Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

21 articles on this Page

BETHEL.

FELINHELI. I

GROESLON.j GROESLON. I

DYFFRYN NAN TLL._- I

PRINDER PORC.

I Y CABINET CENEDLAETHOL.

I^LONGYFARCH Y PRIFI WEINIDOG.…

CENADWRI GYM REIG. I

YR EGLWYSI RHYDDION. I

Advertising

Y FORD RYDD. I

BETH YW'R WERS. I

PWYSIGRWYDD ADDYSGU'RI, GWEITHWYR.

I PENDEFIG MEDDW. I

MARW CYN-FARNWR.

YMOSOD AR WEINIDOGION.

---OEDRAN Y GWEINIDOGION I…

I LLAIS TWYM 0 GRICCIETH.

DYNION I'R FYDDIN. I

News
Cite
Share

DYNION I'R FYDDIN. I Galw Pawb i Fyny i 31 Mlwydd Oed. I (ytunodd y Morlys,' Gweinyddiaeth y I Cad-ddarpariadau, a'r Cyngor Rhyfel ar fesurau i sicrhau yn fuan ryddhad at was- anaeth milwrol o'r dynion lledgyfarwydd a chyfaiwydd sy mewn oedran milwrol yn gweithio vngwneuthuriad cad-ddarpar- iaethau, y rhai y gwelid fod eu rhyddhad yn bosibl a chadw mewn golwg gynyrchiad parhaus y cad-ddarpariaethau. Cyhoeddir cyfarwyddiadau i gyflogwyr mewn sefydliadau yr ysnodcnau, rheol- ciddiedig, a'r Llywodraeth o berthynas i wneud i ffwrdd yn gyffredinol a'i- rhydd- had i'r dynion hyn. Ar hyn o bryd bwriada yr awdurdodau milwrol alw i'r fyddin o blith y dynion hyn bob un i fyny i 31 mlwydd oed fvddo'n gymwys i wasanaeth cyffredinol. Modd bynnag, ni elwir ion i fyny ond wedi ymgynghoriad gyda chynryehiolwyr o ad- Î rannau y Llywodraeth cysylltiol a hwy, fel ag i osgoi, hyd y mae'n bosibl, unrhyw doriad neu leihad yn y cynnjTch. Nid yw y cynnygion hyn yn golygu galw dyn- ion cyfarwvdd, ac mewn trefn pellaeh i sicrhau cadw dynion cyfarwydd ar waith o bwysigrwvdd cenedlaethol y mae y Cyngor Milwrol wedi cytiino, o dan amod- au neilltuol i gyhoeddi cardiau gwaith drwy beirianwaith nifer o Undebau Llafur i'w haelodau a gofrestnvvd fel gweithwyr llawn a phrentisiaid cyn Awst 15, 1915. Dibyna yr adrannau hyn yn hyderus ar gydweithrediad ffyddlon y cyflogwyr a'r dynion i Lyrwyddo gweithiad allan y mesurau hyn, y rhai sy'n cael eu gwneud I i gael y gallu dynol mwyaf iiianteisiol i'r I wlad.

I DEINIOL FYCHAN YN YI FFOSYDD.

CYFARFOD MERTHYR.