Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

Y WAR LOAN. I

DYDD MERCHER.

DYOD GWENER.I

I DYDD LLUN. I

LONDON CITY AND MIDLAND BANK,…

DYDD IAU.

I IDYDD SADWRN. i

News
Cite
Share

DYDD SADWRN. i WEDI RHAGWELED Y CYNLLWYN. m-.vedu- ton y riiylel newydd isforof Germanaidd wedi ei rhagweled a'i drafod yn y gynliadledd g\nhaliwyd yn ddiweddar yn Llundain, ac fod mesurau effeicliiol wedi eu darparu ar eu cyler. GAIR O'R AMERICA. I Adroddir o'r America; fod yr Arlywydd ilson wedi penderfynu pa gwrs i'w gy- ervd. Yn answyddogol dyvvedir fod got- chymyn terfynol wedi ei anfon i Ger- mani yn hawlio tynu'n ol y rheolau o fewn pedair-awr-ar-hugain. Y mae y farn gvlioeddtis yn y Taleith- ■ iäU, er nad oes yna waedd am ryfci, yn [ hynod dawel ac- yn benderfynol o beidio derbyn yr amodau GcnllanaiJd. Yn ol un ffynlionell oliebol, y mae y Count Bernstorff "wedi gwneud popeth ond pacio ei drunks CYDGRYNHOAD MILWYR GERMANI. iJaw a^-oddiad o Holland fod nifer mawr o fihvyr Germani—gwyr traed, gwvi' I1ll'i, a chyflegrwyr—yn c?'dgrynhoi ?:cy y Y ogloii Germanaidd yn proffesu mai mesur- au amddiffynol yn unig ydyw y rliai livit, ac fod mesurau eyffelyb vn catl eu gwneud hyd yn noil ar raddfa cangadl hyd y t-er- I Danaidd. ATAL MORWRIAETH. f Y mae'r morwriaeth ls-ellmynig Dan- aidd, Norwegaidd, Swedaidd. ac Yspaen- aidd wedi eu hatal hvd lies y daw v sd. y Ufa yn gliriach GROEG A'R GWARCHAE. I Anfonodd Groeg Kodyn i'r Cyngreirwyr yn gofyn i'r gwachae gael ei symud yng-vvyneb yr amgylchiadau ac fed boll hawliau y (jaliVioedd I ne:lig i\ edi eu cario allan. I Nid yw'r atebiad wedi ei anfon, ond deallir fod trernidau yn bosibl i ryddhau angenrheidiau y dosbarthiadau tlotaf o'r boblogaeth. YN FFRAINC. Gyda llwyddiant y cyflawnodd v Pry- deinwyr eu banturiaetii yn erbyn y ffos- ydd ger Gueudecourt, ar ffrynt Somnie, a chymerasant 56 o garcharorion. Gyr- wyd yn ol ymo&odiad y gelyn ar safle gei- (Joinoiecoiirt. Titi cryn fywiogrwydd mewn amrvw bvvyntiau gan y eyflegrau gwrthwyneb:)! awynvyr wedi cvnyddu, a gwnaed gwaith llwyddiannus ganddynt, Ilae pedair c'n peirianau ar goll, ) CYNILO GYDA BWYD. 1 Cyhoeddodd Arglwydd Davenpon apel i'r genedl yn gofyn am gynildeb gyda bwyd, yu arbennig gyda'i' tri anhebgor— cig, ba:'a. a siwgwi'. Y swin cyfartalol o'r bwvdydd hyn sy'n angenrlieidiol ac yn ,,an i ata d wy i ganiatadwy i bob person bob wythnos ydyw:—Bara, 4 pwys: cig, 2! pwys; siwgwr, ] pwys.

[No title]