Hide Articles List

4 articles on this Page

Y CEIR MODUR.

Advertising

Advertising
Cite
Share

IiJf =IIi i CYNILDEBI 0 vI un iILOEBI „ 3 y CYNILDEB GOREU ydyw PRYNU PETHAU DA A BUDDIDL am yr ARIAN llEIAF. I WRTH BRYNU EICH DODREFN A'CH IRONMONGERY GENNYM NI ARBEDWCH 40% neu 8/= yn y Bunt ar y prisiau presenol. GRIFFITH JONES & con I Carnarvon, Bangor & Pwllheli. l k ——————————  G- IN COCH TANGO TABO° ?M???? ??s?? ??t??? B ??? ? ?* ??!?? ???? Y GWAED YW R BYWYD. OS BYDD Y GWAED YN DENEU MAE Y CORPH YN NYCHU. GOREU BUDD, BUDD IECHYD. Cynnwys v biuld hwn ynddo pi J-m, boll fuddion a gwir ddedwyddwch bywyd. <-ud i an "arfer y byd hob ei g-u»<irfor." N'd hynynn yn unig, nnwys hefyd y buddion goreu ag sydd vi, Pl • •' "YSWI RIANT CENEDLAETHO! aiii y rbswm fod mwynhad gwastadol o iechyd yn s: rhau taliad digonol o'r eyfraniadau, a pho hwyaf y deil iechyd heb fod c-isiaii pw-o arni tB« yaf oil fydd y buddion wedi cyrhaeddyd yr oed ran addawedig. Mewn IlAwer iawn o achosion mewn bywyd, nid Oe6 ragorach moddion na'r GWIN COCH TANGO i ddal ysbrydoedd y dynion yn fywiog pan fo Hafur a llludded caledwaith yn ymosod ar eu cyrph. Y mae y TANGO WINE i'r cvfryw fel gwlith a gwlaw i dir eras a sychedig. Crea waed newydd, bwvda y nerfau, cryfha'r gwan, adfywia'r blinderus, Ilona yr iselfryd. PURA Y GWAED. rhydd egni i'r lluddedig, bywydoliaeth i'r llafurwr naturiol neu feddyliol, cwso- i'r anhunedd, a bywyd o'r newydd i'r rhai nad ydynt fel y dylent fod. Mae ei effeithiau yn ddiatreg. Dcuwch i deimlo yn fuan eich bod yn der- byd lleshad oddiwrtbo. Deuwch i deimlo eich gwaed yn ffrwd hylif a chynes yn llenwi eich gwythienau, ac yn cyfranu BYWYD O'R NEWYDD drwv bob rhan o'r corph. Os yn ddiffygiol o iechyd ohprwydd gwaeledd gwaed, neu ar ol rhyw afiechyd arall, gwnewch eich meddwl i fyny ar un- waith i geisio potelaid ohono, sef No. 3. Chwi ferched ieuainc ag eydd yn arfer bwyta blawd ceirch a rice, er mwyn oael gwynebau llwydwyn, yn hwn y mae eich mawr asigeiij I IOI IUI-nLI Mrs Hughee, 20, Taiiesin Street, Llandud-no, yn ei llythvr diweddaf a ddywed :Mae eich Tango Wine yn haeddu canmoliaeth uchel oddiwrthyf. Mae fy ngwaed puredig fel ffrwd toreithiog ynof. Anhunedd wedi troi yn gwsg melus. Gwendid ac iselder ysbryd wedi ff oi, a'm bywyd wedi troi ya fywyd newydd. Diolch am i mi glywed am daiia." Rhodder prawf ar un bot1 o'r goreu, 3s 6c; ail, 2s 6c; trydydd, Is 9c. I'w gael gan Charlton, Llanrwst; William Williams, Harlech; Roberto, Portmadoc; William Owen, Druggist, a Cowell, Penlan Fawr, PwJl/leli i Bowen, Chemist, Criccieth; Mr David Williams, Stag, Dolgelley; Liverpool House Trefriw; Thomas, Cross Keys, Blacnau: Chai ton, Llys Caradoc, Bettws y Coed; Williams, Druggist, Holyhead; Lake and Co, Bangor; Parry Jones, Druggist, Penmaenrnawr; Roberts, Chemist, Llanfairfechan; Ellis Owen, Bethesda; John Owen, Vaynol Arms, Pentir-, R. W. Owen, Halfway, Portdinorwic; T. Griffith Hughee, Druggist, Ebenezer. Derbyniwyd cannoedd o Lythyrau Cymeradwyaeth o bob man.

Advertising

AMSER Y TRENS.I i