Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Y DINESYDD CYMREIG" ydyw yr ORGAN SWYDDOGOL 1 UNDEB CHWARELWYR GOGLEDD CYMRU. CYNYRCHWYD GYDA LLAFUR UNDEBOL. CYFARFODYDD. CYLCHWYL LENYDDOL A CHERDD- OROL WAENFAWR, a gynheiir NOS WENER, PRYDNAWN a NOS SADWRN, EBRILL 20 a 21, 1917. Beirniaid: Cerddorol: Dr. Caradog Roberts, llhos, Wrexham. Llenyddol: Mr H. Parry Williams, llhyd- ddu; Mr G. E. Jones, Penisa"rwaen; Parch D. J. Lewis, B.A. C'elfvddyd: Mrs Vaughan Davies, Caer- narfon; Mr Humphrey A. Williams. Testynau Rhydd i'r Byd. I.-D-,ttganu "Y Blodeuyn Olaf" (J. Ambrose Lloyd), trefn. R. G. Williams, Penybontfawr (gwel y "Cerddor," Chwef. 1916). i Gorau Merehed, heb fod dan 20 o rif. Gwobr, £ 1 10s, ac Electro-plated Jam Dish i'r Anveinydd. 2.—Datganu "Awn i Chwareu yn yr Eira" (Pedr Alaw), i Gorau Plant, dan 17 oed ac heb fod dan 25 o rif. Gwobr, £1 10s. ac Arweinffon hardd i'r Anvein- ydd. Atelir 10s or wobr os na bydd cys- tadleuaeth. 3.—Unrhyw Ddeuawd. Gwobr, 12s. 4.—Unrhyw Unawd allan o Gyfanwaith. Gwobr. 15s a Suite Bag hardd. 5.-L11awd, "]kdd G]yndwr" (W. O. Jones). Gwobr, 10s Gc. G.—Adrodd. "Esgyniad Elias i'r Net" (Eben Fardd). Gwobr. 10s 6(,. 7.—Duchesse Set. Gwobr, 5s. S.-BIack Satin Panel for Fire Screen. Gwobr, 10s 6c, i fod yn eiddo rhoddwr y wobr. Rhestr o'r Testynau, pris Ceiniog, i'w cael trwy y post.—JOHN W. HUGHES, Fron Hyfryd, Ysgrifennydd. POD Doebarth o FORWYNION yn A Eiai&u. Lleoedd da yn sgored yn Iwr ar ein llyfrau. Cooks, Cook- Generals, Housemaids Hotel, Preifat a ftybooddus, Generals, Waitressee, &0. -Ymofyner A Colwyn Bay X.L. Servants S«gUtry, Carlton Buildina. Colwyn tay. A STROLOGY. Life evente, changes, fortunate days, buainees Buccees, matrimony; two yeat s' future added; send birth date, 11 P.O. Prof. Gould, Who T ARGE PARCEL Baby Longclothes and requisites cheap; good.-20, Salis- bury Avenue, Southend. 20 LOVELY CROCHET PATTERNS, Is; Id postage. Shepherd, 18, Addison Road, Preston. A RMY and NAVY "SANTOL' PRE. PARATION for all Urinary Troubles, One box enough remedy, with instruction and useful booklet. Boxes 28 9d and 4s 6d post free.—HULME'S, Chemist, Nottingham. Established 1892. KILL THAT FLYI-IT is the greatest breeder of disease known to Bcienoe. Professor Payne's "Panzene" kills flies, moths and all other insects. It is a pre- paration of Pancy petals dried and drugged, and is a safeguard against all infectious diseases. Beautifully scented to carry on person. Largo sample packet 2d.—Prof. Payne, 2, Melville Street, Ryde, I.O.W. T3 ABBIT NETTING.