Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

14 articles on this Page

FELINHEL1..1

u-NORTHWICH. I

-PONTRHYTHALLT. !

-EBENEZER A'R CYLCH. I

DYFFRYN NANTLLE.I

MANCEINION. I

News
Cite
Share

MANCEINION. I Ymadawiad Newyddiadurwr. Alae Mr F. E. Hamer, yr hwn sydd ers amryw flynyddau wedi golygu cyhoeddiad Cym- reig y "Manchester Guardian," wedi y gadael y papur hwnnw, ac yn awr ar staff golvgyddol papur newydd gyhoeddir yn Llundain. Brodor o Sir Drefaldwyn yw Mr Hamer, ac yr oedd yn uohel ei barch ymysg Cymry y ddinas. I Cymanfa y Methodistiaid.-Diwedd yr wythnos cynhaliodd Methodistia id CaIfin- aidd Alanceinion a'r cylch evi cymanfa bregethu flynyddol. Nos Sadwrn. caed seiat undebol yng N ghapel Heywood Street, a'r Sul pregethwyd yn y pedwar capel gan y Parchn John Owen, M.A., Caernarfon J. H. Williams, Porthmadog; n. R. Hughes, B.A., Lerpwl; a Howel Harris Hughes, B.A., B.D., Lerpwl. Caed cyrddau da a gwledd o'r fath oreu. Canmlwyddiant.—Ddiwedd yr wvthnoe hon bwriada Wesleaid Hardinan Street, ddathlu canmlwyddiant yr achos. Decli- reuir nos Wenerz a disgwylir i bregethu y Parchn T. Hu^ies, Felinlieli, a Dr Hugh Jones, Bangor. Pregethwr Eangfrydig.—Ychydig amser yn ol gwasanaethai y Parch T. Charles Williams, Al.A. (M.C.), Porthacthwy, y Bedyddwyr Seisnig yn Stockport 'Road, a'r dydd dilynol pregethai yn yr Albert Hall (scfydliad Wesleaidd). Prynhawn heddyw (Mercher) efe fydd yn pregethu y bregeth flynyddol ynglyn a chwrdd Bwrdd Annibynnol Sir Gaerhirfryn. A phaham na bac mwy o hyn, yn He bod ysbryd sectyddol yn ysU pob yni crefyddol y genedl fel yn awr.

Advertising

MARW SYDYN FICER. I t

SUDDO LLONGAU AMERICA. I Jf…

RWSIA. I

[No title]

[No title]

PWYLLGOR YSWIRIANT A'R BENTHYCIAD.

GROESLON.