Hide Articles List

16 articles on this Page

- - - - -SENEDD Y\ PENTREF.…

News
Cite
Share

SENEDD Y PENTREF. NEU, i. GWEITrlDY WMMRA TOiMOS. Y CRYDD. Y BENTHYGIAD. I riaril: gi n li di|rin o bivs wrth Wmffra: PITS yn vvir, tydw i ddim yn i hoglouo nhv/ ors talwm. (iwai'c'iod ni, mi rydw i'n dlotaeli nvau na bum i eriood. Harri Wol, hen dm, iachgian, mi ïAllt b'u coni cMia gn'eiul nlnv ddod»vri yn gyllc.m. Wmffra: Siic tellu, dwad Harri: Wei, toes dim ond isio i gyi tu nhw i Bonar Law ac mi falitii o am iddunt ddodwu ar i tnnfed. j Wmffra: T be andros y mac o isio pre: j j yn tydi o'n cael digon am i jf>h iaswn i n j tvbio harri: Ond isio cael anan 1 gario y t-liv(itl vin-t yu i biaen i fuddugoliatli mae o, debig iawn ac mae nliw isio dwy til o filiwna o buna at y busnas. Wmffra: iia-snnvs atnvlIL cha nhw buth tnonun nhw. Toes geno 111 ddim y fath I arian yn y wlad yma". faehgian j Wil Ffcwc: Dkir mi, oes y mae. j Mae'n (libynu at be fmlll j hjio nlm. j sVniffra. Tasa c'tti isio'r arian at fildio capal, neu at viw achos teilwng arall, mae pawb yn dlawd radag bono ond pan mae rhyfal yn galw am dariynt iliac nhw yn gallu temtio pobol i roi bentliig drwy roi lh-.ga mawr iddunt. Wmffra: 0, mi i, y mae Hog mwy i'w gacl am y rhai hyn nag a geir ar gapal Hell rwbath aran. Wi! Ffowc: Oes nyn tad. gimin ddwy- waith, weldi. Harri: Mae gen ti arian ar y eaiial t ff c.. yma, yn toes, Wmffra P Wmffra: W c!. oes. mae gen i l'yw: lianai- <-ant arno fo. Harri Pam oodi di nhw i'w rhoi yn y War Loan. Wmffra, mi gei o hanar, weldi. Dyn a be nawn i taswn i yn dy !e di. i Wmffra: Hitiwn ni ddiin a ?npud, fa:?- gian, erb'm i ti ddeud. Waethimio" rhoi yn v lie gora i gael y budd mwun dyna fel y mae sbio ar Letha, yn to ? Harri :• Debig- iawn, dyna'r very way. Wil Ffowc: Howld on rwan am funud. Rovm i'n meddvvl fod Wmffra yn earn yr achos bach yma yn y wlad a'i lioll galon. Ydi hynvna yn wir Wmffra? Wmffra: "S\ii mae o, a dyna pam rois i yr hanar can punt arno fo. | Wi! Ffc.vr: ]a. dyna fo. Mi l'own Î!l Hioddwl hel'iid fod Wmffra yn condomnio rhyl'al fel peth hollol groes i ofon<i.il lesu C-risl. Ydi hwnyna yn wir hoi ml. I Wmffra Wmffra: W ei ydi mae o. Toes vim i .sensns- i'edar fod fel j arall. Wil Ffcwc: Pam na ;\cti di dy gredo j ynta, tie oi bradyclui hi mor swta am dipyn o log arian ? Hwyt ti'n gwubod j yu eitha mai ar ein gora yr yda ni yn talu y v capal bach yma rwan, a dyma ti in or ddigydwubod a disgwul i ni godi hanar can punfc o riwla i ci gael arian j arnunt. Faint o gariad su gen ti at y" aclios tybad? Tydi o ddim yn inund dim j is nd dy wasgod .vtl -^iwr i ti. A dyna dy gredo Gristnogol di am ryfal yn oaol ei o-hwalu'n ufflon pan yn rhoi help drwy 4 fonthig a rail i chavio hi yn i blnen. Twt lol, tydi erefiidd i'ona yn ddim ond croi- lIdd t,1ti\-S a main Y Sgwh 0, na wnaiff Wmffra. fo wna i riiywnn arall, a Avnotli iddo of gaol y | mwy na'r rliywun hwnn. Wmffra: Ih na be dw i'n ) welad A pheth arall yn tyda ni i gid yn helpu i gario y rhyfal yn i blaen rywsut, drwy ¡ brynu a gwei lhu a thalu trethi, a phetha feJhl. Twn i ddim nau alia ina roi bcn- I thig; fy [Irian j gael Hog gwe11 Y Sgwl: Wela i ddim bai ynddo fv hUll- 1 I an. oblegid rhaid i bawb odrycli allan am j y goreu iddo oi hunan Hell fol ai, ol Dyna v.