-Long Field Nets, RLince, complete, in green, tan, or natural colour, also Special Netting Twines, super flax. Samples and list free from E. Parnall and Co., Netting Works, Bedminster, Bristol. QEVEN BEAUTIFUL 1814 PULLETS, 18a carriage paid. ApprovaL-Ro- bsrfc Bennett, Butts, Frome. To MOTHERS.—Nits are a curse. (Try "Scholars' Ointment." In tins 6d end la post free. Agenta wanted.— Douglas, 6, Barlow St., Aoomb, York. T EFT-OFF CLOTHING. Wanted Ladies, Gents, and Children's P-set prices given Send parcels. Mn Hart, 88, Lower Hillgate, Stockpcr? .s t ?e, Stockprrt I OTAMMERERS.—"Can Stammer !»■» Cured by Cor respond once?" Inter- pstine booklet and expert, advice free.— W. Wareing Netherville, Wballey, near Blackburn. GUILD HALL, CAERNARFON. OA BLUM B¥W UAiíLI N 1 .4 U BYW D A V I E S PllIF DDARLUNIAU YR WYTHNOS: THE CIRCUS OF FIRE. BROKEN MELODY. I Mynediad i mewn, Is 2c; 7o; a 4o. I AR WERTH. MERICAN ORGAN (Crane), 12 Stops. Mewn cyflwr rhagorol.—Ym- o-fyner, trwy Ivthyr, ag "Organ," Swydd- fa'r "Dinesydd," Caernarfon. SiOPYBORAIGCOCH EASTGATE ST REET, CARNARVON YW'R LLE GOREU AM BOB MATH 0 ESGIDIAU Am brisiau isaf yn bosibl. CYFLAWNDER 0 DDEWIS. ISGAER LEWIS, & CO WCTarmg" MAE R. P. LLOYD, WEDI AGOR BUSNE8 NEWYDD YN 4, Palace St. Caernarfon, MEWN GWERTHU A CHYFNEWID DODREFN HEN A NEWYDD, GWELY- AU, ClOCIAU, PAPURAU TAl, A FANCY DECORATIONS, &c. Gallwn gyflenwi DODREFN TAI, a chan- iatau Is 6c yn y Bunt am Arian Parod. Prisiau Neilituol o Resymol. OYMA GYFLE ARBENNIG. "WAVCURL" promote. Curly Hair. Ilave yoii ever thougliti-iow much a head of Carly Hair would improve your appearance? "WaTcurl" Imparts beautiful B jt<)P Jlpermanem curls. One packet sufficient, t M ^fiShowever listless your hair is. One testi- I I tnonialsays: "My hair soon became a mast jrof wavy curls." Foreither LadissorGcntU- > men or Children.This is what you have been looking for years. Guaranteed harmless. Prict 2/9 per packet, post free. For a short time, however, we are selling our special offer to all enclosing this adrert. Send 1/6 for a a/g packet. (Two for 2/9.) Thip NEW WAVCURL Co., 65, Nutwood House, High Holborn, London, W.C. C0LQ.UH0UN & GO., MiBufacterers.iMUSffiEls, scunm All-Wool Tweeds and Yarns It Mill Prices, III carnages Paid. ANY LtiCTH CUT. 18) CIlBlfil ESI ABHSHtO IBBg PATTERNS of -our LOVELY GENUINE GOODS mad* PT. u;rLn.. G;:N:n Qov:ad any Lady or Gentleman. Write for them to-ftajk mm\ B Partis*' Own Wool made into any kind ??????? of Woollen Goods. See our booklet Trllthl MNut Tweeds. (Agents Wanted) AT EIN GOHEBWYR. Oherwydd cyfnewidiadau yii amser y treiis a'r cyfyngu yn eu nifer y mae'n rhaid i bob gohebiaeth fod mewn Haw efbj-n bore Llun. Cotter hyn, os na wneir ni ellir sicrhnu Ile.

I -CAERNARFON.

I BETHESDA,'-.

l Y DILUW ARIAN.