Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

I Shop Tryfan, Stryd y Llyn, | YN AWR I j YW'R AMSER OS YDYCH AM I FARGEINION MAWR I GAN FOD jRlCHJRD WiLLUISI mma nic"A,u LLIAm'ns j EISIAU CAEL LLE I < STOC YR HAF. I DOWCH ATO AE KEYS K I RHAG COLLI'R CYFLE. | DIC RHOS. CAERNARFON. | T Jfj- B = AMRYWIOL. PULLETS taymg March Hatch 3s Gd jL each 40s dozen. Six and Cock, 24s. List Stratford, Essex. List Free.—Hummel], Stratford, Essex. ADVICE FREE for stamp. Mn D. AStewart's Famous Female Remedy never fails.- Address, 9, Guinea Street, Bristol, cELLULOID MARKiNti HING5. 13 3d 25; 2a 4d 50; Ik; 100. All coloais. Bestmake only. B&mples free. — Luuesdal^ Poultry Farm, Slyne, Lan- carter. MOLESK'NS Wanted, any quantity. ?L Increased pricea b<?? paid.-JOHN LEE and SON, Furriers, Grantham. II TRENS A I I. MOTORS. AMSER Y TRENS. IONAVVR IFF, 1917, HYD RYBUDD PELLACH. CAERNARFON I FANGOR. 6 30 a.m.; 8 13 a.m.; 11 58 a.m. 2 20 p.m.; 5 9 p.m. 7 56 p.m Dydd Sul: 8 5 p.m. BANGOR I GAERNARFON. 4 56 a.m.; 8 55 a.m.; 1 20 p.m. 5 25 p.m.; 6 50 p.m.; 8 40 p.m. Dydd Sul: 7 0 a.m. CAERNARFON I AFONWEN.-5 19 a.m.; 9 22 a.m.; 1 51 p.m.; 7 15 p.m. Dvdd Sul: 7 50 a.m. AFONWEN I GAERNARFON.—7 10 a.m.; 10 55 a.m.; 4 5 p.m.; 6 50 p.m. Dydd Sul :70pm PENYGROES I GAERNARFON.— 7 48 a.m.; 11 33 a.m.; 4 44 p.m.; 7 29 p.m Dydd Sul: 7 34 p.m. CAERNARFON I LLANBERIS.- 7 10 a.m.; 9 30a.m.; 12 30 p.m.; 6 0 p.m. LLANBERIS I GAERNARFON.- 7 42 a.m.; 11 25 a.m. ;1 15 p.m 6 35 p.m. BANGOR I BETHESDA.-7 50 9 0 a.m. 2 50 p.m. 5 45 p.m.: 6 46 p.m. BETHESDA I FANGOR.—8 15 a.m.; 10 50 a.m.; 4 0 p.m.; 6 10 p.m.; 7 10 p.m. Y CEIR MODUR. CAERNARFON A NANTLLE. Yn Gadael Caernarfon.-9 0 a.m.; 1 0 p.m.; 5 0 p.m. Dydd Sadwrn yn unig: 8 0 P.M. Yn Gadael Nantlle. 10 0 a.m.; 2 0 p.m.; 6 15 p.m. ioydi Sadwrn yn unig: 9 0 p.m. MOTOR COCH WAENFAWR. Yn Gadael Caernarfon.-Dyddiau LIUP, Mawrth, Mercher a Gwener: t 0 p.m.; II 5 0 p.m. Dydd lau: 1 0 p.m Dydd Sadwrn: 1 0 p.m.; 4 0 p.m.; 5 30 p.m.; 6 30 p.m.; 7 30 p.m.; 8 30 p.m.; 9 80 p.m. Yn Gadaet Waenfawc.-Dyddiau Liun, Mawrth, Mercher, a Gwener*. 11 0 R, M. 2 30 p.m. Dydd lau: 11 0 a.m.. Dydd Sadwrn: il 0 a.m.; 2 30 p.m.; 4 45 p.m.; 6 0 p.m.; 7 0 p.m.; 8 0 p.m.; 9 0 p.m. ( CAERNARFON AC EBENEZER. Ohevwydd prindcr Petrol ni by,id Cerbvd Modur yn gadael Ebene ,'1' am Ga err: a if on oddieithr am 1 o r gloch yn unig ar ddyddiau LI in, Mawrth. a Mercher. t Tnvy hyn gwneir i ffwrdd a'r trefniadau blaenorol, fel na bydd Cerbyd yn gadael Ebenezer am 9 c'i, gloch y dyddiau a enwyd. Yn Gadael Caernarton.