Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

24 articles on this Page

EBENEZER A'R -CYLCH.

FELINHELI.I

I —— I GROESLON. I

I ANRHYDEDD MILWROL. j

!DIRWY DROM. I

Advertising

[No title]

I PYTATWS Y WERDDON.

BETHEL.

I -LLANRUG. I

I PENYGROES.I

CAU .TAFARNAU. I I t

BENTHYCIAD RHYFEL. I -i

News
Cite
Share

BENTHYCIAD RHYFEL. I i Barn Gwarcheidwaid Bangor. I Yn y cyfarfod ddydd Gwener. v Parch W. Morgan yn llywyddu, gofynodd Mr W, H. Jones faint o arian oedd gan y Bwrdd yn y bane, ac atebodd y cadeir- ydd mai oddeutu 4,000p. Mr Jones: A vdym yn mynetl i fudd- soddi yn y Benthyciad Rhyfel ? Deallaf fod Gwarehiedwaid y Valley wedi rhoddi i fewn fil o bunnau. Dvwedodd y Clerc fod yna ofynion tryniion i'w gy far fod yn fuan. Y Cadeirydd: Y mae'n fater i r Bwrdd i'w benderfynu; ond o'i ran ei hun nid I oedd yn credu ei fod yn ddocth i fyrddau icyhoeddus nad oeddynt ond byrddau gwrio i fuddsoddi eu harian yn y Ben- thyciad RhyfeL Byddai yn well i bob un yn bersonol fynd i'w logell ei hun a buddsoddi ar ei gyfrif pereonol ei hunan. Wedi tiafodneth pellach gadawyd i'r mat..1' aros fel yr oodd.

—————————————'u j AD-DALIAD…

ISYMUD TABLET.

I j CARCHARORION GERMANI.

ARWISGO ARWYR.

ILLAETH PRIN.

I Y CLIO.

DISTRYWIO LLONGAU TWRCI.

! TAN DINISTRIOL. I

IDIWEDD YR ISGAPTEN ELWYN…

Advertising

I BETHESDA,'-.