Hide Articles List

16 articles on this Page

CARCHARORION T PRYDEINIG 1…

Y DIODDEF YN YR YSPAEN. I

; TYFU PYTATW A FFROFFID.

Y SUBMARINES. I

Advertising

IABERTH CYFARTAL.

PRIS Y TE.

Y BLAID RYDDFRYDOL GYMREIG.

LLAFUR A'R DIWYGIAD ETH!OLIADOL.

.SIWGWR.

I .OYDD MERCHER.

I I DYDD IAU.

News
Cite
Share

I I DYDD IAU. I SUDDO SGWNER FAWR. Nos Lun suddwyd sgwner American- aidd oedd yn 1,300 o dunelli, ac yn rhwym am Palermo, gan submarine tu allan i lanau Sardinia, rhoddwyd y llong ar dan drwy ffrwydbelenau. Glannvyd y criw o ddeg—wyth ohonynt yn Ameri- caniaid. Ni ddywedir prun ai sub- marine Germanaidd ynte Awstriaidd yd- oedd. Daw adroddiad banner swyddogol o Berlin yn datgn os y bydd i longau Americanaidd' gael eu canfod mewn manau gwaharddedig y suddir hwynt heb drugai-edd. Bu i'r Llysgenhadwr Ger- manaidd. Count ac aelodau e'i blaid, fyned i'r agerlong Frederick VII. yn New York ddydd Mercher gyda'r agerlong Frederick VIII. yn New York ddydd Mercher gyda')' bvnad o symud o'r wlad. I DATGANIAD SYR DOUGLAS HAIG. Dywedodd S;n( Douglas Haig meWll ymgom gyda'r gohebwvr Ffrengig nad ees amhouaeth na fydd i'r byddinoedd Ffrengig a Phrydeinig dorri y ffrynt or- llewinol Germanaidd. Bydd i'r flwydd- yn hon fod yn derfynnol yn yr ystyr y bydd iddynt weled y digwyddiad ar ol yr hwn y bydd Germani wedi ei gorchfygu'n fihvrol Gall, ychwanegai, i'r flwyddyn I hon hefyd fod yn flwyddyn heddwoh ond ¡ ni fydd heddweh heb fuddugoliaeth lwyr. I Y FFRYNT ORLLEWINOL. Bu y inilwyr Prydeinig yn llwyddian- nus i gymeryd safle gadarn oddiar y gelyn i'r dc-ddwyrain o Grandcourt, a chymer- yd ychydig garcharorion. Gwnaed rhuthr- iadau llwyddiannus ger Arras, i'r gog- ledd o Somme., a cher Ypres, gwnaed am- l'yw gollddion i'r gelyn. Yn rhuthr vr Arras bu i'n dynion fynd drwodd tua 250 o latheni i'r drydedd linell o'r ffosydd Germanaidd. Lladd- wyd llawer o'r gelynion mewn dugouts, y II rhai wrthodasant eu gadael. Trechwyd y rhuthriadau gelyniaethus. I YN MACEDONIA. Yn Hill 1.050, i'r dwyrain o Parolovo i'r gogledd-ddwyrain o Monastir), bu y G-ermaniaid yn llw-ddiannus i ennill lie i roi eu troed i lawr ar linell flaenaf y ffosydd Wedi ymdrech chwerw gynvyd hwy allan o'r rhan fwyaf 0'1' hyn gymer- wyd gan yr Italiaid. Parhau y mae y brwydro. Y mae awyrwyr Llyngesol Prydeinig wedi cario allan ymosodiad ffrwydrol ar i-ellffoi-dd Demir-hissar-Seres, gan wneud niwed mawr i'r ffordd Mfydlog I  de 0 nOllt Yenikoi I i'r de o Bout Yenikoi

I DYDD GWENER.

!DYOO SADWRN.

Advertising

MYFYR UWCHBEN Y BRE= GETH…