Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

31 articles on this Page

MAN BELYDRAU GOBAITH.

News
Cite
Share

MAN BELYDRAU GOBAITH. (Gan J. T. W., Pistyll). I'r dyfodol y tromiwn. Caddug yw ei onvelioii. Gwrandawn bob sill a gait- a ddywed gwyr mewn safieoedd pwysig; ond yn iioilituol eiii Prif W einidog. Casivs rywsut, teimla Cymro ot waed yn tia-vinno lieu yn oeri wrth yr liyn a ddwed ein Brawd yn ol y cnawd. Pe digwyddai i'w anrhydedd gael cip ar bapuryn dinod fel y hwvrach y p.irdyna efe ryw chwilgwn o'n satie am gyfarth yr heuliau. Darllenasom ei araith ar bwnc y Worddon yn v "Dinesydd" diweddai. G-welweh mor deg ydyw ei ddaliadau Rhyddfrydol. Ni chydnebydd am eiliad degwoh gorfodi Ulster i gymeryd ei llvwio gan fwyafrif yr Ynys Werdd. Gesyd gan hj mi\ \r egwyddor na fedd neb dyn haw] Or farn ei nLddyn i'w lywodraethu; ond T hawJia pob dyn rvddid yn ol ei farn ei hun. Sylwer mor bendant y sail yn prbyn Gorfodaeth Yn awr, wele v Cymru teilwng hwii yn benaeth Prydain tie yngwyneb yr egwyddor a esyd yn ddadi dros adael Ulster allaii o Fesur yr Iwerdd- on, oheruydd ei hegwvddorion a'i chred, gall gwerin Cymru, yn ddiau, ddisgwyl gwawr dydd Jiwbili ei delfrydau. Faint hynnag a gasha y Gwyddel ar lywodraeth John Bull, nid yw y Cymro goleuedig yn nil iddo yn hyn. Os yw dvlieadati Cvnii-v fel cenedl am ddilyn ei hanianawd yn tvladol, addysgol a ehrefyddoI, 11 i tybed na cheir gair o'i pblaid gan Lloyd George mor bendant ag a gaiff Ulster- iaid ? Beth am fesurau d invest ol r Os gofyn Cymru am waharddiad, ai onid yw dadl Plstr yn fwy na digon i ni 0 sicrwvdd yr hawliwn ef:- Os y gofynwn am hunan- lywodraeth, ai onid yw ein bawl a'n fiaeddiant yn fwy na gorbwyso yr Ulsters? le siwr, ai tybed mai mate-, o egwyddor f) bar l'r ddadl Ulsteraidd gael ei rhoi allan fel y gwueh ? Ai ynte rhywbeth arall a.r wedd mwy o'r umake shift" ? Boed hynny fel y bo, erys v ddadl; ac v mae gennym ninnau, genedl y Cymry, hawl i'w chymwyso yn ei holl rym atom ein hunain. Ond, arhoswch clnvi funud. Down i gryn anhawster fel gwlad, ac fel cenedl a chenedloedd. Pwy sydd i lyw- odraethu, ai trwy lais y mwyafrif, ai pa sut? Gall fod y lleiafrif yn hollol ivi-tli- vvynebol o ran barn a chred i'r mwyafrif; ac yng ngoleu y Prif Weinidog, y mae v lleiafrif yn hawlio byw yn ol eu fFansi hwythau. Dyma rywbeth tebyg i enwadaeth gref- yddol. Hoffwn weled gwlad yn cael ei I Uywodraethu ar yr un dull ag y llvwod- raethir em crefydd yn eglwysig, yn sectau a therfynau fel nad el y naill sect drosodùr j i diriogaethau Uywodraethol y naiJl y Hall. Sut y gweithiai, tybed?. Ond golvgwn fod George yn iawn gydag U 1st ei, ac y dylai pob plwy a eltwmwd gael yr im fraint a Gwyddel Gogledd j Iwerddon; methwn a gweled na buasai Hywodiaeth wladol yn dod yn hollol yr un peth a sectyddiaeth grefyddoj lieddN-W. mae yr idea braidd vn fresh, ac an. hawdd yw cael crebwyll ddigon cynyrch- iol i ddychmygu .gwlad, a gwledydd vn wily. Dyma real Home Rule, a thyma hefyd belydr am enyd bach o obaitli rhyddid a'i "gwaivr wen oleu," pan ffy tywyllwch i beidio dyehweL X., awi, Brif Weinidog hyglod, os vdyc;i), ir,. credu yr (,NN-yddot- i (),o,(Iw(-Ii dd-adl i gau safn y C'enellaethoKyr, ediych tuagatoch am eich, ftod-yn oario- yr nnrhyw ymlaen trwy holl derfynau vr Ymerodraeth fvth-IWIllog. Os na fedd y mwyafrif GWsditeloc1 hawl ar at^yhoedd iadau eu IW;atvif, pa fodd y tnlle gan v Llywcxtxacth yr ydych yn brif un iddi PwJ, 1, orfodi givyr sy'n hollol anghredu mm-rfiyfet.a lladd yw y ffordd i heddwch ? gaham y gofodir luxldychwr i ymladd brwydrau y rhai a ga rant ryfel ? Ai onid oes i gyd-wybodau ac argyhoeddiadau eu lie a'u hawl yn y pwnc hWll yn gystal a f' plnnw Home H ule yr Iwerddon r Os efrr. I wyddor ay yn y cwestiwn, nis geJhvch e) r chymhwyso mewn un amgvJcbiad i gwrthod mewn un arall o gyn-eiyb nWuv |I Yn ol fel y deallwn yr araith? y ,wvi ddyla,sai fod yn y brwyd.a? hed<? yn | Iwrop yw y gwyr a, gamut H: gredant ynyfathddia?.idd-dn. jftvy j gost eu Imnain !?efyd ddyJai ?J,, ost ?t chwareiK Nid oes iddynt h?wi i orfod?. | neb a frnl yn wahanct yn oj vr hv? i, gydnabyddir yn Hawl yr Ulsters. • Y "I?, f ddHdl dég vn debyg.? I ,vv I ia' werthfwr: y mae yn ? 0 wo, ? roi o, d?n ?r n?g rw .'w f,y? 1 v mae I ynddi bosibilktu da iawn. Hyderwn na bydd I'll rvd-G „ ?cdu. r-eddwt am fuui? 'n ? r?rt   rreu un adlewyrchiad arno .reu un adf.wvrch.ad? ? ? ? ?"" fod wed..ydnabod vr ? ?W??M?'?? ddi- amwy., d?sgw.Uwu  yn ei wlad ei hun nad vdvw .vn eaej ei lathru dan draed, it S?Aeth na hvnnv Pe d,ouai i rai o taoedd awrion y I, wlad heddyw mewn gwisg gweithiwr cyff- redin, ni buasai raid iddo arm; ddwy awr yno na chawsai fwy na'i argyhoeddi fod yr hawliraint y dadleua efe am dani i Ulster yn beth ag y mae ugeiniau o fit. oedd o'i gyd-genedl yn amddifad iawn o'i meddu oldiar law militariaeth ffroen- uchel a drewedig. Yr wyf yn sicr o'r ttaith lion, a cliaiff yntau brawf ohoni ond gwneud r hyn a awgrvmaf. Ond nis caiff ar wahan i hynny, mi a'i gwarantaf.

