Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

DYDD IAU. ]

DYDD GWENER.I

DYDD SADWRN. I

SUDDIAD Y CONNEMARA. I

CLORIANAU ANGHYWIR. I

Advertising

MR ASQUITH A'R ARGYFWNG. I

IARGLWYDD GREY.

TIR WAST.

npYSTEB Y PARCH G. CEIDIOG…

Advertising

I DYDD LLUN.I

News
Cite
Share

DYDD LLUN. I YN ATHEN. I 1-hys popetli yn dawel yn Athen. Y prif symudiadau ydyw darpai-ladau mil- wrol Groeg. Deuir a'r ddwy fil miIwyr gymerwyd o Thessaly i Peloponnesus i Athen, ac y maf" Gwylwyr Corinth yn cael eu canolbwyntio yn y brifddinas. Dyvvedir fod y Rrenin Constantine wedi datgan ei fwriad i ymuno a'r Germaniaid os bvdd i'r trafodaethau gyda Gweinidog- ion y Galluoodd Unpclig gael eu torri ym- aith. Mae oddeutu 1,600 o'r Venizeliaid yn parhau yn garcharorion, a ehredir mai un o'r amodau osodir i lawr mewn Nodyn sydd i'w gyflwyno yn ftiaii gan y Cyng- eirwyr i Gabinet Groeg ydyw ou rhyddhad dioed. Y mae triinaeth anynol v car- charorion hyn yn cael ei gadarnhau o ffyn- onellau cyfrifol. Mae miloedd o'r Veni- zeliaid yn parhau i adael Athen, yr hon erbyn hyn sydd yn hollol glir o'r trefedig- aethau (Jnedig. TEIMLADAU CYFEILLGAR. I Yn ol datganiadau Groegaidd adroddir I fod teimladau cyfeillgar yn bodoli pan I gyfarfvddodd 8yr Francis Elliot a"r Ty- wysog Demidofi, Gweinidogion Prydain a Rwsia, gyda Brenin Groeg, y Sadwrn. Hysbysir oddiar yr awdurdod uchaf fod ei Fawrhydi, fel arddangosiad nad oes gan- ddo fwriadau gelyniaethus, wedi cynnyg tynnu yn ol dair catrawd o Tliessaly, ac vmddiried gwarchod Corinth a phontydd Chaleis i ddistrywvddion Ffrainc Tra v datgenir gan Lywodraoth Groeg fod y safle wedi gwella, y mae'r corff diplomat- aidd yn ddistaw ar y datblygiadau. Y RWMANIAID. Gwneir ymosodiadau crvfion gan y Rws- j iaid i geisio i-li iddliaii y Rwmaniaid. ) Mewn -vsp-,ariiies i'r <r^ ogledd o Dorna Vatra cymerwyd o(X) o'r gelynion yn garcharor- t ion. Adroddid o Petrograd ddydd Sad- | wrn fod enciliad Rwsiaid-Hwmanaidd yn parhau yn Wallaeliia; ond dywed adrodd- iad y Sul fod y Rwmaniaid i'r dwrain o Ploesti wedi cymeryd yr ymosodol a gyrru yr Awstriaid-Germanaidd i safle tu ol i'r afon Crikora< Hawlia'r Germaniaid eu bod yn gwasgu ar Wallachia, tra y dywed y Bwlgriaid eu bod wedi croesi y Danube yn Turtukai a I Silistria, ac fod v Rwmaniaid ar yr ochr I chwith wedi tynnu'n ol yn v parth hwn. Y FFRANCWYR A'R SERBIAID. I Bu y cynegrau wrthi yn cliwyrn ar y fFrynt o Monastir liyd Lyn Douran. Cy- merwyd rhai o safleoedd newyddion y Tyrciaid i'r de o Seres gan filwyr Prydain. Adroddai y Serbiaid yn swyddogol ddydd Sadwrn fod y tywydd drwg yn rhwystr i wneitd dim o bwvs. Y PRYDEINIAID. I 0 r Ffrynt Orllewinol daw adroddiad Prydeinig swyddogol yn dweyd eu bod, fel ad-daliad i belenu y gelyn tu ol i'n ffrynt i'r gogledd o Ancre, wedi ffrwdbelenu'n drwm amryw bwyntiau tn ol i'r llinell. I'r de o Ancre yr oedd pelenu gv/rthwyi)- ebol trwm. Gwahanwyd cwmniau gel- ] ynol i'r dwyrain o Seres, ac vnghvmydog- aeth Gommecourt Wood, Yn ystod y pedaij- awr ar hugain diweddaf yr oedd yna fywiogrwydd gan y trench mortars a'r cyflegrau ar bob ochr ymhob rhan o sal- ient "\pres, ac yn sectors Loos a Hulluch.