Hide Articles List

21 articles on this Page

BETHEL.

FELINHELI. I

GROESLON.j GROESLON. I

DYFFRYN NAN TLL._- I

PRINDER PORC.

I Y CABINET CENEDLAETHOL.

I^LONGYFARCH Y PRIFI WEINIDOG.…

CENADWRI GYM REIG. I

YR EGLWYSI RHYDDION. I

Advertising

Y FORD RYDD. I

BETH YW'R WERS. I

PWYSIGRWYDD ADDYSGU'RI, GWEITHWYR.

I PENDEFIG MEDDW. I

MARW CYN-FARNWR.

YMOSOD AR WEINIDOGION.

---OEDRAN Y GWEINIDOGION I…

I LLAIS TWYM 0 GRICCIETH.

DYNION I'R FYDDIN. I

I DEINIOL FYCHAN YN YI FFOSYDD.

CYFARFOD MERTHYR.

News
Cite
Share

CYFARFOD MERTHYR. Heddwch i Heddychwyr. Dydd Sadwrn, yn y Rink, Merthyr, cyn- haliwyd cvfarfod o heddgarwyr. Ystyrid y cwixld fel cyfarfod golririedig o'r hwn gafwyd yn Cory Hall, Caerdvdd, bedair wythnos yn ol, yr hwn a dorwyd i fyny gan y gwrthwynebwyr. Yr oedd yn bre- ,'Sennal 593 o gynrychiolwyr dros gym- deitliasau trefnedig heddychol q 325,000 o aelodau. Ni wnaed unrhyw j'mgais i dorri ar heddwch y cyfarfod. Dywedodd Mr J. Winstone, y eadeir- ydd, nad oedd yno i apelio i'w nwydau ond at eu rheswm. Yr oedd ganddynt i fyned drwy amseroedd celyd, a byddai yn rhaid iddynt wneud ebyrth ond nid oedd- ynt am aros o'r neilltu yn ddistaw tra'n gweled y bobl yn cael eu robio. o'u rhvddid. Safant uwchlaw popeth dros heddweh drwy drafodaethau. Yr oedd y safle filwrol bresennol yn un ofidus, ac nid oedd yn ormod dwevd fod l'hnnm wedi gwneud eamgymeriad. Rhoddwyd y cynnygiad canlynol i'r cyf- arfod gan y Parch Dr Walsh:—"Fod y gynhadledd hon yn dal allan fod gwein- yddiad ac effeithiau gorfodaeth yn y wlad hon wedi profi yn drychineb genedlaethol, ac yn galw ar y Llywodraeth i adolygu a chywiro gweinyddiad y Ddeddf o berthyn- as i wrthwynebiad cydwybodol, dioddef- aint teuluaidd, &c.. ac i roi sicrwydd na fyddai ychwaneg o hemetliu ar y Ddeddf yn ystod y rhyfel, a dychweliad yn ol di- oed i gyfundrefn wirfoddol lwyr." Dy- wedodd Dr Walsh ynglyn a gwrthwyneb- wyr cydwybodol, "Fed eiii ca-reliaraii er pan ddechreuodd y rhyfel wedi eu gwag- hau o droseddwvr a'Q Ilenwi gyda seint- iau. Yr oedd pobl oreii y genedl yn awr yn myned i"r carchar." Cariwyd y p-enderfyniad yn unfrydol. Cyflwynodd Mr Ramsay Macdonald y cynnygiad canlynol:—"Fod y gynhadledd hon yn edrych gyda braw ar gynnydd diweddar y goi-esgyniad ar ryddid person, siarad, a barn yn y wlad hon, ac yn hawlio dychweliad yn ol dioed i hawliau traddodiadol dineswyr Prydeinig." Nid yw dyn heb ryddid dinesig, ebai, ond caethwas ymgripiol, ac anifail aniddig. With siarad ar y rhyfel dywedodd, "Os yw yn eu gallu i wneud heddwch, gadawer i ni gael Satan ei hunan os myner i'r pwrpas hwnnw Mae Satan galluog yn well o lawer na sant bwnglerus" (cym ). Cariwyd y penderfyniad. Cynnygiodd Mrs H. M. Swanwick ben- derfyniad yn datgan fod yr amser wedi dod pan y mae amcanion yr aethpwyd i'r rhyfel i'w sicrhau drwy drafodaethau. Cariwyd y penderfyniad.