Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

} STILL TTE FRONT I f s I THERON THIS SEASON OUi DISPLAY A or tMILLINERY f Flowers & Feathers, i if UNTRIMMED AND READY TO WEAR. t HEADGEAR, A ARE ALL OF THE NEWEST STYLES, AND MOST IMPORTANT OF 'f ALL, THEY ARE ALL AT MODERATE PRICES. t Jones Williams, = 19. POOL STREET, CARNARVON. rj' 'oo.P !a. "Y DINESYDD CYMREIG" ydyw yr ORGAN SWYDDOGOL I UNDEB CHWARELWYR GOGLEDB CYMRUL CYNYRCHWYD GYDA LLAFUR UNOEBOL. GUILD HALL, CAERNARFON. DARLUNIAU BYW DAVIES THE PANUHHER OF DEATH. POLICE—Charlie Chaplin. Mynediad i mewn, Is 2c; 7o j a 4o. CYFLE ARBENNIC MAE R. P. LLOYD, WEDI AGOR BUSNES NEWYDO YN Palace St. Caernarfon, MEWN GWERTHU A CHYFNEWID DODREFN HEN A NEWYDD, GWELY. AU, CLOCIAU, PAPURAU TAI, A FANCY DECORATIONS, &c. Gallwn gyflenwi DODREFN TAI, a chan- iatau 1s 6c yn y Bunt am Arian Parod. Prisiau Neilltuol o Resymol. DYMA GYFLE ARBENNIG. POB Dosbarth o FORWYNION yn Eisiau. Lleoedd da yn agored yn awr ar sin llyfrau. Cooks, Cook- Conemls, Housemaids Hotel, Preifat a bbyhooddus, Generals, Waitresses, £ o. Tmofyner A Colwyn Bay X.L. Servants itry, Carlton Buildings. Colwyn K ILL THAT FLYJ-It is the greatest breeder of disease known to science. Professor Payne's "Panzene" kills flies, moth. and all other insects. It is a pre- paration of Pancy petals dried and drugged, and is a safeguard against all- infectious diseases. Beautifully scented to carry on person. Large sample packet 3d.—Prof. Payne" 2, Melville Street, Ryde, I.O.W. A RMY and NAVY "SANTOLI PRE. PARATION for all. Urinary Troubles. One box enough remedy, with instruction and useful booklet. Boxes 2. 9d and 4s 6d poet free.—HULME'S, Chemist, Nottingham. Established 1S92. ks TAMMERERS.Can Stammer he Cured by Correspondence?" Inter- f ting booklet and expert advice free.— Wareing Netberville, Whalley, near ii lack burn. I" ARGE PARCEL Baby Longclothes and requisites cheap; good.— 20, Salis- bury Avenue, Southend. 20 LOVELY CROCHET PATTERNS, Is j Id postage. Shepherd, 18, Addison Road, Preston. /L STROLOGY. — Life eventa, ch-anges,1 Afortunat-9 days, businem ou0cen, matrimony; two years' future added; send ¡ birth date, It P.O. Prof. Gould, II. RABBIT NETTING.-Long Field Nets, I Lines, complete, in green, tan, or natural colour, also Special Netting Twinea, super flax. Samples and list free from E. Parnall and Co., Netting Works, Bedminster, Bristol. SEVEN BEAUTIFUL 1914 PULLETS, 188 carriage paid. Approval.-Ito- bert Bennett, Butts, Frome. To MOTHERS.-Nits are a curse. Try "Scholars' Ointment." In tins 6d and Is poet free. Agents wanted.— Douglas, 6, Barlow St., Aoomb, York. L EFT-OFF CLOTHING. Wanted Ladies, Gents, and Children's. Beet prices given Send parcels. Mrs Hart, 83, Lower Hillgate, Stockport. A MERICAN ORGAN (Crane), 12 Astops. Mewn cyflwr rhagorol.