Hide Articles List

10 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

J Y DINESYDD CYMREIG" ydyw yr ORGAN SWYDDOGOL UNOEB CHWARELWYR GOGLEDD CYMRU. | CYNYRCHWYD GYDA LLAFUR UNTiEBOL. | CYFLE ARBENNIG Ii MAE I R. P. LLOYD, WEDI AGOR BUSNES NEWYDD i YN 4, Palace St. GaernarfoD, MEWN GWERTHU A CHYFNEWID DODREFN HEN A NEWYDD, GWELY- AU, CLOCIAU, PAPURAU TAI, A FANCY DECORATIONS, &c. Gallwn gyflenwi DODREFN TAI, a chan- iatau 1s 6c yn y Bunt am Arian Parod. Prisiau Neilltuol o Resymol. OYMA GYFLE ARBENNIG. t ) "WAVCURL" promote Curly H air. Have you ever thought how much a head of Curly Hair would improve your appearance? "Wavcurl" Imparts beautiful ▼ permanent curls. One placket sufficient, oweve, is ss your hair is. One testi- monial says: "My hair soon became a mass t M) fbof wavy curls." Foreither Ladiet or Gentle- 3 > men or Chi Wren. This is what you have been looking for years. Guaranteed harmless. Price 2/9 per packet, post free. For a short time, however, we are selling our special offer to all enclosing this advert. Send 1/5 for a 2/9 packet. (Two for 2/9.) The NEW WAVCURL Co., S6, fulwood House, High Holbern, London, W.C. SIOPY DDRAIG GOGH" EASTGATE STREET, CARNARVON VW'R LLE GOREU AM BOB MATH 0 ESGIDIAU Am brisiau isaf yn bosibl. CYFLAWNDER 0 DDEWIS. "IGAER LEWIS, & CO EISTEDDFOD FLYNYDDOL SALEM, CAERNARFON. • NOS IAU, CHWEFROR 1af, 1917. CYSTADLEUAETHAU PWYSIG a dyddorol mewn Cerddoriaeth, Ad- roddiadau, ac Amrywiaethol. Gwobr- wyon Sylweddol yn yr oil Anfoner am Destynau at yr Ysgrif- enyddion: E. I. DAVIES, Palace Street. Mrs OWEN HUMPHREYS, Palace Chambers. To MOTHERS.-Nits are a curse. Try "Scholars' Ointment." In tins 6d and Is post free. Agents wanted.- I Douglas, 6, Barlow St., Acomb, York. L EFT-OFF CLOTHING. Wanted *-■ Ladies, Gents, and Children's. Best prices given Send parcels. Mrs Hart, 83, Lower Hillgate, Stockport. S. EVE N BEAUTIFUL 1 SI4 PULLETS, 1Be carnage paid. Approval.—Ro- bert Bennett, Butts, Froiue. T ARGE PARCEL Baby Longclothes and requisites cheap; good.-20, Salis- bury Avenue, Southend. KILL THAT FLY I-It is the greatest breeder of disease known to science Professor Payne's "Panzene" kiiLsniee, moths and all other insects. It is a pre- paration of Pancy petals dried and drugged, and is a safeguard against all infectious diseases. Beautifully scented to carry on person. Large sample packet 2d.—Prof. Payne, 2, Melville Street, Ryde, 1.0. W "D ABBIT NETTING.-Loiug Field Nets, Lines, complete, in green, tan, or natural colour, also Special Netting Twines, super flax. Samples and list free from E. Parnall and Co., Netting Works, Bedwiiister, Bristol. I f OTi Dosbarth o FORWYNION yn Fisisu ILooeodd da yn apred yn ut em llyfrau. Cooks, Cook- TTnusemaida Hotel, Preifat a Generals, Waitresses, Ac. r Colwyn Bay X.L. Servants Carlton Buildin# Colwyn a.,¡ CYFARFODYDD. YI-CHWYL LENYDDOL A CHERDD- OROL WAENFAWR, a gynhelir .'j: WENER, PRYDNAWN a NOS iv..r niaid: Ccrddorol: Caradog Roberts, Rhea, Wrexham, Lieiiyddol: Mr H. Parry Williams, Rliyd- cidn Mr G. E. Jones, Penisa"rwaen; D. J. Lewis, B.A. <' ebyddyd: Mrs Yaughan Davies, Caer- narfon Mr Humphrey A. -Williams Tcs'ynau Rhydd i'r Byd. J.