Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

14 articles on this Page

v DYDD MAWRTH.

DYDD MERCHER.

I-DYDD IAU.I

News
Cite
Share

I DYDD IAU. I ACHOS HYNOD Ymddengy.s fod y Morlys wedi gwrthod l'hoddi.'ll ('farw'ddiadall cyiiinachol i! Capten Riopcnhausen, yr hwn yn gwasanaethu ar Knell y Mri Holt fel cap- I ten. Ganwyd y lapten ym Mhrydain, a'i fam yn frodores o'i- Ysgotland. 1m- ddeng.vs fod ei dad wedi ei eni yn Han- over, Germani, ond mai yn y wlad hon y magwyd ef er pan yn 13 mlwydd, ac wedi cymeryd allan bapurau cenedlaeth- oliad. Dywed y Morlys iddynt wrthod rhoddi y cyfarwyddiadau cyfrinachol hyn i Capten Reipenhausen oherwydd fod ei dad wedi ei eni yn Germani. Cododd Mi1 Holt y cwestiwn i fyny, ond ni chaed atebion boddhaol gan gyn- rychiolydd y Morlys. Cododd 1Ir John Dillon ar ei draed, a gofynodd: A fydd i'r rheol a roddwyd i lawr yn awr gael ei chyfaddasu at aelod- au o'r Cabinet Rhyfel, y rhai nad ydynt yn ddeiiiaid Prydeinig naturiol anedig. Dywedodd Dr Macnaniata. ar ran v Morlys, na allai gario ei atebiad ddim ymhellach. Mr Dillon Bydd i mi roddi y cwestiwn i lawr. Galwodd Mr Pringle a Mr Holt sylw at swvddog yn swyddfa y Prif Chwip, ac hefvd at y Barnwr Dadleuol Cyffi-edinol. Creodd ewestiwn Mr John Dillon gyffro yn y Ty, gan y deallid ei fod yn cyfeirio at Arghvydd Milner, yr hwn a anwyd ac a addysgwyd yn Germani. i ————

I "Y TLAWD HWN A LEFODD."

I -___________-CYSUR Y -BARDD.…

DAN Y GROES

i CYNGOR PLVVYF LLANLLYFNI.…

I NEUADD GOFFA I FILVVYR Y…

Advertising

Y FORD RYDD.

I RHEOLl Y MWNFEYDD GLO

Advertising

I-AGWEDD -ARALL.

AMODAU A CHYFLOGAU YR AMAETHWYR.