Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

24 articles on this Page

EBENEZER A'R -CYLCH.

News
Cite
Share

EBENEZER A'R CYLCH. Wythnos Ddiweddaf Sale Fawr yr Afr Aur, Caernarfon. Mac yn werih eich syiw Dcuwcit hcddyw a dywcdwch wrt.!¡ eich cyfeillion. Cofiweh o hyn i ddydd Sadwrn. Cyfleustra eithriadol. Angladd, Dydd Mercher diweddaf, Chwefror 14, hebryngwyd gweddillioll Mr Richard Pierce Rowlands, Vaynol Bakery, Ebenezer, i fvnwent Coetmor, Bethesda. Gwasanaethwyd wrth y ty gan yParchn Wm. Griffith, M.A., Dis- gwylfa, a J. A. Morgan, Ebenezer: ac ar Ian y bedd gan y Parchn Owen Jones, Maes Carag, un o hen weinidogion Ebenezer; James Jones, Salem; a J. A. Morgan. Gedy un feroh facli ehwc mlwydd oed i alaru ei cholled ar ei ol. Yn Wael. Yr wythnos ddiweddai daeth gair i Fron Chwith, Ebenezer, fod eu brawd, y Preifat Griffith Williams, yn beryglns wael yn Lerpwl. Mab ydyw i'r diweddar '1\11' (Griffith Williams, Fron Chwith. Nid oes end mis er pan v mac wedi ymuno. Yn Litherland yr oedd yn ymarfer. Dvmunwii iddo adferiad buan. —Hefyd y Preifat Willie Humphreys, Vaynol House, Clwtyboufc, yntau wedi bod yn ddifrifol wael ym Mangor. Da gennym glywed ei fod yn well. Gartref.-Gii,-elsoiii y milwyr cai-il-nol gar tret: Preifat Harry Moses Jones, Castle House, o'r glannau dwyreiniol, ac yn edryoh yn dda Preifat Albert Grif- fith, Tanyffordd, Chvtybont, yntau yn edrych yn gampns yn ei wisg filwrol. Swn y Gwau. — Wrthi yn brysur yn gwau eoeks i'r milwyr y mae chwiorydd Disgwylfa. Ceir y manylion wedi cael y cynnyrch i mewn. Cynilo.-Yeh,ydig yn ol bu Mr E. R. Daviee yma yn ceisio sefydlu Cymdeithas Cynilo Rhyfel, ond bu farw y mater yn y cyfarfod. Modd bynnag, rhoddwyd ad- gyfodiad iddo yn y Llyfrgell, a gobeith- iwn mai i lmvddiant v cynheHr y cyfaj- fod o gynrychiolwyr v gwahanol enwadau nos Fa wrth I <

FELINHELI.I

I —— I GROESLON. I

I ANRHYDEDD MILWROL. j

!DIRWY DROM. I

Advertising

[No title]

I PYTATWS Y WERDDON.

BETHEL.

I -LLANRUG. I

I PENYGROES.I

CAU .TAFARNAU. I I t

BENTHYCIAD RHYFEL. I -i

—————————————'u j AD-DALIAD…

ISYMUD TABLET.

I j CARCHARORION GERMANI.

ARWISGO ARWYR.

ILLAETH PRIN.

I Y CLIO.

DISTRYWIO LLONGAU TWRCI.

! TAN DINISTRIOL. I

IDIWEDD YR ISGAPTEN ELWYN…

Advertising

I BETHESDA,'-.