Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

--HYN A'R LLALL.,I -I

SON AM GYNILO. I

"DECHREU YN YMYL DY DROED."…

I CAERNARFON. I

News
Cite
Share

I CAERNARFON. Gweler newyddion craill o Gacrnarfon ar dudalen arail o'r newyddion llcol. Apwyntiad.—Mr Griffith Lewis Owen, ysgrif^nnydd Cangen Caernarfon o Unueb yr Argraffwyr, ddewiswyd yn aclod o Hwyllgor yr Yswiriant fel olynydd i Mi- David Jones. Y.W.G.A.—Dydd lau, yn ystafell y Y.W.C.A., cynhaliwyd Sale of Work, pryd yr agorwyd gan Mrs Cousins, .Eryklon, Clillc. Ulioddwyd dau berfi'orniiad o'r sketch "Apartments to Let" gan Gjvmni Dramayddol y Y.W.C.A. Llys Bwrdeisiol. — Cynhaliwyd ddydd Llun, Mr (lias. A. Jones yn y gadair. Cyhuddwyd Andrew Palmer, 2, Hendre Street, o fod heb dalu am gadw ei blen- tyn mewn ysgol. Rlioddwyd pythefnos iddo i dalu. Darluniau Byw. Dangosa Mr E. 0. Davies, Guild Hall, ddarluniau ardder- cliog yr wytlmos hon eto. Yn y rhan flaenaf o'r wythnos ceir "The Panther of Death," a'r rhan olaf "Police," yn por- ti eadu Charlie Chaplin, a ili.Ui rail o "Liberty. Gobeithlu Beulah. Nos lau, o dan lywyddiaeth y Parch R. D. Rowland (Anthropos), cafw^d cyfarfod terfynol y Gobeithlu. Canwyd amryw o waith gwa- hanol gerddorion yn ymwneud a'r "Car- tref," gan Gor y Plant, o dan arweiniad Mr Robert Williams. Gwobrwvwyd amryw o'r plant, a clmfwyd cyfarfod rhagorol. Cyngerdd Cysegredig.— N0« Sul, yn y Guild Hall, cynhaliwyd cyngerdd cysegr- edig, dan lywyddiaeth Mr Crebbin. Ar- weiniwyd gan Mr H. R. Phillips, Pool Street. Cymerwyd rhan gan Miss L. Hughes, Ebenezcr; Mri W. G. Harris, Owen Roberts, a pharti dan arweiniad Air James Metcalfe. Cyfeiliwvd gan Mr T. 0. Hughes, organydd Siloh. Methu Talu.-O flaen yr Ynadlys Sirol, ddydd Sadwrn, cyhuddwyd William Davies, Pencaerwaen, Grocsion, o beidio tahi y swill o 10s, yr hyn oedd yn ddyled- us iddo, am gadw ei fab mewn ysgol 'yn Birmingham. Dywedodd ri fod wedi bod o dan ofal y JlJeddyg ers tri mis, ac yn metJiu gweithio. Gohiriwyd yr achos am fis. Gwror.iaeth a Llwfrdra. Xos Lun, yngha.peil Ebenezer, traddodwyd darlith ar "Wroniaeth a Llwfrdra" gan yr enwog Mr W. O. Jones, Aber Villa, Ban- gor. Y cadeirydd., yn ab«enoldeb Mr John Evans, Pennant Villa, ydoedd Mr VV. D. Jones, Hodnant. Dyma un o cldarlitboedd goreu yr amryddawn W. 0" a c'hafodd wrandawiad aiddgar ae astud. Yn ystod y Sul pregethwyd gan y Parch Lewis Edwards, Llangefni. M ilwrol.-Dyrehafwyd y Cadet W, n, Jones,-mab hynaf Mr a Mis T G Jones Dinorwic Street, yn jsgapten vn v ]?,.W-F. Derl)viiiod(I 18, South Penrallt, hysbysrwydd fod ei mabl reifat John Jones, mewn vsbvtv vn n dioddef oddiwrth effeithian nwv a dder- byniodd yn Ffrainc.-Dyrchafwvd Preifat ? John Davies, mab Mr a Mrs D. Davie  d a'r /yCapelCoers^n, yn corporal gyda'r R,\V.F.-Daeth Gunner Richard Olive ?c.toria Street, adrefyn dioddef oddi?' wrth gJwvfan dderbyniodd .n Ff?uno Ynadlys Sirol. Cynhaliwyd dd" vdd j Sadwrn, Mr A. Wynnn W.liams yn y gadair. Cyhuddwyd William Griffith, Tvddyn Rhedyw Farm, L'anllyfni, o fod 'n feddw ac afreoJus, Ymddangosodd vM? r R. Roberts drosto. Dirwvwvd ef i 10s. C'yhnddwyd Richard H. Jonos Glandwr Stores, Bettws Gannon, o fod heb oleu ar ei ddeurodur. Gohiriwvd vr achos am wythnos. arr R, Roberts vm- ddangosodd drosto. Elw Sylweddol.