Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

21 articles on this Page

BETHEL.

FELINHELI. I

GROESLON.j GROESLON. I

DYFFRYN NAN TLL._- I

PRINDER PORC.

I Y CABINET CENEDLAETHOL.

I^LONGYFARCH Y PRIFI WEINIDOG.…

CENADWRI GYM REIG. I

YR EGLWYSI RHYDDION. I

Advertising

Y FORD RYDD. I

BETH YW'R WERS. I

News
Cite
Share

BETH YW'R WERS. I Nid oes ddadl nad yw cynllun Coventry yn agoriad llygad, ac yn alhvedd i lwvdd- iant y dyt'odol! hynny yw, os manteisir yn briodol ar y datguddiad. Nid ydym ar un eyfrif, eo-fier, yn cytuno a'r modd y cerir gwaith y Bwrdd ymlaen, na'i bolisi ehwaith. Digon prin y gellir cymer- adwyo chwareu gyda theimladau gwlad- garol er mwvn ennill drosodd egnion y dynion; ond, er hynny, y mae llwyddiant y saith gwcithiwr i reoli afreoleidd-dra eu cydweithwyr pan y mae'r meistri a'u rheol- wyr cyflogedig wedi methu yn rhwym o Pod yn dysgu gwers i'r naill ochr a'r Hall Y mae Harold Begbie wedi gweled hyn ei hunan, a dywed yn ddifloesgni y dylid ym- ddiried llywodraethiad gwaith i'r gweith- wyr eu hunain, ac nid oes betrusder ar ei feddwl na cheid gwell hwvl a llwyddiant ar waith yn gyffredinol pe gwneid hynny. Nid y meistr, y rheolwr, na'r fforman, ond y gweithwyr eu hunain. Nid oes vni- ddiried llwyr a liollol gan y llafurwr yn ei gyflogydd, na'r sawl gyflogir i'w weithio fel peiriant; ond pan roddir dynion o'r un safle a'r un anianawd, fo'n gweithio dan yr un amodau ag yntau, i ystyried ei achos y mae'n foddlon rhoi ei dvnged yn 1. b d dd b ei law, ao yn barod i dderbvn ei gyngor a' i gyfarwyddyd. Dengys cynllun Covenrty hefyd fod ymysg y gweithwyr ddynion abl i fod yn gyfarwyddwyr diogel,-dynioii sy'n barod ac awyddus i hyrwyddo gwaith i'r fanta,is oreu o bob tu, y rhai ddalient y fantol yn deg fel na all cyflogydd na'r cyflogedig gael dim ond mantais wrth roddi rheoleiddiad gweithwyr yn eu dwylo hwy yn liollol Mae cynllun Coventry yn gwaeddi'n grach "Rhodder Gwr.ith yn I nwvlo'r Gweithwyr.

PWYSIGRWYDD ADDYSGU'RI, GWEITHWYR.

I PENDEFIG MEDDW. I

MARW CYN-FARNWR.

YMOSOD AR WEINIDOGION.

---OEDRAN Y GWEINIDOGION I…

I LLAIS TWYM 0 GRICCIETH.

DYNION I'R FYDDIN. I

I DEINIOL FYCHAN YN YI FFOSYDD.

CYFARFOD MERTHYR.