Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

14 articles on this Page

FELINHEL1..1

u-NORTHWICH. I

-PONTRHYTHALLT. !

-EBENEZER A'R CYLCH. I

DYFFRYN NANTLLE.I

MANCEINION. I

Advertising

MARW SYDYN FICER. I t

SUDDO LLONGAU AMERICA. I Jf…

RWSIA. I

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

AER COED HELEN WEDI El LADD. Hysbysir fod Capf. Alontague Hughes, aer cydnabyddedig Ystad Coed Helen, Caernarfon, wedi l'i ladd tra yn brwydro. MARW MERCH ARGLWYDD NEW- BOROUGH. lin yr Anrhyd. Helen Wynn, merch hynaf y diweddar Arglwydd Newborough, a chwaer yr Anrhyd. F. G. Wynn, Glyn- llifon, farw yn Alarket Dravton. IECHYD GIPSY SMITH. Alae iechyd Gipsy Smith, yr EfengyL ydd poblogaidd, wedi torn i lawr. Bu yn gwasanaethu yn Ffraitic gyda Chym- deithas Gristionogol y Gwyr Ieuainc, ond yn awr wedi dychwelyd i'r wlad hon oher- wydd ei iechyd. Y GERMANIAID YN ENCILIO. Pery y Prydeinwyr a'r Ffrancwyr i Ilmyso ar sodlau y Germaniaid. Hyd yn hyn meddianwvd 214 o drefi a phentrefi- 114 gan y Piydeinwyr a 100 gan y Ffrancwyr. Alae y gwyr meirch a'r blaenfilwyr yn cadw mewn cysylltiad a'r gelyn, a bu brwydro bywiog. Ddoe yr oedd y cynnydd rhwng dwy ac wyth milltir o ddwfn, ac yn cymvys 40 o ben- trefi. Gwnaed dinistr difrifol ar eiddo gan y Germaniaid yn ystod eu henciliad. lllioddwyd derbyniad serchog i'r Cyng- reirwyr gan y pentrefwyr. ( ydnebydd adroddiad Berlin eu bod yn encilio, ond yn gwneud hynny yn ol cyn- llun. COLLI LLONG. Dywed y Alorlys fod distrywydd Pry- deinig wedi ei suddo yn ystod yr ymos. odiad Germanaidd ger Bamsgate ddydd Sadwrn. A'chubwyd wyth o'r dwylaw. Torpediwyd un arall, ond nid yn ddifrifol. GWEINIDOG CYMREIG AR GOLL. Alae y Parch O. Lloyd Jones, M.A., B.D., gweinidog Stanley Road (M.C.), Bootle, ar goll o'i gartref er dydd lau. Pan y gadawodd ei gartref, 38, Balliol Road, prynhawn lau diweddaaf, yr oedd yn ei iechyd cvffredin. Nid oedd yn ddim byd anghyffredin iddo adael ei gartref heb ddweyd lie yr oedd yn mynd, gan fod hynny yn digwydd yn ami; ond dywed- odd with ei wraig fod ganddo gyfarfod pwysig yn ei eglwys y noson honno. Hyd yn hyn nid oes dim wedi ei glywed yn ei gylch. CARCHARU R CYDWYBODOLWYR. Bore LIun, ynghastell Caer. darllenwyd dedfryd chwech o wrthwynebwyr cydwv- bodol gan y Alihvriad Cooper fel y can- lyn :—Arcliibald Fennex Brockway, cyn- olygydd y "Labour Leader," dwy flyn- edd gyda llafur caled; Edward Jones, saer, dwy flynedd gyda llafur caled; Samuel Brooks, R, Seaton, James Wol- stencroft, dwy flynedd gyda llafur caled; William Noble. 112 niwrnod gyda llafur caled. DR JOWETT A'R ALWAD. Disgwylir y bydd i Dr Jowett dderbyn yr alwad gafodd i olynu Dr Campbell Alorgan fel gweinidog Capel Westmins- ter, Llundain. O'r hyn lleiaf mae Dr Jowett wedi hysbysu ei eglwys yn New York y bwriada ddychwelyd i Loegr. Y PRIF CHWIP. in of y "limes," mae Syr Hamar Greenwood, A.S., yn debyg o gael ei ddewis fel olynydd Mr Neil Primrose. 000.

PWYLLGOR YSWIRIANT A'R BENTHYCIAD.

GROESLON.