-Dyddiau Ltun, Mawrth, Mercher, a Gwener: 120 noon; 4 30 p.m.. Dydd Sadwrn: 12 0 noon; 3 0 p.m.; G 30 p.m. 9 0 p.m. Yn Gadael Ebenezer.—Dyddiau Ltun, Mawrth, a Mercher: 9 0 a.m.; 1 30 p.m. Dydd Gwener: 1 30 p.m.; 3 45 p.m. Dydd Sadwrn: 9 0 a.m. 1 30 p.m.; 7 30 p.m. CYNiLDEB!GYHILDEB!^ "I y GYNILDEB COREU ydyw PRYNU PETHAU DA A BUDDID1 am yr ARIAN LLEIAF. ——————  WRTH BRYNU EICH DODREFN A'CH IRONMONGERY t GENNYM NI ARBEDWCH 40% neu 8/= yn y Bunt I ar y prisiau presenol. I GRIFFITH JONES &so  Bangor & Pw))he)L I Carnarvon, Bangor & Pwllheli. I ti1: —& Ar ddydd Ffair Caernarfon cychwynir o Ebenezer am 8 0 a.m. Ond os bydd y Ffair ar y Sadwrn ni chychwynir hyd 9 0 a.m. MOTOR COCH TREVOR. Yn Gadael Caernarfon.-Dyddiau llun, a Mawrth: 1 0 p.m.; 6 15 p.m. Dydd- Mercher: 9 0 a.m.; 6 45 p.m. Dydd Gwener: 5 0 p.m. Dydd Sadwrn: 12 0 noon; 4 0 p.m.; 8 30 p.m. Yn Gadael Trevor. Dyddiau Llun a Mawrth: 8 25 a.m.; 3 30 p.m. Dydd Mercher: 7 30 a.m.; 4 50 p.m. (o Pen- Ion). Dydd Gwener: 8 25 1). 111 Dydd Sadwrn: 8 20 a.m.; 1 15 p.m.; 5 20 p.m. (o Penlon). Dyddiau Ffair Caernarfon I bydd y Motor yn gadael Penlon am 7 40 a m. Dyddiau Ffair Pwllheli bydd y Motor yn gadael Bontnewydd am 7 0 a.m. CAERNARFON A LLANAELHAIARN. Yn Gadael Caernarfon.-Dyddiau Llun, Mawrth a Gwener: 4 30 P,I\1, Dydd Mercher: 9 0 a.m.: G.30 p.m. Dydd Sad- } wrn: 12 0 noon 3 30 p.m.; 8 0 p.m. Yn Gadael Llanaelhaiarn. Dyddiau Llun, Mawrth, a Gwener: 8 30 a.m. Dydd Mercher: 7 30 a.m.; 4 30 p.m. Dydd Sadwrn: 8 10 a.m.; 5 0 p.m CAERNARFON A BEDDGELERT. Yn Gadael Caernarfon.—Dyddiau Llun, Mawrth, Mercher a Gwener: 4 30 p.m. Dydd Sadwrn: 12 30 p.m. 7 45 p.m. Yn Gadael Beddgelert.-Dyddiau Uun, Mawrth, Merchjer, a Gwener: 9 0 a.m. Dydd Sadwrn: 8 0 a.m.; 2 30 p.m. Ar ddydd Sadwrn bydd cerbyd yn gad- ael Caernarfon am Waenfawr yn unig am 5 30 p.m. ERYRI MOTOR. Yn Gadael Caernarfon.-Dyddiau Llun, Mawrth, Mercher, a gwener: 4 30 p.m. Dydd Sadwrn: 10 30 a.m. (Tal); 12 45 p.m. 3 0 p.m. 5 0 p.m. 7 0 p.m. Yn Gadael Clwtybont. Dydd Llun, Mawrth, Mercher, a Gwener: 12 0 noon. Dydd Sadwrn: 9 10 a.m. (Tâl); 11 15 a.m.; 1 45 p.m.; 4 0 p.m. 6 0 p.m. CAEfcfclARFON A PHWLLHELI. Yn Gadael Caernarfon. Dydd Merch. er: 9 0 a m, Yn PwHneti. Dydd Mercher: Yn Gadael Pwllhkli. — Dydd Mercher: 4 0 p.m. j  H T ANG ( D GWIhS COCH TANGO ???WtB? %?????M B ??t????? ) TANGO WINE. Y GWAED YAV'R,- BY-NVYD. "Y r amrarsjvra-irr- OS BYDD Y GWAED YN DENEU MAE Y CORPH YN