Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

CORNEL Y CHWARELWYR.

GWEINIDOGION FEL "BECHGYN…

Advertising

I 0 MESOPOTAMIA.1

-$" i Y FASNACH FKDDWOL A'R…

SENEDD Y PENTREF.

News
Cite
Share

SENEDD Y PENTREF. NEU, GWEITHDY WiMFFRA TOMOS, Y CRYDD. PWY BIA BAWB? Wmffra: Uolwg go dùu SlI ami jii o hyd, ynic r Town i ddim yn meddwl y basa ni yn dai i gwtiio mor hir. Y Sgwl: Wd ie, du iawn, Wmffra, Nid H-yf yn gweled goleu'r wavvr o arnaf ofn y byddwn yn hir iawn wrthi yn brwvdro cyn cael buddugoliaeth. Wmffra: liown i'n meddwl na fedra Germani ddim dal yn hir hefo cimint ohona ni yn i plien hi. Toedcla nhw ddim yn deud y basa nhw wodi llwgu, ac y basan rhaid iddun nhw roi'r ffidyl yn to Y Sgwl: Dyna oedd yn cad ei ddweyd; ond y mae wedi cael ei brofi mai nid dyna'r gwir Rhaid fod yna ryw ad- noddau dychryllyd yn Germani. Wil Ffowc: Adnodda, faswn i'n meddwl yn wir. Yn tydi'l' gwr drwg bob awsar yn cael ur-vy o ddeunydd a dynion at oi law. Weiso chi mo'j ochor o na fydda ganddo faint fvnir yn barod i'r ahvad. Y mae'r diefliaid yn tyfu'n gynt na mush- rooms. Wmffra: SH-iiwn i d !:m, Wil, nad wyt ti'n dellll y gwir, achos ar yr ochr sala y iiiae,i, mwyafrif y rhau amla, yn enwedig os bydd yna bwnc o gwutklor mewn golwg. Y Sfjwl: Nid wyf yn meddwl fod y'gos- odiad yna yn un cywir. Yr ydych yn anghofio hanes y proífwyd n'r llanc gynt, Hoedd yntau yn meddwl fod y mwyafiif yn erbyn y proffwyd, ond pan agorodd pi lygaid fe welodd y lianc ei gamgymeriad. Sian Ifans: Stori ydi hona wedi cael ei gwneud dreio dvsgu rhyw wers i'r bobo!, 'run fath a straeon tylwyth teg ddysgid i ni fel plant gynt. Y Sgwl: 0 nage, roue hwnyna yn banes gwirioneddol sydd wedi cymeryd lie yn llythrennol fel y mae i lawr. Wrnffra: Debig iawn, mac'n rhaid i betiia'r Heibl fod felly neu iddo beidio bod yn llylr y giviiioriedd. Wil Ffcwc: Tydi o'n ddim llawer o ods gen i ])i un ai stori ynta'r gwir ydi'r hanas yna, mi wn i gimm a Jiyn na fedrvvch chi gael yr un petli rwan pe tasa chi wrthi yn treio o fora gwvn tan y nos. Os oedd o'n bosibl radag bono, pam nad ydi o rwan ? Dyna'r py.syl Trenvch chi hedd- yw, gael i chi gael profi'r peth, ac fe welweli po fwya yr agorweh chi'<,h llygad fod geiynion y da yn fwy o lawar na'i ddilviiai- N-i- Mqe gan y diafol fwy o ddyn- ion a merched yn gweitiiio diosto, a nnvy o eiddo a deunydd dan ei ddwylo yn y byd yma na neb a phawb arall. Y Sgwl: Yi, Nldycli yn camgymeryd, Wil Ffowc. Nid oes ganddo gymaint a lied troed o'r ddaear and yr wyf yn addef fod ganddo ormod o lawer o'i thrigolion yn ei feddiant Sian Ifans: Dyn a'cli beipio, lie buoch chi'n byw, deudweh, os oes ar rywun isio agor i lygad mi ryda chi. Wmffra: Ilwan, Sian, paid ti a giieid svhvada pcrtonol, neu mi fydd raid i mi roi stop ar y siarad. Fy hunan tvdw i ddiiii yii leicio'i, sn-niati J'o.,l gan y diafol yr un chwartar modfadd o'r byd yma. Wil Ffowc: Tydw iua ddim chwaith. ond be neiff rliywun liefo ffeithia celyd yn sefull yn l wynab o. Pwy yda chi'n i feddwl bia r tiroedd helaeth yna lie ma'r rasus ceffyla a'r giamblio mawr yna'n mund ymlaen arnynt, y taiarndai, y chwareudai, a'r hofelau llygredig sy'n y r byd Pwy bia'r dynion a'r merchaid s% 'n byw arnynt He yn dilyn Cll cwrs Fasa cili yn leieio deud mai Duw pia nhw:j Faswn i ddim yn Jeicio dcid, na fasirn wir. Sian ifans: Wei done, Wil; tlna ti wedi rhrfi stroc fanvoJ iJdull llhw îWan. Wmffra: Paid a bod mor barod dy lirep ohyd.Sian. Mi roedd y Sg<vl vn mvnd i i ddeud l'hywbath lies darfu i ti dori ar i I draws o Mae isio dy yru di a'th ffasiwn i neud miwnision i ti gael rhywbeth i neud lieblaw ysgv.yd dy dafod. Sian Ifans: Wei dyna i chi flagiard, ynte. J'edrwch chi ddim tynu dyn oddi- wrth i dylwth o ran Jiyny. Y Sgwl: lap' n biti na a!lech gadw od(iiwi-tlt vi- Ysbi-l yma. Nid <. I yw yn ychwanegu dim at wcrth y ^iajr.d "ta"" Ni(I w.xf o'l- un fa vn a Wil Ffev/e o ?