Hide Articles List

7 articles on this Page

DAN Y GROES

News
Cite
Share

DAN Y GROES i NELYNTION TEULU ADWY'R i CLAWOD. PEXXOI) I/XXXVF Mynd a'r Presant Sadi. Roedd Sadi wedi clvAved am y cyfarfod a alwyd gan Wil Hopeyn, a chafodd and i ehwerthiniad iachus wi th fcddwl am dano. I Gwvddai am y eymeriadau oil a gyfan- soddai y cwrdd, -it y Cadeirydd bondigrybwyll Yehydig a fallaI am ddynion fel Wil Hopeyn ond carai gy- meriadau gwreiddiol o'r un nodwedd a Simon Wmfl'ras a e a Moms; ac nid oedd a feddyliai !ivy ohono yn yr lioll ardal na Dafvdd June*. V Guoo. fel y gel w id ef. Tin Sadi a Dorothy yn trafod y mater gyda u gilydd, ac yr oedd Sadi yn gryf o r farn mai anion at Wi! Hopcyn yn peri iddo beidio trafferthu oi hun a beiohio erai! fyddai oreu, can na dderbyniai y i j pi t-ant oddiar eu dwylo. j Ond yr oedd Dorothy fel avail, or I j bod yn rrbyn yr ysbryd a'r amcari oedd ) wrth ei wraidd. A dadleuai dros adael i'r mater fynd j'w ben pith a f or eael gwel- ed v cvnllwvn yn pi wisp; oreu, ac vill ei droi yn ddwfr ha!!t "ïl Hopeyn a'i dy- Iwyth gael dysgu y wers o beidio prynn ffafrau. Xid oedd Dorothy yn foddlon heb gael ymgynghori gyda Cecil, a rliodd- odd y ddau y peth get- ei iron ef a'i dad. a bit y ddau yn ysgornio a chondemnio Wil i Hopeyn a'i griw yn ddiarbed. t Sarli, ebai Cecil. gad llonndd i'r penoi digydwubod brynu y presant a'i handio drosodd.a chymcr arnat (ly fod yn i ddiolehgar. Yna. gofyn iddo fo beth f-uasai yn earn i ti neud fel ad-daliad i'r ehwech am en oarodigrwydd. Mi gri wold i eith.7 wedyn. r ol hvny tro £ ft-mo ef a i griw, a rbo Iianar bhvyddyn o notice i vmadaol a'u ffermydd i'w dych- ryn, a ehofia roi y presant yn ol with f>ood grace, gyda'r geiriau "No more to follow," wodi ei ,-grifenu'n blaen arno. 1 Dyna oedd cyngor Cecil, ac yr oedd ei dad o'r un farl1 ag ef yn union end ei I fod eisiau trugarhau with y pump ;I cliospi Wil Hopeyn o ddifrif a'i daitu n'r fferm tHsre and then. Ond ei adael yn nwylo Sadi a wnaed. 1 Daeth dydd mawr y cvflwyniad, ac yr I oedd Wil Hopeyn wedi anfem gair at Sadi I yn ei hysbysu o'r dydd a'r awr er lmryn bod yn sicr o'i gael yno. Yr oedd Wil Hopcyn wodi rhoddi L'op, a't- pump eraill t bum punt yr 1111. a phenderfynasant mai eyflwyno cheque am oOp oedd oreu, a 1 gofyn i Ali, a Mrs Gravel brynu y peth a fynont yn broant. Gofalodd Wil fod enw pawb a 1 r.idd yn gy-;yl!tiedig gyda'r ehequc. Cyrliaeddasnnt y Pins i'r funud. ac ar- weiniwyd y cliweeli i mown at Sadi a j D01 othv. Safai r i-hwccli a'u lietiau vn iaii yii • Kibceddweh i lawr, ebai Sadi. peidiweh a. bod nioi- Na, na, syr, ebai ii Hopeyn, mi nawn ni ein busues yn gynta peth, ac fe awn gar tie i'n gwaith wedyn. 0 mi wela, ebai Sadi. Popeth yn iawn, rwyn gwbod fod y ffarmwrs yn bobol br.Tsur. A\ el rwan ynta at (^ich g^'aith. Wei, wedi dwad ynci ryda ni, syr, gyda phresant bach jest ddangos ein hod yn falch eich bod wedi eich codi yn agent j'r stad, lae'ii (lli-vg ,eiinyiii iia iasan I fwy; ond nid arna 111 y mae'r bai cofiwch. j Mi alwis i gwarfod ar fy nghyfrifoldab fy nunan, und toedd yna ddim ond 11 i o'n ehwech yn fodlon j nead dim. Ben I Moms, Die Itobart. Simon Winifras, a Dai'ydcl Jones d daru styrbio y ewarfod a I: thrl y tenantiaid yn eich erbun, ynte ji hogia. la, rlwi-, pump. Yr hen gnafon iddunt, ebai Dorothy. Pwy oedd y gweutha, IMr