Hide Articles List

21 articles on this Page

BETHEL.

FELINHELI. I

GROESLON.j GROESLON. I

DYFFRYN NAN TLL._- I

PRINDER PORC.

I Y CABINET CENEDLAETHOL.

I^LONGYFARCH Y PRIFI WEINIDOG.…

CENADWRI GYM REIG. I

YR EGLWYSI RHYDDION. I

Advertising

Y FORD RYDD. I

News
Cite
Share

Y FORD RYDD. (Gan WENFFRWD.) GWEITHWYR 'YN RHEOLI GWEITH- I WYR. Yn y "Daily Chronicle" am Ragfyr y 6ed ceir ertliygl gan Harold Begbie yn delio gyda'r mater nchod. Sylfaen ei ertliygl ydyw cynllun sydd ar waith yn Coventry yn ceisio setlo'r cwestiwn o atal gweithwyr rhag csgeuluso'u gwaith Yin- ddengys fod yn y gweithfevdd ead-ddar. pariaethol sydd yno lawer o weithwyr di, hidio a segurllvd, ac fod y ineistradoedd a'r rheolwyr yn methu cael llywodraeth drostynt. Yn canfod hyn gosodwyd cyn- llun newydd ar droed, sef rhoi y mater yn nwylo'r gweitliwyr eu hunain. Fturfiwyd bwrdd yn cynriwys saith o'r gweithwyr, a'r rhai hynny yn cyfarfod mewn ystafell arbennig wedi gorffen eu gwaith am y dydd. Anfonir yr holl gwynion iddynt o'r gwaith wedi eu hysgrifennu a'u llaw- nodi gan y swyddogion, a gelwir ar y gweithwyr cyhuddedig ger eu bron. Y mae pob achos yn cael ei drin yn aj^ired a tlieg, a chaiff pob gweit-hiwr gyfle rhydd a didramgwydd i ddadleu ei achos. Aeth Mr Begbie i edrych i mewn i weithrediad- au y Bwrdd, ac i holi ynghylch y canlyn- iadau, a. dywed fod y llwvddiant yn rhy- feddol o galonnogol. Braidd yn ddi- eithriad aiff yr esgeuluswyr a'r segurwyr allan o ystafell y Cyngor wedi eu traws- newid, a thystia eu rheolwyr a'u meistri fod y cvfnewidiad yn ymylu ar fod yn anhygoel.

BETH YW'R WERS. I

PWYSIGRWYDD ADDYSGU'RI, GWEITHWYR.

I PENDEFIG MEDDW. I

MARW CYN-FARNWR.

YMOSOD AR WEINIDOGION.

---OEDRAN Y GWEINIDOGION I…

I LLAIS TWYM 0 GRICCIETH.

DYNION I'R FYDDIN. I

I DEINIOL FYCHAN YN YI FFOSYDD.

CYFARFOD MERTHYR.