Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

14 articles on this Page

v DYDD MAWRTH.

DYDD MERCHER.

News
Cite
Share

DYDD MERCHER. GWAH AR DDI AD Y DDIOD. Ar adroddiad y bleidlais credit o 5-50,000.000p, Galwodd Mr Led Jones sylw v dylai y Ty ofyn i'r Llywodraeth pa ddefnvdd a wneir o'r aiian. ac a oedd y Llywodraeth yn amddiffyn adnoddau y wlad. Yn 1916 gwariwyd mwy nag erioed ar ddiodydd meddwol. Lr dechreu y rhyfel yr oedd- ym wedi gwario 450,000.,000p ar ddiod- ydd, ac yr oedd y golled mown effeitliiol- rwydd yn gyfatebol. Dylai y Llywodr- aeth gymeryd eamrau i rwystro gwneu- thuriad gwirodydd i'w hyfed. Dylai y Rheolwr Bwvd rwystro i fwyd y bobl gael ei abertlm ar gwrw. Pe dywedai y Llywodraeth fod gwaharddiad yn angen- rheidiol, byddai i'r bobl dderbyn hynny. Yr oedd 3 n ddyledswydd ar y Prif Weini- dog i roddi ei argyhoeddiadau mewn grym ar y pwnc hWll. Dywadodd Mr Sherwoll fod Mr Jones wedi ymrosynni yn dda, ond ai tybed a oedd llwyr waharddiad yn ystod y rhyfel yn ymarferol. A i'yddai i gyfangorff y dosbarth gweithiol ei dderbynP Syr George Cave (Ysgrifennydd Car- trefol) Nid wyf yn credu ei fod yn bos- ibl setlo y pwnc dirwestol ynghanol rhy- fel fawr. Os oeddvnt yn gobcithio per- swadio y milwr, y gweithiwr cad-ddarpar, a'r gweithwyr eraill i wneud heb eu diod, yr oedd yn rhaid iddynt wneud hynny ar y tir fod yr aberth yn angenrheidiol. Nid oedd o unrhyw ddiben dweyd wrth fil- wr oedd yn crynu yn y ffosydd y byddai dwfr yn well iddo. D i-wedoi(I Mi Leif Jones nad oedd wedi gwneud a pel at y g,%veltliwvi- apel- iai at y f,lywodi-actli i wneud yr hyn oedd yn gyfiawn. Hawliai Syr George Cave fod y Llyw- odraeth yn barod i wneiul yr hyn oedd yia angenrheidiol i ddiogehi y oyflenwad bwyd tnvy gyfyngu ei- ddiodydd, ond ni allent fyned tudraw i anghenion vr aehos. Yn ymarferol, yr oedd gwneu- thnriad gwirodydd i'w hyfed wedi e. abal, gan fod eu heisiau i amcan arall Yr oedd ymosotdiadau y submarines ai ein llongau a llongau amhleidiol wedi Ciynyddu. Y r oeddyn t yn hyderus x gellid trechu y submarines, ond yr ydym yn rhwym i wneud yr hyn a allom i gadw eyflenwad bwyd y bobl o fcwn terfvnau diogel. Ar hyn o bryd yr oedd y LJyw- odraeth yn credu fod cyfyngu ar y gwneuthuriad yn cynaedd ei amcan. Credai Mr Runeiman fod y Ty yn teimlo yn falch y bwriadai y Rheolwr Bwyd gymeryd y eamrau a ystyrlai yn angenrheidiol i amddiffyn y oyflenwad bwyd, a chyda. golwg ar wneuthuria diodydd fod dyfarniad v Rheolwr Bwyd i fod yn dcrfynol. Yr oedd effeithiau ym- yfed yn niweidiol ar weithwyr y wlad, ac fe ellid cael mwy o waith trwy frti dwyJaw pe cyfyngid ar wneuthuriad y diodydd hyn. Hyderai y byddai i'r Llywodraeth gario allan awgrvmiadau y Rheolwr Bwyd pan y gwneid hvry. p-wedodd Mr Wardle (Llafur) ei fod yn credu mai y ffordd oreu i wynebu > cwestiwn hwn ydyw rhwystro gwneud diodydd yn ystod y rhyfel. Yr oedd y Blaid Lafur am bleidio y Llywodraeth a'r wlad i ymladd lies ennill buddugoliaeth Iwyr. Xi ellid siarad Germani i hedd- well. Gwnaeth America gais at hynny, ond trodd allan yn fethiant.

I-DYDD IAU.I

I "Y TLAWD HWN A LEFODD."

I -___________-CYSUR Y -BARDD.…

DAN Y GROES

i CYNGOR PLVVYF LLANLLYFNI.…

I NEUADD GOFFA I FILVVYR Y…

Advertising

Y FORD RYDD.

I RHEOLl Y MWNFEYDD GLO

Advertising

I-AGWEDD -ARALL.

AMODAU A CHYFLOGAU YR AMAETHWYR.