Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

14 articles on this Page

BANGOR.

.-BALADEULYN. I

BONTNEWYDD. I

EBENEZER A'R CYLCH. I - .-…

News
Cite
Share

EBENEZER A'R CYLCH. .11 1"0 marw.—Khagtyr 6ed, bu farw Mr John J Ques, Bryntirion J yn 74 mlwydd oed. Gedy ar ei ol i alaru eu colled deulu llu- osog. Dydd Sadwrn, hebryngwyd ei weddillion i fynwent Eglwys Llandinor- wig. Gwasanaechwyd wrth y ty ac ar tan y bedd gan Parehn James Salt a John Owens, St. Mair. Dinorwig — Rhagfyr Ged, bu farw Jane Roberts, lynygongl, Chvtybont, yn 78 mlwydd oed. Yr oedd yii garedig, ac yn aelod o eglwys Ysgoldy. Gedy fab ac wyres i alaru ar ei hoL Dydd Sadwrn hebryngwyd ei gweddillion i fyn- Maclipelah, ( hvtybont. Gwasanaeth- wycl wrth y ty ne. 1. ï lan y bedd gan y Parch W. OriŒths, ")[,A., Disgwylfa. Cydymdeimlwn a'r teuluoedd yn eu tra- liod.I)aetli y newydd i'r ardal fod yr Henadur William Howells, Y II., Pen- coed, Sir Forgannwg, wedi marw yn 86 mlwydd oed. Yr oedd yn un o'r rhai mwyaf blaenllaw mewn cylchoedd cy- hoeddus yn y sir. Tad ydoedd yr ym- adawedig i Mrs Dr Evarrs, Plas Eryr, Clwtybont, gynt, yn awr Aigburth Road, Lerpwl. Cydvmdeimlir a hi yn ei thrall- od.—Rhagfyr Ged, bu farw Mr Griffith Jones, Blaenwaen, yn 82 miwydd oed. Yr oed(I yn un o flaenoriaid hynaf eglwys Ygolùy. Oaddwyd ddydd Mawrth ym mynwent Macpelah Mae ein cydym- deimlad llwyraf a'r teulu yn eu profedig- aeth. Yn Waci.-Eliigfvr 6ed, daeth Mr W. G. Pritchard, 1, Dciniol Road, Ebenezer, adref yn wael o Lerpwl, lie yr oedd yn gwasanaethu. Da gennym ei fod yn gwella, ac y cawn ei gwmni diddan eto. Father Christmas.—Hola'r plant yma a yw Father Christmas wedi peidio listio, ac y maent yn poeni. Os yw v maent am i Lloyd George Ni gadw o flaen y AVar Council y pwysigrwydd cvroddi leave iddo wneud ei waith Xos Nadolig. Adref.—Croesawyd gartref Mr Johnnie Lewis, mab y diweddar Mr Lewis Lewis, Clwtybont. Ymnnodd Johnnie gyda'r fyddin yn Canada. ilae pump o hogiau Clwtybont wedi dod drosodd o Canada i ymladd dros eu gwlad, sef Willie Owen, Fron Deg; William Thomas, Rhes Groes; John Edwin a William E. Jones, fawnog; a Johnnie Lewis. Yr oedd Wil- limll Thomas a Johnnie Lewis ar yr un llong, ac yn yr un gwersyll ar ol dod dros- odd, ac hob adnabod eu gilydd eto. Llawfoddygiaeth,—Rhagfyr 8fed, daeth Mrs W m. P. Rowlands, Caradog Place, I adref o Lerpwl, wedi bod dan ddwylo y meddygon yn y Royal Infirmary am y dry- dedd waith. Da gennym ddeall ei bod yn gwella.

I LLANBERIS.

! ___PORTHMADOG,

CRICCIETH. I

-..-DINORWIG. I

NODION 0 FFESTINIOG.i

Advertising

.....PWLLHELI. !

t————— ! MARCHNAD GWARTHEG-iCONWY.…

MEIRIONYDD A'R DDIOD.

...--FFRWYDRIAD MEWN GWAITH…