Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

Y CABINET NEWYDD.

Advertising

LLANFAGLAN.

: CAERNARFON.I

News
Cite
Share

CAERNARFON. Wedi ei Giwyfo.Dydd Sadwrn daeth y newydd i Mr a Mrs Griffith Davies, Snow- don Street, fod eu mab, Preifat William John Davies, wedi ei glwyfo yn Ffrainc. Yn Waci.-LAeallwil fod'Mr' E. Nefydd Jones, London House, High Street, VIA awr mewn Sanatorium yn Llanbyth«i'. De Cymru Dioddefai Mr Jones od,' wrth afieehyd erstahvm, on a credir y drwy yr oruchwyliaeth hon i fivyr- daw iechyd, ac y bydd eto yn ein W" _.aad o ured ag erioed yn ei faelfa. ^sg brys- gael rhwydd hynt i'w adU>" .Baed iddo llwvr, lad buan a Gwaharddiad ynto 0. jedl-3etit-liad? Dvna ydoc??d t?stua 'ed!aet?!,ad? — Nhydeitha& PenO ?? gafwyd yng harddiadagonvv? ??- ? blaid Gwa- (Rhostryfan ? ? ?? Mr 0?? Prjthard Mr H. E P ° 1 nL^ -?" cael ei gefnogi gan Mi H E P r?' Bang01' s?'?? ac 0 v.a -tpP ..11 tL b?d c?"' '?, ?,??? gan Mr John Owen, Clarke Terrace, yn cael ei gefnogi gan Mr David Williams, Assheton Terrace. Llys Bvvrdeisic-I. Cynhaliwyd ddyddl Llun, o finen Mr Chas. A. Jones yn y gadair. Cyhuddwyd William John Jonesi; Cycle Depot, Brynsiencyn, o ddangos gor- mod o oleu yn ei side lamps. Archwycl iddo dalu y costau, sef 6s. Darluniau Byw.—Diwedd yr wythnos fe ddangosir gan Mr E O. Davies, Guild Hall, "The Walls of Jericho" a "Peg o' the Ring (10 adran). Mae y darluniau hyn yn werth eu gweled. Olicii Hanes Cymru. Yng Nghym- deithas Caersalem, yr wythnos ddiweddaf, traddodwyd darlith ddarluniadol odidog, gan Mr S. Maurice Jones, A. R. C. A. Mwynluuvyd y wledd yn fawr. Ncson G ystadleuol. — Nos Lun, rng: Ngliymdeithas Ebenezer, cafwyd noson. gystadleiul trefnedig gan Mr Morgan W.. Humphreys, Minmanton. Yn Ddiogel.-Hyfi-vd ydyw deall fod; air Morris Evans, ail-beirianydd y "Bri- tannic," ymysg y rhai achubwyd. Maw ydyw i'r diweddar Capten Evans, a phriod Annie, merch Mr a Mrs Hugh Jon eg,, 1 carpenter, Castle Street. Yn Liywydd.—Yng Nghyfarfod Misol Arfon, gynhaliwyd yn Engedi yr wythnos ddiweddaf, ó dan lywyddiaeth IMi- S. Maurice Jones, A.R.C.A., dowiswyd. y Parcu J. Owen, )(A.. yn un o'r lljywyddir ion. Yn Symud. Dcallwn fod Mr Ersu Jones, Craigvdon, Cwmvglo, oedd yng ngwasanaeth y Mri E. Hughes a'i Fab, ironmongers, yn symitd i Biwmaris i aroJ, ygu gwaith y Y.M.C.A. Yr oedd Mr Jones yn un o ysgrifenwyr mygedol cang. en Cternat-foji oll. gviiideithas, ac yn fachgen ieuanc dymunol a gweithgar yn ei gyleh. Dymunwn bob llwyddiant iddo yn ei faes newydd, Cyngordd.-N.-o,s Iau, yn v Y M C A. y. cynhaliwyd cyngerdd. Cadeirydd, Mr Iewis Jones, Dinorwic Street. Cymer- odd y rhai eanlynol ranMrs Land,' Misses fcmily Davies, Gwladys Jones, Annie Hope. a Mri R Radford Jones, Torn Thomas, John Salisbury, a John « Jones, Mount Pleasant Square. Cymer- odd yr un rhai ran yn v Guild Half nos; Sill Mr W. Morris (organvdd Eben- ezer) oedd y cyfeilydd yn v ddau gvns- erdd. Llys Arbennig.-DN-dd Llun, o flaen Mri; Chas. A. Jones a C Lloyd Edwards cv- ■ hudmvyd Preifats R. Thomas a Henry- AVillianis o fod yn absenol o Kinmel Park.. TIn raid lddynt aros hyd nes v daw cos- gordd i'w cvrchu Cofic'r Milwyr a'r Mcrwyr.-Mae chwf- orydd eglwys Moriah wedi gweichio yn ddiwyd ar hyd y misoedd diweddaf eZ darparu anrhegion Nadolig i'w hanfon mil wyr a'r morwyr. Yr oedd nifer y r. seli anfonwyd yn 79, y rhai oedd Par" nwys dilladau ac -tugeniheidiar .in cyn- i'r hinsawdd He m? y bccb' ? cyfaddas svllu, megis Ct'ysa?, y ?? ?" yn ^ver* root biscuits, tcklt*, i-W d, tm 0 arrow- grifennvi ae renau, papur ya- tyman, tablen^u f -s, pensIl, pinau, bo- ynghyda pamfP c lhniaru sych. ed I sebon iaith, a C, Ittt,, edtu diddorol yn y ddwy yr odd y diau Nadolig. Nos Ferchea olPrnnr parseli i'w gweled yn y capel, ao D, r /yd gweddi effeithiol gan y Parch Brien Owen ar ran y bechgyn &'r 1108 y maent yn aberthu cymaint erddo Golygfa hardd oedd edrych ar y chwior- 'I ydd carediffig yn cario y parseli i'r llyth- yrdy Vore Ian mewn bascedi dillad, a'r tal goreu gaiiddvnt fyddai clywed fod y bech- gyn wedi derbyn yr anrhegion yn ddiogel, ac y byddant yn foddion llawenydd iddynt tua.'r Nadolig o dan yr amgylchiadau cyf- yng a dieithr y maent yn gorfod mynd trwyddynt.