Hide Articles List

21 articles on this Page

BETHEL.

FELINHELI. I

GROESLON.j GROESLON. I

DYFFRYN NAN TLL._- I

PRINDER PORC.

I Y CABINET CENEDLAETHOL.

News
Cite
Share

I Y CABINET CENEDLAETHOL. I CYNGOR RIIYFEL 0 BUMP. Mr Bonar Law yn Arweinydd y Ty. Cyhoeddwyd yn swyddogol enwau Cabinet Cenedlaethol Mr Lloyd George fel y canlyn Y CYNGOR RHYFEL. Mr D. Lloyd George Prij Weinidog. Arglwljdd Curzcn Arghvydd Lvwydd y Cyngor ac Arweinydd Ty yr Ar- glwyddi. Mr Arthur Henderson Heb Swydd. Arglwydd Milner [lei) Swydd. Mr Bonarr Law Canghellor y Trvsorlys, yr hwn ofynwyd gan y Pi-if AVeinidog i weithredu fel Arwein- ydd Ty'r Cyffredin, ond na ddis- givylir i wyddfotloli yn y C.vngor yn rheolaidd. Y GWEINIDOGION ErtAILL. Arglwydd Ganghcllcr Syr Robert Finlay, K.C., yr hwn a ddatganodd wrth dderbvn ci swydd fod ei hawl i b\,11Si tvn yn cael ei anwy- bvddii. Ysgrifennydd Cartrefol, Syr George Cave, K.C Ysgrifcnnydd Tramcr Mr Balfour. Ysgrifenydd Trefedigaethol -)Ii, Walter Long. Ysgrifcnnydd Rhyfel Arglwydd Derby. Ysgrifenr.'ydd yr India Mr Chamberlain. Llywydd BVlrdd Llywodraeth Leol, Ar- glwydd Rhondda. Llywydd Bwrdd Masnach' Syr Albert Stanley. Gweinidog Llafur Mr Hodge. Prif Arglwydd y Morlys i Edward Carson. Gweinidcg Cad-ddarpar Dr Addison. Gweinidea y Gwarchae Arglwydd Robert Cecil Rheolwr Bwyd Arglwydd Devonport. I Rhcclwr Mcrwriaeth Syr Joseph Maclav. Llywydd Bwrdd Amaethyddiaeth Mr R. 1' Prothero. Llywydd Bwrdd Addysg Dr H A. L. Fisher Prif Ddirprwywr Gwaith Syr Alfred Mond. Canghellor Duchy o Lancaster Syr Frederick Cawley Postfeistr Cyffredinol Mr Albert Illingworth. Gweinidog y Pensiwnau Mr George Barnes "■ Dadleuydd Cyffredinol Syr F. E. Smith, K.C. Twrne Cyffredinol Mr Gordon Hewart, I K.C. Ysgrifennydd Ysgotland Mr Munro. Arglwydd Ddadleuydd ]\lr J A. Clyde, K.C. Twrne Cyffredinol i Ysgotland Mr T A. Morrison K.C. Arglwydd Raglaw i'r Iwerddon Arglwydd Wimborne. Ysgrifennydd yr Iwerddon. Mr H. E. I) like. Arglwydd Ganghellor i'r Iweddon Syr Ignatius O'Brien, K.C.

I^LONGYFARCH Y PRIFI WEINIDOG.…

CENADWRI GYM REIG. I

YR EGLWYSI RHYDDION. I

Advertising

Y FORD RYDD. I

BETH YW'R WERS. I

PWYSIGRWYDD ADDYSGU'RI, GWEITHWYR.

I PENDEFIG MEDDW. I

MARW CYN-FARNWR.

YMOSOD AR WEINIDOGION.

---OEDRAN Y GWEINIDOGION I…

I LLAIS TWYM 0 GRICCIETH.

DYNION I'R FYDDIN. I

I DEINIOL FYCHAN YN YI FFOSYDD.

CYFARFOD MERTHYR.