-Nos Ltiii cvnhaliwvd pwyllgoi- cylchwyl Gwyl Dewi Moriah dan lywyddiaeth Mr A. J. Williams, Plas Mcnai, Cyflwynwyd y cvfrifon gan yr ysgrifennydd H. R. Phillip). Der- bymwyd 241p 3s 10c. Bwriedir rlioddi .vr elw rhwng Ysbyty Gymreig Netley a \1 Chronfa Gymreig Syr Owen Thomas. Cyflwynir 100p i'r dda II achos nchod. Cyf- lwynwyd diolciigarwch gwresog i bawb am eu Hafur, yn neilltuol I'e+iy cl.wiorvdd yr eglwys. Tribunlya.—Cynhaliiw'yd nos Fercher, i Chas. A. Jones yn y gadair. Gohir- iwyd aehosion Mri L. T. Jones W H' Hugheg, G Pritchard, John Roberts, J oh n H llghes, W. K. Pn.n.Vj or mWyn iddynt gael eu harchwilio gan y meddvg, I a Hamilton Jones (18) a H, Jones Tho- mas ddim i'w galw i fyny liyd Mawrth 31 R. Wilfred Edwards (18) ddim yw ahv i fyny hyd Mai 6. Mr Rhys Williams Tanygraig, tri mis. Gohiriwyd aehosion Hugh Robinson, R. H. lahall, a W Roberts. Marw yn Birkenhead.—Dvdd Gwener daeth pellebr i Mrs George Grisdale, Stryd y TJyn, yn hysbyslI fod Mr AViii. Hllgh, 110, Claughton Road, Birken- head, wedi marw. Priod ydoedd i Mrs Jane Hughes, merch y diweddar Mr a Mrs Wm, Griffith, Hendre Street. Yr oedd tua 65 mlwydd oed, ac wedi magu ty did o blant, a bu amryw ohonynt yn trigianu yng Xgliaernarfon, yn enwedig William, yr hwn a fagwyd gan ei daid a'i nain, a George Walter fit am flynydd- oedd gyda Mr a Mrs George Grisdale. Yr otxld Mr Wm. Hughes yn gweithio gyda LairdVTers blynyddocdd, ac yn ddyn diwyd a charedig, yn aelod selog, dich- lynaidd a da gyda'r Wesleaid yn Claugh- ton Road. Claddwyd ef ddydd Mawrth yn Birkenhead. Cyhuddo Perchencgion Moduron.— I Dydd UIIII, yn y Bwrdeisiol. cy- huddwyd 1). M. Pritchard, Llanrug; Llewelyn lOvans, Leiod Faull; ac Owen H. O wen, Clynnog, o adael eu moduron i sefvll ar y Maes am ormod o amser. Erlynwyd gan Mr J. 13, Allanson, ac am- ddiffynwyd gan Mr Graham, Amwythig, yn caol ei gyfarwyddo gan Mr Richard Roberts. Dywedodd Mr Allanson fod yn cael ei yrru gan Owen H. Owen yn y Maes ar Ciiwefror 23 wedi cyrraedd yno 9.50 a.m., ac wedi aros yno hyd hump o'r glocli yr hy-yr. Aeth yr Hecldwas Jenkins yno, a gofynodd iddo symud, a dywedodd Owen nad oedd gan- ddo le arall i fynd, Yr un diwrnod daeth modur yn cael ei yrru gan D. M. Pritchard yno 3.36 p.m. Dywedodd vvrth yr Heddwas Jenkins mai dim ond am 15 munyd y huasai yn aros; ond ni adawodd hyd 4.36 p.m. Hefyd Llewelyn Evans, yr hwn ddaetli yno 3.20, ac ni adawodd hyd 5.10 p.m. Aeth Mr Allanson ymlncn i ddweyd eu bod ar y ffordd i groesi y Maps. Pan vn dyfod o Bridge Street i'r Post Office, rhaid myned o'r ffordd gan fod y modurion yn cymeryd lie. Tyst. iwyd ymlicllach gan yr Hcddweision Jen- kins a Jones a'r Rhingyll Thomas. Dy. wedodd Mr Graham fod y Maes yn 420 o droedfeddi o hyd a 200 o led, ac nid oedi y modurion yn cymeryd Uawer o le. Dy- uedodd Mr Chas. A. Jones, wrth eu di- rwyo i 10s yr un, yn cynnwys y costau, nad ydyw y Afaes i'w gymeryd fel "Gar- age."

I---BETHEL.

IBALADEULYN.

GROESLON.