Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

16 articles on this Page

CARCHARORION T PRYDEINIG 1…

Y DIODDEF YN YR YSPAEN. I

; TYFU PYTATW A FFROFFID.

News
Cite
Share

TYFU PYTATW A FFROFFID. I Beth EHir ci Wneud? Gyda golwg ar osod prisiau pytatw ar grop y flwyddyn nesaf gan Mr Prothe.'i, ysgrifenwyd crvn lawer ynghylch am- jywiol agweddan yr adios yn y Wssg. lipyn yn amlieus a phei.i usgar y ceir rhai ynghvleh y proffidiau; ond coli- c-t-aill, 1 drachefn, yn disgwyl cael proffid da ar ol eu holl dreuliau rhesyinol, Rhoddir engraifFt amcangyfrifol o un ù'1' liiai I gobeithiol liyn mewn llythyr ddifynir yn and o eiddo Mr S. L. Bensusan yn v "Daily Express." Dywed yr y.-gnft-n- nydd :Hhoddaf fy nghostau o dyfu pytatw yn ol yr aeer ar dir gv.ed.Ld, \i hwn rydd o betlair i bum luna >11 jrewn blwyddyn llda, ei ehynyreh:— Hadyd I'ytalw (tunnell vr aeer) >\i. Gwrtaith (celtyddydol), 8(am yn ol 12p v dunelI, op. Rhent v tir gyda threthi, lp 15s. Aradru ddwywaith, lp 10s. })lann, ChWYlll1, &c., 2p 5s Casglu gyda llaw, lp 10s Cyfanswm, 20p. Ar y safon gvmedrol o bedair tunnell yr aeer yn ol op los, ni chollir unrhyw aiian. Hynny yw, bydd i'i- tyfwr wneud praf?d o 3p yr acc r_ A gwneud cyfn?ad Lcbyg, mewn trefn i ystyried y fantais ddeillia o'r darnau tir newydd yn Cae mryson, Caernarfon, pawn y fligyrau canlynol Hadyd Pytatw (tunnell yr aeer), lOp. Gwrtaith (celfyddydol), 4p. Rhent,' íp 1O;. Cyfanswm, 21p 10s. A chaniatau pum tunnell i'r aeer yn ol op 15s, y mae'n ar08 broffid o 7p 5s. Os, fodd bynag. y eynierir allan o hyn gost- au y llafnr, yr hwn yn ol yr amcangyf- rif cyntaf sy'n 5p iJs, bydd Y11 aros broffid o 2p yr aeer ond, y mae'n anilwg, fod y Iii-offid prin yma yn eilio o r golwg pan yn gorfod arfer llafur Haw yn y gwrteith- iad. A i roi mewn geirian eraill, y mae'n golygn y byddai gan pob un a ddaliai ddarn o dir, wedi talu am yr hadyd a'r gwrtaith yn ol y prisiau uchod, a throi ei gynnyrch yn ol yn arian, weddill o saith i wyth swllt i ddangos am ei lafur ar v y darn tir. Hwyrach ei fod yn gynvgiad pur wladgarol, ond prin v mae'n ddigon dengar i wahodd sylw oyhoeddus. I un yn gwbl o'r tuallan ymddengys hyn yn ymgais hollol anheilwng o dref o faintioli Caernarfon. Yn. gvntaf, o berthynas i'r unigolyn gyda ehae dwy aeer yn ol rhent o 5p, a chyda chymorth y Llywodraeth o 2p yr aeer, buasid yn I meddwl y gellid rhoddi amodau tra den- gar i Iafurwyr tir tebygol y flwyddyn lion. Yn ail, o berthynas i'r bobl yn gyffredinol: Nid yw deg tunnell o bytatw ond cyfraniad gweddol at ystorfa ych- wanegol y genedl o fwyd. Golyga ych- v. anegiad o ddau bwys a banner y pen o bytatw*, dim ond digon i bum pryd. Mae problem y bwyd yn rhwym o fod yn un difrifol. yn annibynol ar ein llwyddiant yn crbyn distrywyddion ein llongau bii-.N d. Y mae bwydo'i' bobl yn bwnc eylfredin yn y newyddiaduron, a ehan fod yna nifer neilltnol o lafur rliydd yn bod yn em plith, onid yw yn bosibl i ni ymgymeryd a rhyw gynllun o lafur cyff- redinol er trin y tir? Nid yw yn rhy I ddiweddar i gvchwyn. W. J. GRIFFITH.

Y SUBMARINES. I

Advertising

IABERTH CYFARTAL.

PRIS Y TE.

Y BLAID RYDDFRYDOL GYMREIG.

LLAFUR A'R DIWYGIAD ETH!OLIADOL.

.SIWGWR.

I .OYDD MERCHER.

I I DYDD IAU.

I DYDD GWENER.

!DYOO SADWRN.

Advertising

MYFYR UWCHBEN Y BRE= GETH…