-!)L oblegid. ''r,ctai i:un Duw bia bawb -i phoneth \1 I ddrwg a da. I Harri: e! tydi hwnyna ddim yn iawn toesduuiHioundyfariwddhyny Wmffra: Gad !onndd i'r Swl orffen. Go on. Y Sgw!: Dywedweh fy mod vn digwydd dlúi ?-.Y?t ar y counter yna, ac yn ang- hoffo ej gvmeryd, ac fod Wil Ffowc yn ei weled ac yn ei roi yn ei boced, pwy oedd •sv.dlt, Wil ynte fi ? Harri: Wei chi siwr iawn. Fasa Wil yn ddim «nd lleidr, Y Sgwl: Dyna'r ddadl ar ben felly, os yw pawb yn eydolvgu gyda, Harri. Yr ydym oil yn cytuno mai Duw wnaeth nef- oedd a daear a' cwbl oil sydd vnddo. Felly efe ydyw y gwneuthurwr a'r pcr- ehenog. Pwy bynnag neu beth bYllnag sydd yli cael pi feddiannu gan arall rhaid mai yspeiliad yw. Os dywedweh mai diafol sy'n meddianu Ueoedd a phobl y byd, yna y mae wedi lladrata oddiar Ddaw ei eiddo priodol Ef. Wil Ffowe: Yn ol yr argiwmellt yna, DllW greodd y Diafol. ac felly fo pla'j- gwr drwg. Pwy a'i dygodd ef oddiarnor Wmffra: Wst ti be, Wil, myn dialan i. tyrna ddylia ti fod, achos mi rwyt yn gofun cwestiyna na fedar hyd yn oed y Gwr Drwg mo'i hatab nhw Wil Ffowc: Toes gen i mo'r help am liyny, argiwment y Sgwl ddaru agor y drws i'r cwestiwn. Y Sgwl: Nid yw'n anodd i'w ateb, fe goeliaf. Toedd yna neb i ddwyn y Diafol, nid ei gymeryd gafodd, ond colli ei le cynenid n y ncfoedd a ddarfu: angel syrthiedig ydyw wedi disgyii, i'r pwll oherwydd ci hunanoldeb. Wil Ffowc: Fedra i ddim llyncu rhyw atbravviath felna o gwbwl. Pam, llledda. chi. Wei, i ddechra, rhaid i chi gofio o I ble y syrthiodd. Os yr oedd yn angel yn y nefoedd mi allodd bechu ei hunan i hunanoldeb annuwiol yn y lie dibeehod hwnw. He ydi result credu peth felna. wel byii; os medrodd un angel becliu yn y ncfoedd toes yna ddim sierwvdd nad allwn nina ar ol mynd ytio golli ein traed a dis- gyn i'r pwll. Os nad oedd yn angel neu rywberh arall cyn creu dyn a'r byd o ba, le daeth Hhaid ei fod wedi ei greu gan Dduw, neu ei fod wedi creu ci hunan, neu ynte ei fod yn dragwyddol berson fel Duw. (,'redwcli y cyntaf ac fe wel well fod Duw yn awdwr y Diafol, cred- wch y ddau arall ac fe wneweh ddau Dduw—tin yn dda a'r llall yn ddrwg, I ble i-yda ni yn mynd: Y Sgwl: Fel y dywedais i y mae'r stori li(-t'i)], dviia']. oil Nvll J. j Wmffra: Rhaid credu hwnw, ncu be ddaw ohono ni. Wil Ffcwc: Nid ocs raid credu dim sy'n gwneud cam a Duw a dyn. Os yw'r ddameaniaetli am ddiafol fel person yn gwneud hYllY claddwch y diafol am byth, a rliowcli y bai am bob drwg ar v lie dylai fod, sef ar ddyn. Y Sgwl: la, ia ond ÐllW a grcodd y dyn, fell." Duw gocodd y drwg. Wil Ffowc Nage ganwaith drosodd. I iteii d d:i, ic fvw v neud da, ac i fyw yn dda y gai-naed dyn; ond roedd yn well gan ddyn neud drwg. Fedi-a Dun- ddim gneud dyn heb roi yn- I ddo allu i neud drwg a da; ond nid oedd yn disgwyl i'r ddau allu gael ci arfer. Wmffra Felly, rwyt ti'n foddlon syrthio j i i farn y Sgwl mai Duw bia pawb a phob j dim, ac mai fo ddylia eu cael. Wil Ffcwc: Ydw, and y diafol. Tydi hwnyna yn ddim ond bwgan plant, a bwch diangol pobol wedi pechu. Wmffra: 'Yd. mi gadawa i y peth yn y fan yna am heno, achos tydw i ddim yn | ddigon o sgolor. nae yn ddigon ctpfar i d* ,),on clefal- i wtbio'r gwr drwg allan o'r byd. Dowch rwan i mi gael cloi ar eicli liola, a cliym- rwch ofal na wel yr hen frawd mohono chi ar ol bod yn siarad cimint am dano. Nos dawcli.

i—— I ADDYSG A GWLADGARWCH.

G WRTHOD RHODD.

jMEODYGINIAETH NATUR.

————M———— LLAFUR A PHRISIAU…