Hide Articles List

13 articles on this Page

PWY FYDD PiA R WLAD ? I

I CRICCIETH.I

i EBENEZER A'R CYLCH.-I

BANGOR. - - -1

LLANRWST.

NODION 0 FFESTINIOG.

I PONTRHYTHALLT.

News
Cite
Share

I PONTRHYTHALLT. M ilwrol.- TaJodd Mr W. R. V\'illiams, Arfryn, Rhyddallt Terrace, yimveliad a'i gartref dros ychydig ddyddiau cyn ymadael am Salisbury Plain. Edrychai yn gampus. Llosg Drwg gemiym ddeali 1 Mra Roberts, Bryniau Fawnog, trwy rhyw an. ffani-d losgi rai dyddiau'n ol. Dymunwa ei liadferiad buan, Addysgawl,—Llongyfarchwn Mr Hugh Mor ris Williams, Cae'r Bleddyn, Penisar- waen, ar ei Iwyddiant yn pasio'r King's Scholarship. Angtaddau.-Prynhawn Sadwrn, heb- ryngid giveddillion Mrs Ann Morris, Ty'n. ardd, i fynwent Llanrug, a hi yn 54 mlwydd oed; bu farw Chwefror 7fed, yn hynod sydyn.—Yr un dydd Mrs Rose Thomas, 2, Tancoed Terrace, yn 78 mlwydd oed, yr hon a fu farw Chwefror 6ed. Cvmdymdeimlwn a'r teuluoedd oil. --Hefyd hebryngwyd gweddillion Mr Harri Griffith, Penisa'rwaen, i fynwent Llanddeiniolen, yn 57 mlwydd oed. Cadd gystudd maith a phoenus. Annerch.—Bydd Mr Evan R. Davies yn anneivh ar fater y cynyrch a'r War Loan yn Ysgol Gors Bach, Llanddeiniol- en, Chwefror 19. Disgwylir cynulliad da yno. Adref, Da oedd gennym weled Mt Hugh Jones, y Paiuly. wedi dod i'n plith am ychydig ddyddiau. Pklrycha yn dda. Cydymdeimiad.-Eiii cydvmdeimlad a Mrs Ann Roberts, Pandy, yn ei phrofedig- aeth o golli ei chwaer, Mrs Owen, a'i gwr Mr Robert Owen, Car Post LJanberis, mewn ychydig ddyddiau i'w gilydd.

PWLLHELI.

PENRHYNDEUDRAETH.

ThEM AR HEDDYW.

ITEUUU'P GARREG WEN.

I --BALADEULYN. I

Advertising