-naoth un enwad arbenni g yntc b'o gasglwyd cryn dipyn o arian at Gronfa rhoi ovilog hnr i'r gwehiidogion, ac y J mae'r pwyllgor neu ryv. un wedi buddsoddi tair mil o bunnau ohonynt yn v AYar Loan. Dyna i eli bobol gall yn gweled bio i roi eu harian yn y lie goreu i gael ych-.vanog oddiwrthynt. Pam na all Wmtfrs wneud os yw enwad crofycbbd Ym- noillduol yn oaol gwneud ? Wil Ffowc:: AVel tawn i'n glem, yn enwada a'r crefyddwrs yma, ia, ia, a hycl yn nod fi fy hunan. yn ddigon a gneud i ddvn foddwl nad ydi orefudd yn ddim byd and sham. Mi fedrwn i fadda i ddyn o'r byd am fund i'r consyrn, ac mi fedi-wn fadda i AYmffra am fund hefud, ond fedra i ddim madda i enwad crefydd- ol, Cristionogol, Ymneilltuol yn mynd yn share-holders yn y busnas 0 ladd hyd yn no4 tfin gelvnien, Hebhuv hYPYI toedd ganddun nlr.v ddim Irasnas i noud conscnt y c\ franwyr. Nid pros rhyfal mohonynt, unci pros iiregothwyr sy'n oaol hanar i dwgn gan yr enwad ar hyd <1 Ihu] y ^^dad vma. M ao o'n disgrace i'r <n- wad c![ bod wedi gwneud y fath both, ao y mae o'n disgrace i'r enwad ou bod yn ?.vcithtoar?Mdniusy'nc'a?iacanJ weini- dog dreio byw ar o ddeuddeg swllt i fyny yn yr wythnos; ac os oedd yr tn-ian yn ddigon rhydd i'w benthyea i ryfela, dylent fod yn i'r gotiiwyr sy'n ym'.add a'r biaidd bob dydd. Ac yn ol fy main i y rliai yna oedd a'r claim cynta ar yr arian. Ond ar v/ahan i bob dim fo ddylai Eglwys Grist gael j dwylo glan oddiwrth vr alanas. Y Sgwl: Yr ydyoh vn <-ynieryd ochr rhy | serious ar y civi«t wn, Wil Ffowc. En- asai'n rhaid i chwi a minnau boidio bod- oli ym Mhrydain hoddyw os nad ydym am fod yn shareholders Yda chi yn porthyn [ i' r Prudential Wi! Ffcwc: Ydw, no i'r Foresters hefud. Pam. both am danynt ? Y Sgwl: Ryda chi'n shareholder mawr yn y War Loan folly. Wil Ffowe_ Wil Ffowc: Mae y gids vnia yn medd- wl ) bod nliw'n glyiar, o ydan ond poid iwoh clii a ohymrud yr hen folfared yn j ysgafn rwan. rit Cyflog y (Jwoinidogion a'r Prudential Foresters ddim ar yr un tir i ddeeh- reu, maent yn oonsyrn gwahanol YIl. li t sylfoini, eu hamean. a' u gwaith. Fe i ddyliach wybod hyny. a ohitha'n rhyw osgiis o fod yn fleunor. Peth arall, toodd gen ddii'u j rwyst.ro V l'rndontia! na'r For-sters, ae nnl i'r busnas o ryfela nac o lielpu rhy S ola y i hois i fy ai ian ymldynl Y Sgwi Ond yr ydyoh yn shareholder ail ciio yamo, Wil Ffowc. Wii Ffcwc: Yaw, ydw, lei y m:l"l' I gwaetha'r niodd, ond sleeping .shareholder under protest ydi Wil F?mvc: oofiweh hyny. I 'st: ,Ha ,h:1 !'l,cl¡j ln ('n\c;. Mi e:s i o.ldma am fy mowed at y tan g;da .\iari yn y gegin. Toodd yna dd:m I song vn ych siarad ohi he no yn ton am icnt hyc pros, a rhyw hen k)I w I r i an. Pam na i'asa ohi yn siara d am rywbctli f.viiia. Alr.e r posal yn l.«arod i ti, Wni- ffr, meddai T'.ari. Does tra byddo'n br,i h. mynd, ydi wii-. k\dw i wedi blina ar y main I' l' Ù I am y prts yma. Doivc'i hogia, tfwrdd a chi. Mos da wch.

PYVLL GLO NI-U Y ! YDDIN.…

RHAGORIAETH MERCII.I

PWY FYDD FWYAF ? j PWYFYDDFWYAF?I

EIDDO LLADRAD. I -,I

PENBLWYDD Y PRIF WEINI- I…

Advertising

- -__ -_.-_- - - - -___-AR…

CYFLOG GWAS FFARM. ;

RHYDDHAU CARCHAROR.I

FFRWYDRAD MEWN CAD-DDARPARWAITH.

CAEL BWYD RHATACH.

DYDD BANER CYMRU.

WAR BONUS I ATHRAWON.

LLYTHYRGLUDYDD ANONEST.

Advertising