Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

I DYFFRYN NANTLLE.

News
Cite
Share

I DYFFRYN NANTLLE. I Gwyl Dewi.-Dydd Gwyl Dewi, yn Neil add Diefol Penvgroes, am ddau yn y prynhawn a hanner awr wedi chwech yn yr liwyr, cynheiir cyfarfod plant yr ysgol, pryd yr ant dtAvy eu hymarferiadau. dan arweiniad Mr William Parry a chynorthwy ei at lira won. Dyma un o wleddoedd di- fyra'r flwyddyn. Plant yr Ysgol.—Yr wythnos ddiwcddaf bu dosbartliiadau hynnf Ysgol y Cyngor, Penygroes, gyda'u prifathraw, Mr W. Parry, a Mr J. E. Thomas, am dro yng Nghwm Dulyn. Cafwyd tywydd gauafol o'r iawn ryw, I-t- eira yn disgyn yn gaw- odau wrtli fynd a dod. Yr oedd yr olygfa ar y clogwyn yn ei wisg dnvchus o eira vn feiidlgedl, a hwythau'n t io y llvn rhewedig Ni ehafodd y I plant bcth tebyg ei ioed o'r blaen, a bydd I yn ii,deg iii- gofio iddynt oil. Ymunodd plant Ysgol Nebo gyda hwynt, a ehafwyd boddhad anarferol. Y Ddau Berfformiad.—"Y Ferch o Gefn- yùfa" ydoedd y ddrama y cafwyd dau ber- fformiad oboni gan Gwmni Dramayddol Penygroes: un nos Iau diweddaf yn y Neuadd Drefol, Penygroes a,'r llall nos Sadwrn ym Mryn Aerau. Roedd elw y cyntaf at gynorthwvo Horeb (W,), i- olaf i Bontlyfni (B.). A chymeryd y cwmni yn ei gyfangorff y mae'n gwneud gwraith da. ac yn haeddu clod, ei- fod rhai o'r cymeriadau yn rhagoii i ran teilyng- dod ar eu gilydd. Agorir y ddrama- gyda Jones oli- Shop a'i Helbulon-yu yr hwyr, y Royal Oak. Ma> ewmni yn Ilawen. Y n yr olygfa Jion ni chawn y cwmni yr hyn careni eu cael. Mae Billie Gwadd- otwr > n dda iawn; and gnmod o'r lleddf sy'n dod i mewn gan All- Jones o'r Shop, yn lie bod yn Hon fel mae'r gofyn am dano. In up-tc date ydyw Jack gyda'i garn, a ohaill hwyi dda ar y gwaith. Braidd yn ddiofal y mae Hughes y Ffarmwr, a, bu- asai'n fwy effeithiol pe'n edrych ar ol ei waith ei hunan yn well yn lie ar bethau eraill. Golygfa Ii. Tn aUan i Gefn dfa yn y Nos; Jones yn dda iawn yn yr olygfa, ac yn erfyniol am Ann Jack yn rhagori tipyn ar Jones; a cheir Mari y forv.yn yn ei hafiaeth, ac yn rhoi ei holl yspryd yn y gwaith cafodd Ann hwyl od- iaeth gyda meddwl am Jones mor erfyniol am dani. ac yn dangos beth oedd gan ei dad yn y Shop. Golygfa III. Cefn Ydf wcdi'r Storm. Carem i Mrs Tho- mas fod yn fwy o fonoodiges ar y cych- wyn. Cafodd Wil Hopkin hwyl ragorol ar y te, a. thine y garreg i'w glywed yn amlwg. Dyma'r man lie mae Ann wedi svrthio mewn cariad gyda Will, ae y mae yntau gyda'i lais peraidd wedi Bwyno Ann. Act 2. Golygfa I. Y Ferch yn .1 (? a, I Y F,,rch gwrthod Anthony Maddock. Gwna, Wil. liam ^Maddock waith da. a chymeryd i YB- tyriacth rnai ychydig o ddeunydd oedd ganddo at y gwaith. Le Palina, y mae hi yn rhagorol yn y gwaith hwn Mailt Dewuuvs. Ceidw Ann y forwyn ormod ar ei llais. ymae ganddi ddigon ohono, a bu- a s, I eollwii allan yn fwy yn newid llawer ar ei hactio hi. Golygfa II. Dengya Ann gadernid nodedig yn y rhan yma trwy wrthod ei Haw a'i chalon i Anthony; a gwna Anthony ei ran yn rhagorol hefyd. Golygfa III. Cartref Will Hopkin. Jack wrthi mewn llawn gwaith, a. Will yn bur ddigalon. Gweithia v ddau yn rhagorol Dai llena A\i!l lythyr a dderbyn- iodd yn gofyn iddo fod ar ei wvliadwr- laeth. Nid yw Nansi ei fam yn dangos digon o deimlad pan yn gweled Will yn cael ei vmlid o'i gartref, mae yna absenol- deb hoffder a srrch mam at ei mab Act III. Golygfa 1. Nos gel- Cefn" Ydfa. Svvyddogion Milwrol. Ghvell fyddai i'r ddau swyddog gael mwy o ymarferiad gyda'u gilydd. Rhaid i un ohonynt eef- yH yn sythach, a-a i'r ddau ddysgu rhoi y salute i Anthony gyda'u gilydd M y dyki milwyr ei rhoi. Nid OEWJ digoa e fiiiwTehdoi ya btbmy DID s

Advertising

PLEIDLAIS I PERCHED.

RtiYDDHAU Y GLOWYR. I -I

[No title]

Ii WA%)AriAt I ti iitHtULAt…

Advertising

CAERNARFON. I