Hide Articles List

21 articles on this Page

BETHEL.

FELINHELI. I

GROESLON.j GROESLON. I

DYFFRYN NAN TLL._- I

PRINDER PORC.

I Y CABINET CENEDLAETHOL.

I^LONGYFARCH Y PRIFI WEINIDOG.…

CENADWRI GYM REIG. I

YR EGLWYSI RHYDDION. I

Advertising

Y FORD RYDD. I

BETH YW'R WERS. I

PWYSIGRWYDD ADDYSGU'RI, GWEITHWYR.

News
Cite
Share

PWYSIGRWYDD ADDYSGU'R I, GWEITHWYR. Pwysleisia Arglwydd Haldane y pwysig- rwydd o gael pob mantais posibl i'r gweithwyr ddringo ysgol gii-ybodaetli Mantais aruthrol-*i'r wlad, meddai ef, fyddai eael pob ysgol a clioleg, a pliob drws i fudd addysgol yn agored a l'hydd i'r werin. Fel y mae, nid oes ond y sawl fedr fforddio yn cael ei ffafrau hi. Y canlyniad, meddai Arglwydd Haldane, ydyw fod y swyddau a'r safleoedd goreu a mwyaf ennillgar yn myned i'r sawl sydd ganddynt foddion i addysgu, tra yr erys y talentau cuddiedig i chwysu eu hunain i farwolaeth heb roi dim ond llafur corff- orol i foethi eraill Nid vmhlant y mawr- ion a'r cefnog y mae'r athrylitli yn cael ei gadw, ac ni allwn ddychmygu faint o golled genedlaetliol yr vdym wedi ei gael wrth gadw drws teml addysg yn gloedig rhag plant y Werin. lae eyfoeth pen- naf gwlad i'w gael trwy addysgu'r plant. Agorer y d'rysau led y pen, a cheir golud anfesuradwy.

I PENDEFIG MEDDW. I

MARW CYN-FARNWR.

YMOSOD AR WEINIDOGION.

---OEDRAN Y GWEINIDOGION I…

I LLAIS TWYM 0 GRICCIETH.

DYNION I'R FYDDIN. I

I DEINIOL FYCHAN YN YI FFOSYDD.

CYFARFOD MERTHYR.