Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

v DYDD MAWRTH.

DYDD MERCHER.

I-DYDD IAU.I

I "Y TLAWD HWN A LEFODD."

I -___________-CYSUR Y -BARDD.…

DAN Y GROES

News
Cite
Share

DAN Y GROES NELYNTION TEULU ADWY'R CLAWDB. PKNNOD LXXXYill PEXXOD LXXXIX. I Dyfodiad yr Aer. Ni fu triawd o deulu mwy unol a hal)tis erioed na theuluoedd Adwy'r Clawdd. Plas Migdol, a'r Graveliaid. Dorotliv yn y pendraw ydoedd .syli'aen vr iindei- hwn. Yr oedd ganddi ei ftaclo Man fe! p-ob i-hyw berson arall; ond mechfai ar rvw swvn a chyfaredd oedd yn tynu pawb ati, ac yn peri ymlyniad wrthi, a gallodd drwy hyn wneud o di-I tlieiiiii iiii gym deithas fawr anat-odol. Hyhi, mewn g\virionedd ydoedd v ddolen gydiol. Rhywl>eth ddaeth yn etifetiil >1 iddi drwy ei mam oodd hwn, oblegid yr oedd Mrs Dafis yn berssonoliad bvw o'r angyles ddychmygir gan feirdd a phaentwyr yr oesau. Ei gwvneb yn rasol, ,l'i gwon yn wefreiddiol. Ei llygaid byw yn lluchio trydan, a'i hysgogiadau boned;'ig- aidd yn hawlio parch ac anwyldeV Dyna'r fam. Ac yr oedd Dorothy yn ail- argralfu-d olioni, yn wir, dvwedid ei hod wedi cerdded yn nes ymlaen na'i mam at y rian berffiith. Modd bynnag, y ffordd yna y troai v fantol ynghlorian barn bobl. Roedd y tri theulu yn disgwyl digwydd- iad pwysig ym Mhlas Migdol, ac nid oedd neb a bryderai fwy na Mrs Dafis yn ei gylch. Er fod yr Yswain a Jabez pan gyda'u gilydd yn siarad llawer am dano, ac yn proffwydo a pharotoi ar ei gyfer. Pan oedd v doc ar darro deg fore Sul y dacth yr awr, ac erbvii i Jabez, yr Ys- wa in, a Cecil ddod i Bias Migdol yr oedd yr aer wedi glanio. Llawenydd di- gymysg fu hyn, ac nid oedd neb yn fwy balch na'" Yswain, oherwydd dyna oedd ei ddymuniad a'i hi offwydoliaeth ef. Wei, ebai wrth Jabez. dvnia ddvdd gor- foledd yn ein plith. a gobeithio y caiff yr aer dyfu i fod yn ddyn tebyg i'w daid ac i'w dad. Rhaid i ni gael golwg arno am funud bach Jabez. Rhaid, mae n debyg, ebai Jabez, os cavvn ni ganiatad gan ei nain Hi vdl'i- feistres heddvw, a rhaid i ni wrando arni, mae'n debyg. la, ia, ebai yr Yswain, rwy'n eitha t bodlon ond mi faswn yn leicio cael golwg arno am funud, baswn wir. Wel mi a i i ofyn a gawn ni olwg aino, ebai Jabez; ac aeth at ei briod, a chafwyd eaniat.ad calonnog. Fu dim golygfa grandiach erioed na gwetd yr hen Yswain yn cerdded i fyny, ac yn symud mor ysgafn i gyfeiiiad ys- ta fel I yi aer btelt t'l f'iiiii Safodd uwch ei ben am funud, ac yna rhoddodd ei lali yn dyner arno, ac aeth i lawr gyda sibrwd yn ddistaw wrth Dorothy, "Mendia ngeneth i, mae gen ti hogun nobyl fel ei dad. Ni ddwedodd Jabez ddim ii- ol cael golwg arno nes y dacth i lawr gyda'r Ys- wain. Ond pan aeth Mrs Dafis at y bychan wrth