Hide Articles List

21 articles on this Page

BETHEL.

FELINHELI. I

GROESLON.j GROESLON. I

DYFFRYN NAN TLL._- I

PRINDER PORC.

I Y CABINET CENEDLAETHOL.

I^LONGYFARCH Y PRIFI WEINIDOG.…

CENADWRI GYM REIG. I

YR EGLWYSI RHYDDION. I

Advertising

Y FORD RYDD. I

BETH YW'R WERS. I

PWYSIGRWYDD ADDYSGU'RI, GWEITHWYR.

I PENDEFIG MEDDW. I

MARW CYN-FARNWR.

YMOSOD AR WEINIDOGION.

---OEDRAN Y GWEINIDOGION I…

News
Cite
Share

OEDRAN Y GWEINIDOGION NEWYDD. Cvfartaledd oedran aelodau Gweinydd- iMth Mr Lloyd George ydyw 55 mlwydd Yr hvnaf ydyw Syr Robert Finlay, 74 flalwvdd oed, a'r ieuengaf Syr Alfred Stan- fev, 41 mlwvdd oed Ceir fod 22 ohon- ynt dros 50 mlwydd oed, a 10 o dan hvn- ny. Oed,ran Mr Lloyd George ydyw 53.

I LLAIS TWYM 0 GRICCIETH.

DYNION I'R FYDDIN. I

I DEINIOL FYCHAN YN YI FFOSYDD.

CYFARFOD MERTHYR.