Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

24 articles on this Page

EBENEZER A'R -CYLCH.

FELINHELI.I

I —— I GROESLON. I

I ANRHYDEDD MILWROL. j

!DIRWY DROM. I

Advertising

[No title]

News
Cite
Share

Y BENTHYCIAD RHYFEL. Dywedodd Mr Bonar Law yn y Senedd nos Lun fod y Benthyciad Rhyfel yn sicr o gyrvaedd 700,000,(XX)p, y rhai a godwyd ga,n gwmniau, corfforaethau, a'r cyhoedd yn gyffredinoi, gan gau allan y banciau. DENG MIL 0 YSPIWYR. Wrth siarad yn y Senedd yn Washing- ton dywedodd Mr Overman ei fod wedi ei hysbvMt fod yna 10,000 o yspiwyr yn yr Unol Daleithiau. TRINIAETH Y DARFODEDIGAETH. Yn y Senedd, nos Lun. pasiwyd pleid- lais o gredit o 27,0001) at driniaeth o'r darfodedigaeth a buddiant Sanatorium o dan y Ddeddf Yswiriant. TYNU'N OL RYDDHAD. Datgenir fod y rhyddhad o wasanaeth milwrol roddwyd i rai athrawon. efryd- wyr, a ewyddogion. sefydliadau addysgol yn Class A a Bl (yr olaf o dan 32 oed) i gael eu tynu'n ol. RHEOLWR COED. Gosodwyd Syr Bampfylde Fuler, K. C., yngofal adran Swyddfa Rhyfel i ddelio gyda rheoli y fasnach mewn coed. CYFLOGAU ATHRAWON. Dywedodll Mr Fisher, yn Nhy'r Cyff- i-edin, nos Lun, fod y Bwrdd Addysg yn yst-yried yn diii difrifol gyflogau ath- rawon, ac nid oedd raid iddo ddweyd eti bod yn gwneud felly gyda chydymdeimjad a hwy. YCHWANEGU SWYDDAU. Mewn atebiad i Syr Charles Hobhouse, dywedodd Mr Bonar Law, nos Lun, mai yr adrannau newvddion grewyd yu yell- wanegol i Weinidogion Llafur a. Phen- sivvn ydoedd Rheolwr Bwyd, Morwriaeth, a'r Wasanaeth Genedlaethol. Yr oedd enwau y Gweinidogion a'r Ysgrifenydd- ion Seneddol a'u cyflogau wedi eu cy- hoeddi oddigerth cyflog Cyfarwyddwr y Wasanaeth Genedlaethol, cyflog yr liwn a osodid yn 2,000p yn y flwyddyn. RHOI EITHIN AR DAN. Am roi eithin ar dan, trosedd sy'n agored i uchrif o ddirwy o lOOp a chwe mis o garchar, dirwywyd John Hughes, ffarimvr, Tyddyn Fieren, Llanffian, Mon, i wyth Bwllt. Benjamin Wmianis. Ys- gubor Fawr, ac Owen Griffith Owen, Fron Goch, Llaneugrad. i 10s yr un. Richard Owen. California. Llanerch- ymedd, i 10s. DIM TRAFAELIO I EWROB. Hysbysir o Melbourne fod merched a phlant wedi cael en gwahardd i drafaeiio i Ewrob dan unrhyw amgylchiadau. DIM GLO I AWSTRIA-HWNGARI. Dywedir fod prinder glo yn Awstria- Hwnga^ri, ac fod yr holl chwareudai yn Budapest wedi cael eu can o ddydd Llun ymlaen. I YN 90 MLWYDD OED, Deallwn fod y Parch Daniel Rowlands. M.A Bangor, yn ddifrifol wael. Y mae'n 90 mlwydd oed. Bu yn Brif Athro Coleg Normalaidd Bangor am flynyddau ao yn daL swyddau pwysig gyda'i enwad, ac efe ydoedd y gweinidog Ymneilltuol Cymreig cyntaf i gymeryd gradd y Brif Ysgol. CYFRANIAD BENTHYCIAD LERPWL Cyfraniad benthyciad Lerpwl drwy y banciau a'r llythyrdy ydoedd 43,000,000p o arian newydd. Nid yw hyn yn cynwys dim a gymerwyd allan o'r rhanbarthau cylchynol na thanvsgrifiadau y ffyrms gymerwyd drwy faneiau Lliindaiii. I CYFYNGU ADEILADU, Mewn atebiad i Syr Thomas Esmond, dywedodd Dr Addison yn y Senedd nos Lun, o berthynas i d rwyddedau adeiladu, y byddai yn rhaid iddo ystvried cyfyng- iad pellach yn y mater hwn. a byddai o wasanaeth mawr pc byddai i geisiadau am symiau bychain yn cael eu cyfyngu i'r rhai fo eisiau atgyweiriadau pwysig. neu at waith o wasanaeth cenedlaethol. I Y GWEINIDOG LLAFUR. I Yn Nottingham, nus Lun, dywedodd Mr John Hodge, Gweinidog Llafur, ei bod yn lIawer gwell gwirfoddoli i'r was- anaeth hon na chael ein gorfodi, oher- wydd, meddai, os na fyddai y gyfundrefn wirfoddol yn llwyddianus, byddai i'r bobl gael en cymeryd drwy oriodaeth. Yr ydym yn awyddus i gadw rliag gorfoJ- aetli ddiw ydiannol. Y mac yn nwylo y bobl eu hunain, ac os methant, bydd y bai ar eu penau hwy eu hunain. I ATAL UCHEL REITHWYR. Nos LUll acth Ty'r Cyffredin yu bwyll- gor ar Fesur yr Ucliel Reithwyr (Atal- iad). Dywedodd Mr Healy y dylai y Mesur ymestyn i'r Iwrerddon. Dywedodd y Dadleuydd Cyffredinol na allai ganfod fod yna unrhyw ddymuniad cyffredinol am i'r Mesur gael ei estyn i'r Iwerddon, ac yr oedd Dadleuydd yr Iwerddon yn ei wrthvrynebu Darllenwvd y Mesur am y drydedd waith. I DYCHWELIAD Y MILWRIAD BENN. Mae y .Milwi iad Wedgwood Benn wedi dychwelyd yn 01 o'r Aiftt ac wedi cymeryd ei le yn y Senedd. i SAFLE OBEITHIOL. Wrth siarad yn Newcastle nos LUll. dy wedodd Mr Arthur Henderson ei bod yn ymyl adeg bwysig yn y rhyfel. Y safle i'w chymeryd, meddai, ydoedd yr un obeithiol. J ————

I PYTATWS Y WERDDON.

BETHEL.

I -LLANRUG. I

I PENYGROES.I

CAU .TAFARNAU. I I t

BENTHYCIAD RHYFEL. I -i

—————————————'u j AD-DALIAD…

ISYMUD TABLET.

I j CARCHARORION GERMANI.

ARWISGO ARWYR.

ILLAETH PRIN.

I Y CLIO.

DISTRYWIO LLONGAU TWRCI.

! TAN DINISTRIOL. I

IDIWEDD YR ISGAPTEN ELWYN…

Advertising

I BETHESDA,'-.