Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

16 articles on this Page

CARCHARORION T PRYDEINIG 1…

Y DIODDEF YN YR YSPAEN. I

; TYFU PYTATW A FFROFFID.

Y SUBMARINES. I

Advertising

IABERTH CYFARTAL.

News
Cite
Share

ABERTH CYFARTAL. I Barn "Herald" Liuildain. Ynghauol yr apeiiada-u c\ftvous i'r gen- edl am aberth, ebai yr "Herald," daw y newydd fod rhai o Weinidogion ein Cab- inet newydd yn derbyn eyflogau yn ol 5,000p y flwyddyn, ac fod y Gweinidog Llafur newydd yn cael ei osod ar 2,000p. Yr ydym yn deall fod eyflog Gweinidog y Pensiwn hefyd yn 2,000p yn y flwyddyn. Codiadau yn rlioi hwbiadau da yn safon bvwvd d-, jilon fel Mr Henderson a'i gy- mrodyr Llafurol ydyw y rhai hyn. Nid oes gennym wrthwynebiad iddynt dder- byn ei graddfa Undeb Llafur fel tal am eu gwaith, ond yn sicr c-redwn fod y raddfa hon yn eithafol, Mae'n debyg y dywedir wrthym mai eyflogau am allu ydynt. Yr ydym yn hollol sier am y eyflogau, ond nid mor sicr nad yw cyfar- tal gaUu mewn digonedd i'w cael am I radd llawer is o dal. Modd bynnag. nid oes un aeJod o'r Llywodraeth, o Mj Lloyd [ George i lawr, a chanddo yr liawl leiaf i alw ar unrhyw berson to y wlad am aberthau sylweddol hyd nes y bydd iddynt hwy wneud ebyrth sylweddol, nid drwy gymeryd eyflogau enfawr a dodi l'han ohono yn y Benthyciad Rhyfel, ond drwy gadw oddiwrth dynu y fath gvflogau. Mor belled ag y mae colli bywyd ati y ewestiwn, y mae pawb ynddo; ond y mae aelodau o'r Llywodraeth, fel ninnau ac ysgrifmwyr newyddiaduron eraill, yn berffaith ddiogel o ran eyrff. Felly, ni fydd yr un o'r rhai ryddheir oherwydd oed neu rywbeth o'r fath, yn debyg o fod y dyn olaf, ac y mae'n amlwg nad yw aelodau o Lwodraeth Ei Fawrhydi i fod y bobl i fynd heb eu swllt olaf. Ym- ddengys i ni eu bod allan eu hunain i gael y pwys llawn o gnawd allan o'r gen- edl! Mae eyflogau o'r fath yn warad- wydd noeth mewn adeg o ryfel, fel, mewn gw irioiiedd, y macnt ar adeg o heddweh. ac y mae lliosogi swyddogaethau, gyda'r rhai y telir eyflogau cytielyb, yn un o'r gwaradwyddiadau duaf ein hoes. Beth yw ei Hincwm? Alff yr "Herald" ymlaen:—Byddai yn ddiddorol pe gwnai Aelod o Dy'r Cyff- redin gael allan drwv gwestiwn beth yw y eyflogau, os oes rhai, a delir i'r oil o'r dynion busnes newydd sydd wedi eu dwyn i lllewn; hefyd beth yw nifer eu daliadau yn yr amrywiol gwmniau, ynghyda ilog- au y cyfranddaliadau dalwyd cyn ac yn ystod y I-ilvfel. Pan y mae'r genedl yn eael ei roddi ar ddognau a'r tlawd yn cael ei wasgu'n ddvddiol mewn trefn i ddar- paru cronfevdd i "gario'n mlaen," dylein fod yn abl i ameangyfrif beth y mae'r rhai sy'n symbylu ac annog eraill i aberthu yn aberthu eu huna,in; a dylem wneud hyn yn enwedig pan yn gwybod fod miloedd o ddynion yn cael eu taflu allan o'r Fyddin yn gorfforol anaddas heb geiniog o bensiwn, ac fod yna nifer fawr o wrddwon i filwvr heb bensiwn, a gwragedd a dibyniaid ar filwvr yn cael cu pltio gan ddelwyr bwyd diegwyddor, gwyr mawr y llongau, ae eraill.

PRIS Y TE.

Y BLAID RYDDFRYDOL GYMREIG.

LLAFUR A'R DIWYGIAD ETH!OLIADOL.

.SIWGWR.

I .OYDD MERCHER.

I I DYDD IAU.

I DYDD GWENER.

!DYOO SADWRN.

Advertising

MYFYR UWCHBEN Y BRE= GETH…