Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

Y WAR LOAN. I

News
Cite
Share

Y WAR LOAN. I Cyn dwyn fy Araitli i ben, carwn alw eicli sylw mewn inodd arbennig iawn at y Wai- Loan fawr sy'n awr ar droed. Y mae'n ddykdswydd ar bawb i wneud ei orcu i beri fod yr Ymdrech hon yn llwydd- iant, ac yr wyf yn apelio yn daer at bob un i wneud ei ran hyd eithaf ci altn. Y maeV Ariandy yn barod i roddi benthyg I arian i gynorthwvo'r darbodnis i gymeryd War Loan, a chymerir mantais ar hyn gan in iiia-.i-i. Y mae gennym hyd Chwef- ror yr 16eg i wneud v gwaith, a gofaled. pob un na byddo yn pallu i gvflawni ei ran, bydded facii iicii fawr Bydded i ni wneud yr Ymdrech hall ;\n Hwyddlant mwy na War Loan fawr y Germaniaid, am yr hon yr ymffrostiant fod H miliwn o drigolion (lllan o miliwlI oedd wedi cyfranu tuag ati) yn gyiranuwyr o £ 100 yr un a than hynny, a bod cyfanswm cyf- raniadau y 4:41 miliwn hyn o gyfranwyr bvchain wedi cyrraeud iligiwr gyhveddol o £ 110,000,OflO. Os y bydd y War Loan I hon o eiddo Prydain yn llwyddiant mawr, gall hynny yn hawdd brysuro'r dyd 1 pm f gcir hcddweh drachefn, ond 08 psgculusa') trigolion roddi eu harian at wasanaeth y Wladwriaeth gall hynny o'r ochr arall achosi parhad y Rhyfel gyda eholledion alaet'ius o udydd i ddvdd mewn bywydau dynol. Cyn eistedd i lawr. cynnygiodd y Cad- eirydd fod Adroddiad y Cyfarwvddivyr a Mant:?!cn y Cyfrifon am flwyddyn yn cac! eu mabwysiadu. Kiliwyd hy>i gan Mr W. G Hmùshu\y, is gadeirydd yr Ar- iandy, a cLariwyd y cynnygiad yn nn- frydol. Ail etholiN'yd Arglwydd Airedale a Mr F. D. Docker yn Gyfarwyddwyr, a Mri Whinnev, S'mith and Whinney, yn Ar- chwiiwvr; Ar ol i bleidlais o ddiolch gael ei thalu fel arfer i Gadeirydd yr Ariandy, Bwrdd y Cyfarwyclrlwyr, y Rheolwyr, a'r (swydd- ogion eraili, terfjmwyel tvwy ddiolch yn gynnes i Syr Edward Hqldcu flm lywyddu yn y

DYDD MERCHER.

DYOD GWENER.I

I DYDD LLUN. I

LONDON CITY AND MIDLAND BANK,…

DYDD IAU.

I IDYDD SADWRN. i

[No title]