Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

BANGOR.

.-BALADEULYN. I

News
Cite
Share

BALADEULYN. NeWjdd Drwg.—Daeth gait- "r Parch M Williams yn hysbysu fod y PreH.it I) John Morris wedi ei ladd ar Faes y frwvd. ers pedwar mis, a chafodd orcWvl anodcl ¡' iawn i dorr; y newydd i'r telliti. Mab ydcedd i Mr a Mrs Owen John Mo.via, Kinmel Terace, Nant lie..■ ,• goll ers pedwar mis, a'i rieni mewn pryde- ao ofnau yn ei gylch ond dym 'I' ddyrn od wedi dod. Baehgen lle.-lnais a dwys ydoedd D John Morris, ac yn g. nMor gwych, ac aeJod gweithgar vu eglwys Baladeulvn, a bydd yn golled fawr ar ei ol. Dymunwn i'r teulu traHoded"g nawdd y nef mewn nerth ac amddiff *i-iiad yn yr awr gyfyng hon sydd wedi eu goddiwedd- yd. Mae cvdymdeimlad dwfn a chywiraf yr ardal gyda hwy vn eu profedigaeth. Dyma yr ail o fechgvn Baladeullyn i gwympo yn y fnvvdr. Hyderwn y bydd cysgod y Goruchaf dros y gweddill o'r bechgyn sydd yn brwydro dros eu gwlad. Gwael. Drwg gennym glywed am wael- edd Mrs 0. W. Jones, 4, Baladeulvn Ter- race. Gobeithio y caiff adferiad buan i oiffen magu y rhai bach sydd dan ei gofal. Newydd Da.—Dywedir fod rhagolygoii da ar weithfeydd copr Dwsycoed, a golwg aduawol iawn ar bethau. Pam rhaid IPT. r>d dros y mor i chwilio am gopr a p?.Tn: a digon ohonno yn ein gwlad a'r -?'t dlgon o-?onno Vil ell-. "Wlad t'j, \?/?-? ?.v.' C'. ? i I v aii- i Mrs I 0. W. Jcvi yn hysbysu fod ci bra?'d, John I" -Jonts, wedi marw o'i glwyfau ar y i'wydr. Pertliyn i'r Awstraliaid yr o. dd. a daeth i'r i'rwydr i wasanaethu ei wind. Genedigol o lldrwsycoed yd- o. dd. ond ei fod wedi myned i'r gwdedydd [;■ ;;ig ers dros ddeugain mlynedd, ac; I yn y i hyfel hon, fel y gwelir, y cyfarfydd- odd a'i ddiwedd "V ;■ yn frawd i'r Cynghorydd E. i\ Jones, cigydd, Pant- yceJyii. Tah sarn. Mae ein cvdymdeim- lad a'r tonlxi sydd yma ac yn y wlad belionig Y Dd"1m.1.-Dit:gwyliad mawr sydd am bertforuiud o'r ddrama "Y Ferch o Gefn- :;{.1fa." ¡;i,agfyr y 14eg y byddant ym henygi\)>_■ a'r loted yn Nhalysarn. Yr eiw %v rui s'r milwyr. Mae'r ewmni rhagorol hwn yn haeddu ein cefnogaeth. Yn Symud.—Teimhvn yn fawr oher- wydil symudiad cin cymrawd David Tho- nUL", Taiysnrn, o'n plith Bydd yn golled i amryw gylchoedd ar ei ol, oher- i wydd llanwai ei So mewn modd nad allai neb arali, a'i gymwynasau yn fwy nag a ellir eu hamgyifred. Yr ydym yn dy- muno pob llwyddiant iddo yn ei faes new- ydd, a brysied yn ei ol atom. Gwyno.—Dyna sydd i'w glywed ymysg y chwarelwyr y dyddiau celyd hyn oner- wydd y cyflogau byehain a enillant. Nid oes yr un dosbarth o weithwyr yn cael llai o arian am eu llafur, a'r syndod yw eu bod yn gallu cadw eu hunain a'u teulu- oedd wrth eu gilydd. Ystvriwn ei fod yn gywilydd fod y chwarelwyr yn cael eu dal i lawr mor isel, a'u cydnabod mor ,salw gan eu meistradoedrl Hyw ar weddillion y mae'r chwarelwyr, a'r tarn- aid goreu yn mynd i'w cyflogwryr. Pwy fedr lagu tyaid o blant heddyw ar gyflog o 3p 10s yn y mis? A oes Soneddwr neu Gynghorwr all ddehongli y gyfriniaeth P Dylent fedru, neu i ba beth y maent yn dda. Mae'n hen bryd i'r chwarelwyr a'u cynrychiohvyr ddeffro, neu fe (veld yn galedi a gwasgfa erch ar filoedd yn ein gwlad.

BONTNEWYDD. I

EBENEZER A'R CYLCH. I - .-…

I LLANBERIS.

! ___PORTHMADOG,

CRICCIETH. I

-..-DINORWIG. I

NODION 0 FFESTINIOG.i

Advertising

.....PWLLHELI. !

t————— ! MARCHNAD GWARTHEG-iCONWY.…

MEIRIONYDD A'R DDIOD.

...--FFRWYDRIAD MEWN GWAITH…