Hide Articles List

17 articles on this Page

DYDD MERCHER.I

News
Cite
Share

DYDD MERCHER. I CYNHADLEDD FILWROL. I C'ynhahwyd cvnhadledd bwysig yn Llundain mewn cysylltiad a'r dull o gario ymlaen y rhy tel. Yr oedd yn bresemu, y Prif Weinidog ac aelcdau eraill y Can -te i g? d aii (-,i-a l l v Ca't, inet Rlivfel, vn,(-.IiN-da'r Cadfridog Xivelk (Maeslywydd y Fyddin Ffrengig) a'r Cad- fridog Svr Douglas Haig (y Maeslywvdt Prydeinig). FFRYNT FFRAINC. I Bn bywiogrwydd cyflegrol auarferol ar 1 y ffrynts Prydeinig a Ffrengig. Xi 1):1: nemawr o symudiadau ymysg yr ndraJ) j arall o'r hyddinoedd. Gwnaeth y gelyn ruthr ar cin llinellau get G'neudecouri.. ond llwyùù'.vyd i'w bwl'w Yll oJ, a hYllny heb golled i ni. j RWMANIA. Bu ymladd caled ar rai pwyntiau ffrynt Rwmanaidd, yn arbennig j'r de o afonvdd Kassino a Trotush. Aeth y Rw- maniaid i mown i'r llinellau Gerdmanaidd. ond yn ol yr adroddiad o Berlin methiant a fu, gan i'r Germaniaid gymeryd 200 o garcharorion. Gwnaed cynnydd gan y Rwsiaid a'r Rwmaniaid o filltir a hanner fr de o. Pralea ac oddeutu 12 milltir i'r de.o (,ryfi- ordd Kassino-Tvo-tu.«]i. I Hawlia. y Germaniaid eu bud wedi atal ymosodiad Rwsiaidd yn Vadeni. Ymosododd y Germaniaid yn ystod y nos ar Suthiza, ond gynvyd hwy yn 01 gan y Rwmaniaid. Y GWLEDYDD AMHLEIDIOL. Mae Switzerland yn galw i fyny ei Hail Adran o'r fyddin ynghydag adrannau o'r Pedwerydd a'r Pumed Adran Dywed y Llywodraeth fod yn angenrlieidiol iddynt gymeryd mesurau rhagocheliadol, ond maent yn eredu na bydd i'r rhai sydd yn ymladd wneud unrhyw beth i amharu Switzerland. rth agor y Senedd. dywedodd Brenin Swedell fod yr adeg bresennol yn un ddif- rifol, ac aPfliai am undeb cenedlaethol Dywedir fod y Pab yn parotoi Nodyn Heddwch. Bwriedir ei anfon fel cyf- archiad at werin y cenhedloedd yn hytrach nac at yr arweinwyr.

DYDD IAU. I

OYDO GWENER.i

DYDD SADWRN. i

DYDD LLUN.I

YMSONAU YM MARCHNAD OLAF 1916.j

CYNILO £ 900 AR 18s YR WYTH-I…

-CEINION EMRYS.I

I Y KAISER.j

GLOWYR A'U CYFLOG.

- - - ! DAMVVAIN I FILWYR…

IDIM BLODEU, I

MARCHNADOEDO.

t IGWEITHWYR FFYRDD LLEYN.

I CADWRAETH YN Y TLOTY. !

CWMNI RHEILFFORDD A RHANDIROEDD.

Advertising