Hide Articles List

13 articles on this Page

PWY FYDD PiA R WLAD ? I

I CRICCIETH.I

i EBENEZER A'R CYLCH.-I

BANGOR. - - -1

LLANRWST.

NODION 0 FFESTINIOG.

I PONTRHYTHALLT.

PWLLHELI.

PENRHYNDEUDRAETH.

ThEM AR HEDDYW.

ITEUUU'P GARREG WEN.

I --BALADEULYN. I

News
Cite
Share

I BALADEULYN. I I Gobeithlu,—Cynliahwyd cyfavfod nos Ian, dan lywyddiaeth Mr R. Parry. Ce' i i cyfarfodvdd llew^vrchus eleni. Daw y plant a'r brodyr yno yn gyson. y pwyllgor yn gwneud gwaith rliagtaiM, a hyderwn y coronir cu llafur a llwyddiant. Gwaeledd,—Dnvg gennyra glyived fJd Mrs Parry, gweddw Mr William Parry, Drwsy^o?d, mewn gwaeledd. Mae Mrs Parry wedi cyrraedd gwth o oedrail Go- beithiwn y caiff adferiad buuan. M'lwrol.—Yr wythnos ddiweddaf, ym- adawodd Mr Owen A. Morris i ymuno a'r fyddin. Mae pedwar or teulu hwn wedi ymuno. Fel yr hysbyswyd o'r blaen, mae D. John Morris, un 0'1' meibion, ar goll ers misoedd, a lynny yn achosi pryder mawr i'r teulu. Hyderwn y byddant oil dan yr amddiffyniad. Marw.—Gvda gofid y cofnodvvn am far- wolaeth Mrs Ellen Owen, 6, Penyrorscdd Terrace, Nan tile yn 73 mlwydd oed. Ay ol dioddef cystudd blin ehedodd ei hysbryd ymaith bore Gwener. Cvdymdeimlwn a'r teulu yn eu profedigaeth. Cymer yr I angladd le ddydd Mercher-preifafc.

Advertising