Hide Articles List

9 articles on this Page

DAN Y GROES

News
Cite
Share

DAN Y GROES HELYNTION TEULU ADWY'R CLAWBB. PKNXOD LXNNIV. Sgwrs y Tri Chyfaill. Xid oedd Gilbert yn ddigon ciyf i ddal y pwysau oedd ynglyn a chvfarfod crocso, a theimlodd Cecil niai y peth goreu oedd dariod popeth ar ol cael llnniacth, a gad- ael i Gilbert gael llonyddwclx gyda'i dad a'i fani. Bu yn ddigon o ddylanwad i'w hargylioeddi, or tod Dorothy yn pledio'n daer dros ei bod hi ac Elizabeth yn cael aros yno'n hwy; oncllllyhcl fu raid i bawb, oblegid gwelai Mr Jabez Dafis fod Gilbert ynsefyll mewn perygl. Cvmerodd Gilbert ddigon o ofal ohono ei hnn rhag kldo weithio ei hunan i gyfiwr o wendid diangenrhaid, a bu yn hir iawn cyn rhoddi y peiriant ar lawn gwaith. Er fod Cecil a Sadi yn talu ymweliad a'r Adwy bob dydd yn rheolaidd. yr oeddyn t yn ddigon doeth i beidio a ros yn hir rhag i'w hymweliad droi yn fwy o anfantais i'w oyfaill Gilbert. I Modd bynnag, gyda'r gofal a'r doeth- ineb arferwyd daeth Gilbert i i'wynhad o gynhefin ned h, ne nid oedd dim a hryn- heid yn fwy ganddo na bod yng ngliwmni Sadi a Cecil. Yn wir, yr oedd y tri yn I fwy o frodyr nac o gyfeillion, ac yn galill mynd i fewn i deimladau eu gilydd gyda phrofiadau a Fvniadau. En prif fwynhad ydoedd myned gyda'u gilydd drwy'r coed, neu 11 ifoii, a chad ynigom ar helyntion y dydd, a myn- ycli y cafwyd seiat brofiadau o'r radd orevi Cafwyd un felly ar brynhawn Llun braf pan yr eisteddant o dan goeden fawr ganghenog a'u oysgodai rhag gwres yr hauL Y bivgeth gafnclcl Gilbert y Sul agorodd bwnc y siarad ac yr oedd yn ffitio i'r dim iddynt hwy. ^Vuddoch ('hi be, ebai Gilbert, mae yna rywbeth yn radically wrong pan y mae'r pwlpud yn cymeyd y safle gymerodd y pregethwr aew dcloe, oes yn wir. Tydi dynion o'r fath erioed wedi syhveddoli eu cyfrifoldeb, nag ydun wir. Be oedd ganddo, Gilbert, gofynai* Cecil. Aberth ac hunanymwadiad oedd pwnc I mawr ei bregeth, ebai Gilbert. Ond dyn a'i lielpio toedd o ddim wedi rhoi hanar inunud o ystyriath i saflo Yr Athraw or I y matar. Roedd ganddo bwnc da iawn faswn i'n tybiad, ebai Sadi a dylai fod yn nn am- gerol liefud. Tydw i'n deud dim yn erbun y pwnc, ebai Gilbert ond fedra i yn fy liiyw ddeall dynion o'r pwlpud yn rhoi aberth ac hunan-ymwadiad milwyr ar yr un lefal ag aberth ac hunan-vmwadiad y Meistr; na 'fedra wir Tydw i ddim yn i gwelad nlnv ar yr un platform o gwbwJ. Fedar o ddim bod, ebai Cecil, mae yna gagendor o wahaniaeth cydrhyngddynt, oes, oes. Mae gen i ddigon o sens i welad hyny. Diar mi, ebai Sadi, be .mi haru'r pwplud deudwch yn medru dod a'r Crist a'i aberth i safie mor isel Mae'n rhaid naj yw'r pregethwyr wedi Ei adnabod a'i brofi fel y Crist, neu beth ellir ei gyfrif am eu hanwybodaeth I Dyna chi wedi dwad o'r peth i'r pwynt priodol, ebai Gilbert. Fy mhrofiad i o'r Crist fel Gwaredwr sy'n gwrthdystio yn erbun barn v pregethwr ddydd Sul. Dyna ddvwedais i wrth fy nllad ar ol mynd adra achos fe wyddwn nad allai holl fil- wyr y gwledydd a'u haberthau gyda'u gil- ydd ddim prynu maddeuant" pechodau i mi. Os fellu, meddwn ina, rhaid i fod o'n abertli gwahanol; a chan fy mod i'n brof- iadol ohono fel Gwaredwr personol yngrym ei aberth, y casgliad naturiol