ei glywed gyda'i wa! wa! gwelodd sofren felan ar y gobenydd yn ei ymyl. Dear me, ebai, yn tydi'r Sgweiar I yn un rhyfadd, y mae o am i'r baby fod yn cwr boneddig mi wela, chwara teg iddo fo. ^el, Mr Dafis, be yda chi'n feddwl c'r aerr e.bai yr Yswain. Un nobyl iawn ydi o yute, ebai Jabez. I Gobeithio ceiff o iechyd a gras ynte. la wir, ebai yr Yswain. Yn tydi o'n debig i Sadi, y pcth bach tlws, ydi wir. Be rown i yn enw arnoi deudwch? Yr oedd yr hen Yswain yn cymeryd arno yn hollol ddifeddwl i fod yn rhan o'r teulll, ac yn dod i mewn i'r hawliau i gyd. I W l'l twn i ddim wir. ebai Jabez. Rown i'n meddwl mai ei roi yr un enw a chwi tvddai oreu. Be ddyliech o hynnv? Nage wir, ebai yr Yswain, thai o ddim. Mi faswn i yn i alw fo yn Jabez, ac mi fasa hyny yn dwad a ohi a'r Gravels i mewn; ac enw neis iawn fasa Ja bez Gravel, yn te ? Tydw i ddim yn leicio eich cadw chi allan, ebai Jabez, aehos mi faswn i yn leicio ceal eich enw arno yn wir. Hoedd y nyrs yn gwrando ar y sgwrs, a thorodd ar eu traws. Mae Mrs Dafis -k l ae Mi-s Dafis wedi dweud ei enw, a dw i'n meddwl mae hi ddylai gael i ffordd am v ti-o yina, betli bvnng Wel, ebai yr Yswain, be oedd yr enw oedd hi yn i roi iddo ? Jabez Cecil, meddai y nyrs, er mwyn oael eich teulu chwi i mewni. Glvwodd Sadi yr enw yna, ebai yr Ys- wain? Do, syr, ebai y nyrs; a deud y gwir fo ddaru ei awgrymu i Mrs Dafis a Dorothy. Wel, qyna. fo ynte, ebai yr Yswain, mi gaiff fod yn Jabez Cecil. Be yda chi'n ) ddeud Mr Dafis? Mae o'n dangos calon dda Sadi yn tydi, ebai Jabez. Otid t-, (lw I ddiiii vii i leic-io fy htinan, a siarad fy mhrofiad. Mi Lisan well gCII i ei alw ,va Sadi Cecil, ac mi fyddai yn i-wnio yn well. Twn i ddim wir, ebai yr Yswain. Os nad yda clii yn leicio Jabez. Cecil, be ddyliech chi pe ta ni yn ei alw fo yn Gilbert Cecil P Da iawn, da iawn, meddai Jabez; dyna fo, a dyna'r gora. Dyna ii, clnvi a'r Doctor i mewn nran. Dyna ben arno yn siwr i chi_ Gilbert Cecil fydd bychan. Pan glywodd y fam a'r nain a Sadi am y cyfnewidiad, yr oeddynt oil yn eyd. nabod ei fod yn welliant mawr. a [>harod<l iiyn fwy o lawenydd i'r Yswain n:u- i'r un ohonynt. Dydd i'w gofio ydoedd dydd dytodiad yr aer, a bu yn ddydd o orfoledd mawr i'r yr -t bu i-n dd, I tri theulu oeddynt oil wedi bod yn eu trd dan y groes yn bur dt-ist. Ond credai Jabez yn gryf y buasai dyfodiad yr aN liwti vn agoi- y ddor i hvybr y goron, ac ar sail hynny y cvflwynodd ef a'i fam a'i dad i ofal Dinv a gredai oedd yn llywio popeth bywyd a byd (l'w barhall). I -1 -000

i CYNGOR PLVVYF LLANLLYFNI.…

I NEUADD GOFFA I FILVVYR Y…

Advertising

Y FORD RYDD.

I RHEOLl Y MWNFEYDD GLO

Advertising

I-AGWEDD -ARALL.

AMODAU A CHYFLOGAU YR AMAETHWYR.