Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

21 articles on this Page

BETHEL.

FELINHELI. I

GROESLON.j GROESLON. I

News
Cite
Share

GROESLON. j GROESLON. I Cysuro Milwyr -Yr wytnnos uaiweciaai bu eglwys fach liamoth (B ) yn brysur iawn yn casglu gyda'i haelodau er anfon ychydig gysuron i'w milwyr, a llwyddas- ant yn dda dros ben, gydag ewvllysgar- wch a haelioni ambell un o'r tu allan, yn arbennig felly Mr a Mrs Ellis, Penffordd- elen, er chwyddo y parseli. lihoddasant 1 bob milwr sydd yn perthyn i'r gymilleid- fa fach gaeenau o faintioli da. Mae eu nifer yn wyth, a chawsant barseli cynwys- fawr, a'r gost wedi ei thalu. Eto, mae Mr a Mrs Ellis wedi cofio am lawer eraill o fechgyn ein hardal Maent yn teimlo yn gariadus at yr hen ddisgyblion. Chwareu teg i'r hen athraw. Felly hefyd bu eglwys Brynrhos. Anfonodd hithau eu rhoddion i'r oil sydd dros y mor. Adref am Dro.-Dydd Mercher diwedd- I daeth Preifat Robert Rob. Jones (Robinson), Penybrynrhos, adref am dro ,0. Surrey-, He y mae yn gwersyllu gyda'r cCana-dianti. Ymunodd o Manitoba, lie y ibu yn aros am tua 41 mlynedd. Edrych- a'n dda. Mae dau frawd iddo eisys ,gyda'r fyddin, y Preifat David Jones gyda'r Labour Battalion yn Ffrainc, a'r Xance-Corporal Ellis Jones yn Kinmel Pare. Meibion ydynt i'r diweddar Mr a Mrs John Jones, Penybryn. Ychydig o aniser gftfodd Robins; aeth yn ol bore liixa — Mae v Preifat John E Jones, C;efn adret am dro, cyn mynd dros- odd i Ffrainc. Erys yn agos i Oldham gyda'r Labour Battalion. Dal yn bur wael y mae Thomas, ei frawd, yntau wedi bod yn ei khaki nes iddo fynd yn wael. Mae ein cydymdeimlad a'r hen fam unig. Dim Swper.—Oherwydd amgylchiadau ein gwlad a'n hardal, mae eglwys Bryn- rh os wedi tynu yn ol y swper a'r watch- night. &

DYFFRYN NAN TLL._- I

PRINDER PORC.

I Y CABINET CENEDLAETHOL.

I^LONGYFARCH Y PRIFI WEINIDOG.…

CENADWRI GYM REIG. I

YR EGLWYSI RHYDDION. I

Advertising

Y FORD RYDD. I

BETH YW'R WERS. I

PWYSIGRWYDD ADDYSGU'RI, GWEITHWYR.

I PENDEFIG MEDDW. I

MARW CYN-FARNWR.

YMOSOD AR WEINIDOGION.

---OEDRAN Y GWEINIDOGION I…

I LLAIS TWYM 0 GRICCIETH.

DYNION I'R FYDDIN. I

I DEINIOL FYCHAN YN YI FFOSYDD.

CYFARFOD MERTHYR.