I CYNGOR SIR ARFON. I

———.t?———— I CYNGOR SIR MEIRION.I

!TRETHI -UNDER BANGOR.-I

CYHUDDO "sWYDDOGIONI UNDEB…

ICAPLANIAID ".Y FYIiDIN.I…

I GORNEi.EJ Y PRIF WEINIDOG.…

ILLAFUR Y sue,11

LLAL 0 ACHOSION PRAWF.i

I SY £ . W E DDOLIA D MAWR,…

CAU YR EFAIL.

Advertising

RWSIA I

CAERNARFON.I

-PWLLHELI.

- PORTHMADOG. - - - -

CRICCIETH. I

PENRHYNDEUDRAETH. I

NODION -0 FFESTINIOG. I

IMIL YN SEGUR.

1 CARCHARORION YN DIANC.

I TAN MEWN ME LIN.

IIAWLIAU FFYLM DARLUN. IAU…

LLYTHYRGLUDYDD A BARBWR.

ETHOLIAD ACHLYSUROL STOCKTON…

!4.. ¡MARW CYRNOL BRADSHAW.…

NODI A CHOFRESTRU BEDD.\ U…

GAS MANTLES. -

ACHUB DRWY GRAFAT.

—————....———— AM FARW YN LLE'R…

GWEITHWYR A CHYNILDEB.