—I)at2.anu "Y Blodeuvn Olaf" (J. Ambrose Lloyd), trefn. R. G Williams. Pcnybontfawr (gwel y "Cerddor," Chwef. fod dan 20 ck rii. ac Electro-plated Ja I);«••"> ,'y Arweinydd. 'J. i)ac; aim "Awn i Chwareu yn yr Kir: (IV-dr A law), i Gorau Plant, dan 17 o«-d a" lit.-b fod dan 2.) o rif. Gwobr, 1'i ac A rv<-inffou hardd i'r Arwein- ii-ol)i- (is na I)vd(i e.Ns- t:.1d!C!1(CL t' 3. I'nrltvw Ldeiiawd. Gwobr, 12s. 4. t ili ltyvr Unawd allan o Gyfanwaith. Gwobr. 10s a Suite Bag havdd. 5. -?i3edcl (N\ 0. •Jones), Gwobr, 10s 6c. 6,-Adrmhl. Esgynind Ehas I')' Nor" (Eben Fanld). Gwobr. 10s 6c. 7.—Duchesse Set. Gwobr, os. 8. -Black Satin Panel for Fire Screen. Gwobr, 10s 6c, i fod yn eiddo rhoddwr y wobr. Hhestr o'r Testy nan, pris Ceiniog, i'w cael trwy y post.—JOHN W. HUGHES. Fron Hyfryd, Ysgrifennydd. ^TAMMERERS.—"Can Stammer bs i Cured by Correspondence?" Inter- i ting booklet and expert advice free.— Wareing Netherville, Whalley, near ■ ,Ilackburn. On LOVELY CROCHET PATTERNS, 01s; Id postage. Shepherd, 18, Addison Road, Preston. A STROLOGY. Life eventa, changes, fortunate- days, business success, matrimony; two yean' hiture added; tend birth date, Is P.O. Prof. Gouid, ft. A RMY and NAVY "SANTOL' PRE. PARATION for Soli Urinary Troubles. One box enough remedy, with instruction and useful booklet. Boxes 28 9d and 48 Gd post free.—HULME'S, Chemist, Nottingham. Establisbed 18H2. AR WERTH.  ORGAN (Crane ) 12 A MERICAN ORGAN (Crane), 12 -?*- Stops. Mewn cyflwr rhagorol.-Ym- ofvner, trwy lythyr, ag "Organ," Swydd- fa'r "Dinesydd," Caernarfon. ?DLACKSMtTHS AND STRIKERS BWanted immediately. Good wages for suitable men.—Apply, D. J. Williams, Porth-yr-Aur Iron Works, Carnarvon. GUILD HALL, CAERNARFON. DARLUNIAU BVVI 'I DAVIES PHIl" DDAltLUNIAU YR W YTHNOS: ON THE WAY TO GORIZA. THE DISCARD. "PEG 0' THE RING." Mynediad i mewn, 18 2C 7o; a 4o. COLQUHOUN & 60., MaBMrers,1UIJSR!ELS. Sconma, AII-Wóol Tweeds and Yarns It Mill Prices. All captiages Paid. ANY LEMCTH CUT. 11^1^15 £ a»I>i ESTP.lISHED IBBQ. HECISTERED TRAUf: MARK PATTERNS of our LOVELY GENUINE GOODS ffMMi* to Meet all requirements, sent on approval to any Lady or Gentleman. Write far them to-day. ?m????? | Partie*' Own Wool made Into any kind I W????L. of Woollen Goods. See our booklet ^— Truth. aiiout Tweed*. (Agente Wanted]

MERCHED A PHYTATWS.

Advertising

I SUT I TAL RHYFEL.I

CAERNARFON. !

BRYNREFAIL.

DYFFRYN NANTLLE. - -..........…

. DINORWIG.

I EBENEZER A'R CYLCH.

———— GALW BECHGYN 18 OED I'R…