y gobaith hwnnw. oherwydd fel yr oedd y rhyfel yn myncd ymlaen, yr oedd y Cabinet yn can rod rod yr angenion car. trefol mor bivvsig fel ag i roddi y rhai yn y Fyddin ar y Maes i aros am enyd. Prif achos y cyfnewidiad ydoedd gwaith y sub- marines. Oherwydd hyn y mae'r Fyddin heb gael y dynion a ddisgwylid oddiwrth aniaeth- yddiaeth, gan fod y wlad wedi .sylweddoli mai cynnvrchu bwyd oedd v peth mawr ar y pryd. Yn yr un modd nid oedd y -N foi- l vs iiae o'i? iei, d dynion o ierdydd y Alorlys nac o'r icrd- ydd llongau yn dod, gan ein hod wedi dod i'r casgliad ei fod yn anhebgorol ang- enrheidiol i gael pob llong ellid ei rhoi i'r mor i bwrpas rhyfel- Y mae'r recruits fely, ei- dec-hreu y flwyddyn hon wedi disgyn yn fvr o'r nifer ameangyfrifol o dclim llai na 100,000 o ddynion. Bydd i bawb sylweddoli fod y fath ddisgyniad yn ddifrifol. a gillailn rhwydd iawn fod yn fwv difrifol. Yr oedd yn dda ganddo gad dweyd, fodd bynnag. fod y diffyg, i raddau helaeth, wedi cael ei wneud i fyny drwy ddull ag bnwyd yn ei awgrymu lawer gwaith yn y Tv, hynny ydoedd, fod yna newid yn y dynion gyflogid yn y Fyddin eu hunain. Yr oedd y rhai addas i wasanaeth wedi cael eu gyrru i'r ffrynt, ac yr oedd y gwaith tu ol i'r llinellau yn cael ei wneaid i raddau mwy nag erioed gan ddynion nad oeddynt yn addas i'r linell frwydrol. GaIwyd (.i ddwy ii 'N-iie(ld yn ol at nifer o glereod, ei- engraifft, o addasrwydd milwrol, ceddynt yn gwneud gwaith clerc- od, a gwnaed ymgais ddifrifol i wella'r dilfyg hyd yr oedd yn bosibl. Apwynt- iwyd y Cadfridog I.owson gan Syr Douglas Haig gyda'r unig bwrpas o gael i'r ffrynt yr holl ddynion a alii ei godi. ac yn ychwanegol yr oedd gwasanaeth y merched yn cael ei ddefnyddio. Yr oeddynt yn nlluog i gynorthwyo nid yn unig mewn coginio and mewn gwaith clercio yn ogystal ae o'j- ffynonellau hyn cafwyd rhyddhad mawr oddiwrth y prin- der. Ond y mae"r prinder yn aros, ac os na ellir ei gyfarfod mewn rhyw ffordd y mae ein rhagolygon yn yr ymgyrch sydd o'n blaenau yn cael el ajiiharu'n ddifrifol.

LUTH WiL Y GWAS. I i

CENINEN GWYL DEWI. I

CELL Y LLYTHYRAU.

ICONDEMNIO LLAFUR Y SUL

I CAN GYNTA'R FWYALCHEN. I…

HHYSrEB Y PARCH G. CEIDIOG…

TREFNU TRYLWYR.

j BRWYDRO CHWERW O'N BLAENAU.

IY PENSIWN.

I CARCHAR I DAD GWRON.

MEDDYG TNI AETH NATUR.-