-¥m- ofyner, trwy lythyr, ag "Organ," Swydd- fa'r "Dinesydd," Caernarfon. CYFARFODYDD. aYLCHWYL LENYDDOL A CHERDD- OROL WAENFAWR, a gynhelir NOS WENER, PRYDNAWN a NOS SADWRN, EBRILL 20 a 21, 1917. Beirniaid: Cerddoroh Dr. Caradog Huberts, Rhes, Wrexham. Llenyddol: Mr H. Parry Williams, ltliyd- II ddu; Mr G. E. Jones, Penisa"rwaen; i Parch D. J. Lewis, B.A. Celfyddyd: Mrs Vaughan Davies, Caer- narfon; Mr Humphrey A. Williams Tostynau Rhydd i'r Byd. I.-I)atganti "Y Blodeuyn Olaf" (J. Ambrose Lloyd), trefn. R. G. Williams, I •Penvbontfawr (gwel y "Cerddor," Chwef. 1916), i Gorau Merched, heb fod dan 20 o rif. Gwobr, tl 10s, ac Electro-plated Jam Dish i'r Arweinydd. 2. Datganu "Awn i Chwareu yn yr Eira" (Pedr Alaw), i Gorau Plant, dan 17 oed ac heb fod dan 25 o rif. Gwobr, tl 10s, ac ArweinfTon hardd i'r Arwein- I ydd. Atelir 10s o'r wobr os na bydd cys- I tadleuaeth. 3. Unrhyw Ddeuawd. Gwobr, 12s. 4- Unrliyw Unawd allan o Gyfanwaith Gwobr, 15s a Suite Bag liardd. 5,-lnawd, "Bedd Glvndwr" (W. 0. Jones). Gwobr, 10s 6c. 6.—Adrodd, "Esgyniad Elias i'r Nef" (Eben Fardd). Gwobr, 10s 6c. 7.—Dtiehesse Set. Gwobr, 5s. Satin Panel for Fire Screen. Gwobr, 10s 6e, i fod yn eiddo rhoddwr y wobr. Rhestr o'r Testynau, pris Ceiniog, i'w cael trwy y post.—JOHN W. HUGHES. J Fron Hyfryd, Ysgrifennydd. AT EIN GOHEBWYR. Oherwydd cyfnewidiadau yn amser y trens a'r cyfyngu yn eu nifcr y mae'n rhaid i bob gohebiaeth fod mewn Haw erbyn bore Liun. Cofier llyn, os na wneir ni ellir sierhau lie. I. "WAvcunL" promote. Curly Hair. Have you ever thought how much a head of Curly Hair would improve your :head of CuriT 'Wavcurl" Imparts beautiful permanent curls. One packet sufficient, however listless your hair is. One testi- monial says: "My hair soon became amass j of wavy curls." Foreither Ladiuor Gentle- mea or Children. This is what you have been looking for years. Guaranteed harmless. Price 2/9 per packet, post free. For a short time, however, we are selling our special offer to all enclosing this advert. Send 1/8 for a 2/9 packet. (Twofort/g.) The HEW WAVCURL Co., 65, Fulwood Houm, High Holbom, London, W.C. AR OSOD. 4 LL0TMENTS.—Bydd yn dda pan -? John Owen, Gwynanr. Osod y C'ae yn St. David's Road am hris rhesymo! i blanu iatws. j YN EISIEU. j WANTED.-A and Gent. B cycle.—Send particulars to R. n., "Dinesydd" Office, Palacc Street, Car- narvon. COLQUAOUN & CO., Manufacturers, MISHIEIS, Scetm All-Wool Tweeds and Yarns It Mill Prices. ft. All Carriages Paid. ANY lemcth CUT. ESTABLISMED ISOOL registered traoe mark PATTERNS o? vu, LOVELY GENUINE GOODS made to meet all Hqulrement.. sent on approval to any Lady or Gentleman. Write for them to-day> aa> A A.l Partl*W Own Wool made Into any kind WOOL of Woo, Ion .d. our booklet Truthr. about Tweeds. (Agents Wanted) I

--HYN A'R LLALL.,I -I

SON AM GYNILO. I

"DECHREU YN YMYL DY DROED."…

I CAERNARFON. I

I---BETHEL.

IBALADEULYN.

GROESLON.