Hide Articles List

21 articles on this Page

BETHEL.

FELINHELI. I

GROESLON.j GROESLON. I

DYFFRYN NAN TLL._- I

PRINDER PORC.

I Y CABINET CENEDLAETHOL.

I^LONGYFARCH Y PRIFI WEINIDOG.…

CENADWRI GYM REIG. I

YR EGLWYSI RHYDDION. I

Advertising

Y FORD RYDD. I

BETH YW'R WERS. I

PWYSIGRWYDD ADDYSGU'RI, GWEITHWYR.

I PENDEFIG MEDDW. I

MARW CYN-FARNWR.

YMOSOD AR WEINIDOGION.

---OEDRAN Y GWEINIDOGION I…

I LLAIS TWYM 0 GRICCIETH.

News
Cite
Share

LLAIS TWYM 0 GRICCIETH. Mewn cyfarfotl arbennig o Gymdeithas Ryddfrydol Criccieth, nos Wener, pas- iwyd pleidlais o longyfarchiadau i'n "haelod a'n cyd-ddinesvdd" Mr Lloyd George, ar ei apwyntiad yn Brif Weini- dog a Phrif Arglwydd y Trysorlys. Dy- wododd Mr 0. T. Williams, cadeirydd y Cvngor Trefol, fod holl drigolion Criccieth ar wahan i blaid, credo, a gwleidyddiaeth, yn llawenhau fod y person edrychai y genefll oil aot fel y gwr feddai y gallu craffaf i arwain y wlad i fuddugoliaeth yn ddyn ag yr ydym wodi vniddiried a'i gefn- I ogi drw'r tew a'r teneu am y chwarter Cvinif diweddaf.

DYNION I'R FYDDIN. I

I DEINIOL FYCHAN YN YI FFOSYDD.

CYFARFOD MERTHYR.