Hopeyn; Y I' hen Simon Wmffras, fe ellwch fedd- wl. Tydw i ddim yn ama na fasan i wedi medru stop io'r I lei] J dnry eu ckchryn ond am Simon mae o f,'1 hvmn o garag I Hitiwch befo, ouaj Sadi, nii setla i o. I Mae'r peth ar fy llaw i rwan. Ydj siwr eyr, ebai Wil Hopeyn. Dw i'n gwubod na chwarith o ddim lIawar o'i braiftda hefo chi. Be ddylia fo gael, Mr Hopeyn, ebai Dorothy Tydw i ddi:iI yn meddwl i fod o'n iawn cadw dyn felna heb ei gosbi ryv. &i.I P (Roedd Sadi bron chwertliin wi th weled Dorothy yn t"nu' creadur i'r trap). Chi wyr oreu, Mrs Gravel, ebai Wil Hopeyn. Ond petaswn i yn eich lie (a phletiodd ei wefusau) fasa i siort 0 ddim yn cael aros yn denant i mi um funud. Mi s.'>tlia i hyny, ebai Sadi, Gadewch Clio yti fy nwvlo, Meddyliodd Wil Hopeyn ci fod wedi gvvneud stroc anfarwol y tro hwn. O'r gora, syr, ebai Wil. iiii ryda ni wedi per.dc-rfynu i-lioi y cheque ymr. o i eiii, a'eh bod i inJnu'I' peth a fynocli gyda'r arian. Dyma'r enwau o'r tan- vsgr. wyr, t-yr. Sadi. ItWY'll gweled eicli bod wedi rhoi 25peich liunan, pum cyl'aill yma bum punt yr un. Hyd- ych wedi gneucl yn grand iawn iaswn i'n tybio Be ddyliecli chi, Dorothy? Anrhydeddiis dros ben, yn enwedig Mr Hopcyn, thai Darothy Twii ddim sut y medrwn jii dalu'n ol hyth i cJri, PeidiAve.h a .son, ebai Wil Hopeyn, yr (Kxldym yn gneud y peth o wyllys calon. Ond be yda chi yn ddisgwyl i gael rwan am y rbodd hon, ebai Sadi? Oes gan yr nn ohonoch ryw awgrym i mi sy'n ddiarth i fusnes ie' hyn. Twn i fawr yn y byd am ffarmio welwch chi )Ii adawn i hyny i chi, syr, ebai Wil Hopeyn. Gwnewch fel y gwelocli <fra, ac fe l'oswn i nes df>\Veh i ,yhod illJ¡ c'in ji< billon. Ryda ni yn gwybod y g\vnev> 'i chi bob dim yn dpg, Ond rvda ?>i ])itio na lasa pob tenant wedi gneud i r J) i gael presant mwy na hwn i chi. Roedd hyn yn f,i-.v nag a fedra Sadi ei ddal, oblegid yr oedd ei waed yn berwi ers meityn wrth wold y oorgi di-asgwrn oof 11 oedd o 1 flaen yn aecio mor Irochdonaidd, a'r pump eraill fel !!ipi*ynod dionaid yn gweithredu'n glochyddion iddo. Hmvld on, Wil Hopeyn, ebai Sadi, rv. vt ti wedi mynd e-v-n boiled ag y gall t, nghaToa ddal. Hwda cymcr hwn yn gysiir i gysgii arno: Yr v/yf yn dwevd wrtlxyt yn awr y bydd yn i-liald i ti glirio o dy fferm ymhen y chwe mis, a'r pump j ma sydd gyda 111 i yr un fath. Dyna'r tal am y prpsanl: hwn. A bwriadaf roi N- yma roddwyd i mi yn brcsntit i'w wario fel y myn Dorothy a minnai:. i'r bobl bynnv safasant yn cibyn prymi 'fafrau yn v cyfarfod. Simon Wmffras dv di. r: rbenir y IkiJl rhwng y pweddi1 .'■Lr Gravel, be ydi bjTn, ebai Wil Hop- eyn Mao arnaf ofi> nad ydveh wedi deal! ein busnas! Presant ydi o i chi a Mrs Graved (Ac yr oedd gwynebau ei .?ft'u!h;n Juda;:aidd wynod a''r?!?('n(?). IV i-f vrcdi deal] y busnes yn iawn, obai Sadi. Fedra i ddim dioddof bradyohwvr ar yr vstad. 3Iae dyn ion fedar ymnstwng 1" br riu Jlafrau yn beryglus i bawb, ac y mae dvi fedar dori gwddw ei frawd yn ei t-,n fedar lofruddio ei feistr, ac I hyd yn nod ei wraig os basa hTny yn fantais ariannol iddo Cliewch chi ddiin aros, lhaid i mi gael dynion fedia i I drystio. Ewch rwan am eich bywycl. A p'm t:odd i r dnvs tra y eiliodd y ehwech dyn a clnvertliin mawr i Sadi a Doro- thy. (I'w barman)

Advertising

MKDDYGINIAFTIi NATUR. !

I EIN BEIRDD.

I GWAITH I FFRCHED.I

Advertising

YMDDI DDAN. j