Hide Articles List

16 articles on this Page

i Y LLYNGESYDD A'R SUB-IMARINES.

IY WERIN A'R BRIF YSGOL.

LL YNNOG FAWR. I

EBENEZER A'R CYLCH.I

GROESLON. LLANDVVROG. I

|FELINHELI.

MANCEINION.-I

PORTHMADOG.I

RHIWLAS.

Advertising

' 0 GADAIR MODRYB SIAN. I

News
Cite
Share

0 GADAIR MODRYB SIAN. Y CI ISAF. "I Yr wthnos o'r blaen darllenais baragraff ar y ci a'i gynffon yn y "Dinesydd." Gwnaeth bynny i mi feddwl am lyfr a ddarllenais flvnyddoedd yn ol. Y tcitl oedd "The Bottom Dog," a'r awdur, Ho- bert Blatchford. Rwyf wedi meddwi llawer am y llyfr yua, a rwan pan mae Blatchford yn mur boblogaidd hefo Swanc y wlad, efallai y caiff y llyfr fwy o sylw, ac y caiff y bottom dog mwy o eliwaro teg Yn wir, dywedodd Prif ..J b, 1 } f Weinidog ein gv, lad yn ei speech fawr yn Conwy rai misoedd yn ol, fod o bob amser wcdi bod yn cymeryd ochr y "Bottom Dog." Da iawn yn wir, ond rywsut ni fydda i yn eoelio pob petli fydd y poli- tisians yma yn ddweud. Pan fydda i yn gwneud pwdin Dolig, yn amal iawn bydda i yn ei ganmol with Sionyn yma. ac yn i o n yliia. ae yn deyd wrtho fo pa mor neis mae y pwdin am fod, a'r cwbl ga i yn atebiad fydd, Mi "roswn ni Sian bach hyd nes y byddwn ni wedi ei fyta cyn rhoi ein barn arno. A dyna y prawf fydda i yn leicio roi ar y bobol yma sydd yn arfar dweud fod nhw yn gyfeillion i' iivei-iii Bydda i yn trio ffiendio beth fydda nhw wedi wneud dros v werin, a' r canlyniadar. i'r werin. Er eugraiftt rwan, mi gymnvn ni haeriad Lloyd George yn Conwy fod o wedi gwneud 1 la war dros y ci isaf. Rydw i yn cofio Lloyd George ar ben Bwrdd Masnach ein gwlad, a rydw i yn cofio streic ar y relwes ar y pryd. Rydw i yn cofio hefyd Lloyd George yn dod yn mlaen ac yn setlo y peth, a mawr oedd y clod gafodd o gan bawb. Da iawn, meddai pawb, a rywsut 'roeddan ni y* Sir Fon yma yn dechra gnoud Duw bach o Lloyd George, a finna hefo nhw yn gneud yr un peth. Pen tipyn o amsar wedyn digwyddais fod yn siarad a rhai o weithwyr y relwes, a gof- vnais iddynt beth oedda nhw yn feddwl o Lloyd George? Ac er fy syndod roedd o y dyn gwaetha yn y byd. Pam, tybed? Wel roeddan nhw wedi bwyta tipyn o bwdin Lloyd George, ac wedi ca,el eu siomi ynddo Nhw oedd y bottom dogs yn yr amgylchiad yna. Nid oes gennyf ddim amsar i fynd ar ol y Land Duties yn y Budget fawr ddoth Lloyd George allan. Yn ol y "Daily Mail" (a reit siwr os yw y "Daily Mail" yn awr yn iawn, roedd yn iawn yn I y gorffennol), yr unig beth wnaeth y Land Duties oedd creu lot o swyddi i "Friendly puppies," ac nid i'r "Bottom Dogs." I Gorehestwaith ein Prif Weinidog oedd y Mesur Yswiriol, ac fel yr oeddan ni yn ei ganmol: "Meddyginiaeth i'r tlawd yn y bwthyn 