NYCHU. GOREU BUDD, BUDD IECHYD. Cynnwys y budd hwn ynddo ei hun, holl fuddion a gwir ddedwyddwch bywyd, ond i un "arfer y byd heb ei gamarfcr." Nid hynyna yn unig, Qynnwys hefyd y buddion goreu ag sydd yn perthyn i'r "YSWIRIANT CENEDLAETHOL" am Y rheswm fod mwynhad gwastadol o iechyd yn sicrhau b1iad digonol o'r oyfraniadau, a pho hwyaf y dell iechyd heb fod daia pwyso arni mwyaf oll fydd y buddion wedi eyrhaeddyd yr oedran ilig. Mewn Rawer iawn o aehosion mewn bywyd, nid oee ragorach moddion na'r GWIN COCH TANGO i ddal ysbrydoedd y dynion yn fywiog pan to llafur a llludded caledwaith yn vmosod ar eu eyrph. Y mae y TANGO WINE i'r cyfryw fel gwlith a gwlaw i dir onus a tychedig. (lea waed neu 3 dd, bwyda y nerfau, cryfha'r gwan, adfvwia'r blinderus, llona yr iselfryd. PURA Y GWAED. rhydd egni i'r lluddedig, bywydoliaetli i'r llafurwr naturiol neu feddyliol, cwsg i'r anhunedd, a bywyd o'r newydd i'r rhai nad ydynt fel y dylent fod. Mac ei effeithiau yn ddiatreg. Deuwch i deimlo yn fuan eich bod yn der- byd lleshad oddiwrtho. Deuwch i deimlo eich gwaed yn ffrwd hylif a chynes vn llenwi eich gwythienau. ac yn oyfranu BYWYD O'R NEWYDD drwy bob rhan o'r rorph. Os yn dùiffygiol o iechyd oherwydd gwaeledd gwaed, neu ar ol rbyw afiechyd arall, gwnewch eich meddwl i fyny ar un- waith i geisio potelaid ohono, eef No. 3. Chwi ferched ieuainc ag sydd yn arfer bwyta blawd oeirch a rice, er mwyn cael gwynebau llwydwyn, yn hwn y mae eich mawr an gen. ( 1YSTI0LAETH. 1 Mrs Hughes, 20, Tauesin Street, Llallduo, yn ei UytLyr diweddaf ?'j ddywed :—"Mae eich Tango Wine yn haeddu canmoliaeth uchel oddiwrthyf. Mae fy ngwaed pnredig fel ffrwd toreithiog ynof. Anhunedd wedi troi yn gWbg melus. Gwendid ac iselder ysbryd wedi floi, a m bywyd wedi troi yn fywyd newydd. Diolch am i mi glywed am dano." Rhodder prawf ar un botel o'r goreu, 3s 6c; ail, 28 6c; trydydd. Is 9o, I'w gael gan Charlton, Llanrwst; William Williams. Harlech; Roberta, Portmadoc; William Owen, Druggist, a Cowell,. Penlan Fawr, Pwllbeh Bowen, Chemist, Criccieth Mr David Williams. Stag. Dolgelley Parry, Liverpool House Trefriw: Thomas, Cross Keys, Blaenau Charlton, Llys Caradoc, Bettws y Coed; Williams. Druggist, Holyhead; Lake and Co., Bangor; Parry Jones, Druggist, Penmaenmawr: Roberts, Chemist, Llanfairfechan Ellis Owen, Bethesda; John Owen, Vaynol Arms, Pentir R. W. Owen. Halfway, Portdinorwic; T. Griffith Hughes, Druggist, Ebenezer, l Derbyniwyd cannoedd o Lytbyrau Cymeradwyaeth o bob man. i