y (daethum iddo ydoedd nad allai y pregeth- wr fod yn ddyn achubedig yng Nghrist. Ryda clii yn eich lie, ebai Cccil. Tydi'r prygethwrs ddim yn ohwilio am y Crist ar i gliniau ond yn y study mown llyfrau, Fedar Uyfr ddim rhoi person ynghalon na meddwl neb. Dyna sue y mae hi yn siwr i chi: lesu llyfrau ac nid Crist Calfaria yda ni yn i gael o'r pwlpud, a tydi hyny ddim yn deg a'r Athraw. Tydw i'n gwubod trwy broitad am v stiwdants, ebai Sadi. Toedda nhw ddim yn studio yr Tcsu ddim ond fel y gwnaent gydag Aristotle, nou Plato, ie, Napoleon a Wellington. A'r cwbl gawsa chi oedd ei fod yn Grand Man but full of mystery. Mi fyddant yn stymblio bob amser gyda'r preseb a'r cadachau. ac wrth droi a throsi cymaint yn y stabl dan en dwylo, yn lie ei addoli fel "y doethion," deuant allan oddiyno heb olwg i weled dim yn- ddo o flaen y doctoriaid, yn codi'r manv, ac yn cyflawni gwyrthiau, A phan ddeu- ant i'r llys, yr ardd, y groes, a'r bedd, nid qw ynddq ond merthvr pena'y oesau. -Nid vii v bvci pan wedi anghefio plygu iddo yn y preseb. Ar ein gliniau mao gweled Crist ac nid mewu llyfrau a chredoau. Eitlia gwir, Sadi, ebai Gilbert, yn y fan yna y maent yn ei cholli hi, a cliolled fawr ydi honyna. Toedd o'n ddim ond naturiol i'r prygethwv ddydd Sul gyda'r sv-niad oedd ganddo am aberth Crist fentro dwoyd fod pob inilwr oedd yn marw dros ei wind, am ei fod yn abet-tliii (i hun, yn prynu ei bawl i'r nef- oedd, Hvnny yw, fod yr aberth yn ddi- gonnol dros ei )ioll fvii,-xld-i-n ddrwg a ua. Twt lol. ebai Cecil, toes yna rithyn o sons mewn peth felna. Yn ol fy marn i y mae'r prtli yn gabledd ndothlynsyn. Faint bynnag o Gariad sydd yn Nuw a Christ, rliJiid i ni gofio mai enru yn gyf- j iawn y maent, ac y mae cyfiawnder yn gofyn am :-tad meddwl a chalon ^-iodol i ddcrbyn Y Ci-ist fel Gwaredwr i roddi hav.i i'r nefoedd. Toes yna drlim nef- c?dd ond trwy gredu yn lesu Grist, ac nid credu yn Ie.su Grist ydi marw dros ein gwbd. Da iawn. Cecil, y mae mer yr Efengyl gennyt, lba i Sadi, Mae'r pregethwr wedi gwneud un camgymeriad mawr gyda marw'r. Groes, ac y 3tiae hvnny yn ei wa- hann rhwilg pob aberth arall, sef mai aberth i oibed gelyn ydoedd, ac nid ) aberth i amddiffyn hawliau gwlad. Toes yna ddim syrnvyr mewn dweyd fod dyn sv'n aberthu ei hunan dros ei wlad ac vn lladd ei elyn yn dod iiioit-n i gategoii Calfaria. Na, na. gyfeillion, y itille .I' Groci) yn brotest uniongyrcliol yn erbvii y fa th syniad. A dywedaf yn ddibetrus fod y pregethwr y Sul yn anheilwng o'i Feist r. Fe wvddom ni ei fod yn wrong oni wyddom, ebai Cecil. Gwvddom, dc-byg iawn, ebai Gilbert. Peth mawr ydi profiad yntc, Fetlar yr un stiwdant a'i false logic symud hwn. GadewcJi i ni gael cann "Gwaed v Groes" (Oyn wynd ad re, nvy'n credu ei fod yn haeddu can geno ni heddyw, A chanu y buont am hir amser. ac wedi dal i floeddio "Gad i'm deimlo awel o Galfaria" am tua phum munud troisant i riiiii "Pen Calfaria, nac aed hwnnw byth o'm oof." A than gaull y llinellau hyn y cerddasant i Adwy'r Clawdd (I'w barhau) «*•>

PI-NSIWN EIN MILWYR. I

- -__- I MEDDYGINIAETH NATUR.…

-_-DADGYSYLL TIAD-Y DDIOD.

Y FASNACH FEDDWOL. I

Advertising

GWRTHWYNEBIAI) LLAFUR. I

BARGYFREtTHWYRAR I | MERCHED.I

Advertising