'run fatli yn liollol a'r hyn gaiff I yr arglwydd yn ei balas." dyna swm a sylwedd areithiau Lloyd George ar y pryd. AY el rydan ni wedi bwyta tipyn o bwdin Insurance Act, faint ohonom sydd yn gallu dweud fod y taste yr hyn a ddis- gwyliem. Ychydig iawn ohonom ofnaf, eu cicio mac y bottom dogs yn gael o hyd o dan y Mesur. cic gan y doctor, cic gan y chemist, cig gan ei Society, cic gan bawb. Digwyddais fod yng lighwmpeini dau .ddoctor yn ddiweddar, roedd un yn aelod o'r Medical Sub-committee, a'r llall yn panel doctor, a meddai y diweddaf, Beth sydd yn rhaid i mi wneud hefo patient sydd yn dioddef hefo pneumonia. Nid ydyw Is 6e yn ddigon i allowio am ffisic iddo om fis. Wei. meddai y cvntaf, gell- web wneud fel y mynoch. gyrweh y patient i'r workhouse, cyq bydd eich ffi&ic yn costio mwy na Is 6c cewch eich sur- chargio. Wn i ddim ydi hyna yn edrych ar ol y ci isaf ai peidio. Ca y darllenydd benderfynu drosto ei hunan. Ond er mwyu mynd ymlacn, dipyn o amser cyn y rhyfel y pwnc mawr oedd yn eynhyrfu y wlad oedd pwnc y tir. Cawn ein gwladweinwyr yn myned o gwmpas i ddweud beth oeddan nhw am wneud dros y tir, ac un o'r pethau oedd cyflog o beth bynnag bunt yn yr wythnos r gwa* ffertnwr. Mor falch roeddwn i o glvwacl hyna, gweision ffarmwrs ydi bolro;n digs Sir Foil yma, a chyn y riiytei yma rliyw 12 i 14 swllt oedd cyflog Sionyn yma, ond yn ol yr hyn a. addawodd Lloyd Georga. II cawsaj bunt yn yr wythnos. Mi i-oedd-.vii i yn falch, chance am het newydd yn amlach, gwell sgidia i'r plant yma, a gwell bwyd hefyd. Diar mi, roeddwn i jai falch. Rywsut darfu i'r rhyfel yma ddifetha pobpeth. Mae'n wir fod Sionyn yma yn cael dipyn o war bonus, ond rhyw- fodd rydw i yn Waexh allan heddyw nag erioed. Pan glvwais i son am National Service cododd fy nghalon dipyn, end, rhad arnaf, siomiant eto. Edrych ar ol y bottom dog yn w ir, 258 yn yr wythnos fel minimum. Buaswn yn leicio cael gwubod pa wraig aU gadw ty ar 25s y dyddiau yma Os gall rhywun wneud hyny carwn gael y recipe. Carwn of-ii i Lloyd George a ydyw 25s yn yr wythnos o ) gymaint gwerth yn awr a'r hyn roedd arno isio i roid i ni, sef punt, cyn y rhyfel. Aj dyna y ffordd y mae yn edrach ar ol bottom dogs Sii, Fon? Rhaid i mi dewi, nou byddaf yn dechra dweud peth cas, ac 1 efallai yn wir, ac y mae rhyddid barn yn hdh eadh y dvddiau yma. Mae'n ddrwg (?aeth i- dvddiati iiii. -N l ac,'n ddrwg gennyf os oes yna dipyn o ginger yn fy «gwenu. ond wedi bod yn ysgol Ellis Giif- fith yr wyf, a rhaid i rywun o Sir Fon ddangos pa mor dda rydan ni wedi dysgu ein gwers.

I j PENYDWASANAETH I FAER.

BARN AMERICANWR.I

I HELPU DRWY R POST.

|DEDFRYD I FARWOLAETH

I DYFFRYN NANTLLE.