Hide Articles List

6 articles on this Page

1 PWY FYDD FWYAF ?

News
Cite
Share

PWY FYDD FWYAF ? (Gan J. T. W., Pistyll.) Rhoisom ryw gip ar hunt> v hen gwes- tiwn pan oedd -dynolryw yn ei babandod a'r byd yn newydd. Trown eto i edrych ar ei rawd a'i rod yn y byd lien presennol. Fdryrhwn fei v mac wedi ei wau i mown i'n natur. Gwelwn ei fod yn distyrbio ar heddwch y meddwl dynol eyn iddo adael ei gryd. Cawn ef i raddau da yn y baban ar lin a bran ei fam Gweler y fain yn ceisio gan ei baban na\v mis oed i wneud hyn nen araii. Kdryeher arni yn ceisio rlioi, neu dynn oi goban yn y ffordd dynerai. Ah: nid yw y bychan yn dynamo felly, ac." mae yn ei iaith fonllefus yn dweyd mai efe sydd fwyaf, ac a fydd ben Gwelwch ef yn ymladd aIll o-uchafiaeth. ac os clywch ddim. chwi a glywch ei nad an- nedwydd Dilynwch y byclian ymlaen am flwyddyn nen ddwy. Vmysg ei gyd- blant, a'i gyd-blant yn gystal ag yntau. gwelwch yr hen gwestiwn filwaith yn y dydd o'r broil yn torn ar heddwch y v. rr. Os with y bwrdd yn hwyia y b'ont, y mae tuedd yr oil i ddweyd "V fi bia'r plat mawr," 'Y fi bia'r deisen fwya." "(,hY11\n I i rao'r hen gwpnn bach yna, mac un \\ïl1 yn fwy. I pawb am Y mwyaf! A I yn amlaeh n:: heb. y mae Jlygad y plentyn oherwydd y daedd hon yn Hawn Jlmy !a ï fol gan ainlaf. Trowch i fyd en chwar euon eto. Nid y\v y byd difyr hwn ond byd yn eael ei adsC'inio :1' r hen gwestiwn "Pwy fydd mwyaf Kwcli eto i'r ysgol; o bared ) bared yn hon eto y mae yn ad- sain vn ddidaw. Ond Dyma Sydd Hynod. er cymaint anniddigrwydd a bar adsain hwn, wele'r byd trwyddo draw worn mab- vvysiadu ei sain gynhyrins yn keynote ei fodolaeth! Tybia v byd mai eW- >v." elit>. benaf pob rhagoriaeth > mhub cylch. Am hynny dyry yr elfen gystatileuol :1' i OH ith- riniad i ennyn brwdfrydedd didor. let y gofyno pawb yr hen gwestiwn iddo ei hun, gan geisio ei aieb yn nirgel ddyn y gaion a dweyd "V fi sydd fwyaf." Yna, cawn gyindeithas oil trwyddi. beu- bwy-gilydd wedi ei saloni, a'i graddio, a'i hystadegu fel y gdl pawb weled trwy lewyrch ffigyrau pwy sydd islaw iddo, a phwy sy tu uohaf hefyd. Try hyn ar nn- waitli yn gymhellydd i ddyn i waeddi "Hurry up" arno ei hun, a dyfeisio ry\\ ffordd gyflyma y gullo ele i ddringo yr ysgol ac esgyn tu uwehaf i'r nesaf ato, &e. A chan mai dyma norl y byd. ni nteli! cymaint an) anrhydedd a glendid y fiordd a gymerir—Bod yn fwyaf yw y nod. Ac fe wvddom oil mai gwell gwir ?iag adnnd yw yr hen ddywetliad liuninv ,i v ^ymaint up-to-date: "Nad oes dim yn anghyfreith- Ion mcwn rhvfel." Ac iiis am fvwvd a'i HHil ar y c^'e-stiwn hwn ei fod yn ddim anigen lH1 rhyfel. Cyd- ymgais, dyna yw; a pha beth ond hynny mewn gwisg goeh o waed yw rhyfel/ "V ri yi. ydviii vii dod i'r casgliad hwn: Nad yw cyd-ymgais yn 01 y ewestiwn pwy sydd fwya-f yn autgen na myned ar ol a dadblygu nwydd a ddadforiwyd i'n byd gan ddiafol o hafanan uffern. Wei, nid ydym bell o '<) He yn y gosod iad yn ddiau, cany* pwy a ddvwed l-.edd yw fod y cyd-ymgais Jwi'opoaidd i I J1!ynd ymlaen yn awr yn deilwng o ucl) iia, iiii He ond y diafol ac uffern ? Ac nid yw vr oil sy'n mynd ymlaen ond "ffrwyth yn ei bryd'' yr elfenau oedd <lau seiliau gv\ lodydd Iwrop ers iigeiniau lavvcr o flwyddi. Gall ryuun ddweyd— ie, liwyrach utai rhyv-bcth sy'n bod o dan goryn cap W'Ilieliii i" griw end aid felly Fvydain." Aros funud, frawd. Digwyddodd dv Rrydain. trwy rywbeth nas gelli e' ahv yn Hawer <j;well na lladrad ers oesau yn ol, ac li\ d yn ddiweddar, digwyddodd f; (i "yn fwyaf." A'i liateb hi i'r cwesriwn oedd. at- yw, "Myfi sy ben," "Ac nid oes ond myJi." "Ac ni bydd chwaith." Anrr- hytunai yr Ellmyn a'r gosodiad yna, ac aeth i dreio ei north Dyna'i-oll. Vrth gwrs, y mae gcuxym td le da i dda beu fod "Clfiawnder" o'i) tii, a livfi-vd hyffredin clywed ambell i hogyn o inc- getliv/r yn cyhwfanu hynny o flaen gor- sedd nef, rhag ofn nas gwyddid viio ein rhagoriaethau evlfaenol. Oes, y mae i'r hwn sy ar y ffon uohaf le cyfiawn wedi iddo gad ei hun ami i ddweyd mai y "Fo ydi 0." Aeth iddi y; 01 cyfiawnder safon y "Pwy fydd fwyaf. Ond, ar y Haw a rail, liefyd, y mae yr un mor gyfiawn i'r un sy ar y ffon nesaf ato islaw ei ameu a'i droi ohoni os gall, neu yn hytraoh ennill ffon uwch nag ef. Nid yw yr holl firi presennol fwy na llai nag uchafbwynt dilyn egwyddor cystadleu- aeth, Ac nid oes dim mwy eglnr nad aT yr egwyddor hon ("Cystadleuaeth iach" ei gelwid) yr oedd lioll seiliau ein bywyd yn gorfrwys. Ac yn goron ar y eyfan, dyma hanfod bywyd ac ysgogisul yr lr- ai daii yi- enin- Eglwys, Mewn gwirio"- edd. yr glffs q gjsta^l?ua«th a-'i fiaiwai i fyiul_ iihowch Lvip bach yn ;hvr Oiitii iit- yr addys^ul y plant, a yr eglwys yn gy.stal ag yn yr ysgolion dddiol (L'w bailiau.) 4'

IAR GRAY YDR.

Advertising

DYLANWAD Y RHYFEL AR ' GREFYDD…

SENEDD Y PENTREF.

Advertising