Hide Articles List

12 articles on this Page

DYDD IAU. ]

DYDD GWENER.I

DYDD SADWRN. I

News
Cite
Share

DYDD SADWRN. P PETROGRAD. Daw y newydti o'r Pencadlys fel y can- Yn y gorllewin cymerodd ein mil- wyr yr yniosodol mewn pum lie i'r do c Juvornik yn y Carpathians. Pa i-ht'r ymdrech yuo, ond iiid yw'r canlyniadau yn hyshys. Mewn wyth o lcoedd i'r de- ddwvraiii o Ioullt Torong ymosododd ein sgowtiaid ar field posts y gelyn, a gyrwyd hv.-ynt ymaith. Yn y ffrynt Rwmanaidd yn nyffiyn yr Afon Oitosz gyrwyd yn ol ymosodiadau'r gelyn. Yn Wallachia, ar ol meddianiad Bucharest gan y gelyn, mae nail wyr Rwmania a'n lieid-do. ninnau yn encilio.. In y Dobrudja a'r Danube y mae pcthau yn dawel. 0 GERMANI. Dywed adroddiad swyddogol Germain iddynt cyurhwng y cylch mynvddig -t' I- Danube gyda'r Ninth Army gymeryd yn [ garcharorion ddoe yn unig 10.000. At- I yr Ait gwnaeth y milwyr dan Cyrnol Szivo i'r Rwmaniaid roddi eu hunain i fyny ddydd Merclier. Cyfanswm eu rh.f yl- oedd deg bataliwn o wyr traed, un sgwad- ron o wyr meirch, pum bateri o gyflegrau, y cwbl yn 8,000 o ddynion a 26 o ynau. Rhoddodd y rhai hvn eu harfau i lawr. YN FFRAINC. O'r Pencadlys Prvdeinig yn Ffrainc dy- wedir fod y gelyn wedi bnd yn pelenu ein ffrynt i'r de o'r Ancre, ac yn n!i:ri*;g. aethau Gueudecourt a Rancourt. Ad- dalasom drwy ffrwydbelenu amryw bwynt- iau tu ol i linellau'r gelyn. Bu ein trench mortars wrthi yn brysur i'r de o Armentieres. 1 YMOSOD AR GOEDWIG. Ar ffrynt y Somme dangosodd y cyfleg- rau gryn fywiogrwydd yn sector Boncha- vesnes ac o flaen Biaches. Yng Nghoed- wig Apremont, yng nghwrs ymosodiad wnaed bore heddvw, cafodd y gelyn Ie i roi ei droed i lawr ar raj o'r ffosydd oedd ar y blaen, a chydag ad-ymosodiad clnvvrn gan ein n-.ilwyr gyrwyd hwy oddiyno yn ddioed. YM MESOPOTAMIA. Ar ffrynt y Tigris ar y 4ydd o Ragfyr bu i aeroplanes y gelyn ffrwdbelennu ein gwers.vll. Yn ad-daliad aeth chwech o'r peirianau Prydeinig a gollyngasant hanner t-uiell o ffrwvdron ar wersyll Tyrcaidd gan l achosi niwed mwr. COLLI RHYFEL-LONG FFRENGIG. Ceir yr adroddiad Ffrengig swyddogol a ,anlyn:-Nid yw y Hong rhyfel Suffren, adawodd Gibraltar am y Dwyrain ar y 24ain o Dachwedd wedi cyrraedd i'w chyrchle eto. Ni chafwvd dim newydd er pan adawodd, ac ni chafwvd dim er, chwiho. Mac Gweinidog Morwrol Ffrainc yn ystvried fod y llong a'r dwylo wedi eu colli.

SUDDIAD Y CONNEMARA. I

CLORIANAU ANGHYWIR. I

Advertising

MR ASQUITH A'R ARGYFWNG. I

IARGLWYDD GREY.

TIR WAST.

npYSTEB Y PARCH G. CEIDIOG…

Advertising

I DYDD LLUN.I