Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

14 articles on this Page

BANGOR.

.-BALADEULYN. I

BONTNEWYDD. I

EBENEZER A'R CYLCH. I - .-…

I LLANBERIS.

! ___PORTHMADOG,

CRICCIETH. I

-..-DINORWIG. I

News
Cite
Share

DINORWIG. rnoaas.—Rhagfyr oed. ynghapel Dinor- wig 01.C.), trwy weinyddiad y Parch R. H. Watkins, yn cael ei gynorthwyo gan 1 Mr J. R. Jones, cofrestrydd, unwyd trwy briodas Mr WiJliam H. 31orris, Bryn Goleu, Waenfawr, a Miss Net C. Parry, merch Mr a Mrs John Closs Parry, Craig y Bela, Fachwen, Dinorwig Gwasan- aethwyd arnynt gan y Preifat Harry C. Parry, brawd y briodfercli, a Miss Jennie Morris, chwaer y priodfab. Yr oedd yr anrhegion yn lliosog Ni raid i Nel wrth ganmoliaeth, y mae'r ffaith iddo fod yng ngwasanaeth Mr Lake, Caernarfon, am saith mlynedd yn llefaru digon. Cafodd anrheg briodasol hardd gan Mr a Mrs Lake. Marw.—Rhagfyr 5ed, bu farw Mr Robt. Roberts, Bryn Llys, Dinorwig, yn 76 mlwydd oed. Treuliodd ei oes yn yried- yeld yn yr AUt Ddu, a Fire Engine Chwarelau Dinonvig. Yr oedd yn gy- meriad tawel a hoff gan bawb, no yn aelod o eglwys Dinorwig. Gedy weddw a thair o ferched a dau fab i alaru eu colled Dydd Sadwrn hebryngwyd ei weddillion i fynwent Macpeiah, Clwtybont. Gwasan- aethwyd wrth y ty gan y Parch R. H. Watkins, Dinorwig, ac ar Ian y bedd gan y Parch R. O. Williams, Penmaenmawr. Cydymdeimlir a'r teulu yn eu galar

NODION 0 FFESTINIOG.i

Advertising

.....PWLLHELI. !

t————— ! MARCHNAD GWARTHEG-iCONWY.…

MEIRIONYDD A'R DDIOD.

...--FFRWYDRIAD MEWN GWAITH…