Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

CORNEL Y CHWARELWYR.

GWEINIDOGION FEL "BECHGYN…

Advertising

I 0 MESOPOTAMIA.1

News
Cite
Share

0 MESOPOTAMIA. (Gan y Rhingyll WILLIAM THOMAS, Ty Newydd, Clwlybont.) I ("fa;» ddau: hUnT 0' G\'JlIru SaJWl'll Cvtais ddau lythyr o Gyiuru Sadwrn diweddaf, un oddiwrth fy n^ad, a'r llall I oddiwdh h Griftitll, Dymaymaicyn- taf eis nau wedi niorio oddicartref. Yr wyf mewn iechyd da, ac os daliaf cystal ag yr wyf y tair wvthnos ddiweddaf yma yn y wlad lion, hyddaf cystal ag el-ioefl pan ddeuaf adref. Mae'n awr yn fure lau, Mcdi ileg, a'r tjTvvdd wedi newid ers diwrnod neu ddau, yn boeth iawn yn vr-tod y dydd, ond yn ddychrynllyd o oer yn y nos. J'an i godaf y-ii v bo-i-e yi- wvf yn crynn gan ] oerni, nes y cyfyd yr haul, ond erbyn un o'r gloch bydd yn berwi o boetli. Mae ein hysbyty wedi cyrraedd ar yr afon yma, a byddwn, mae'n ddiaiiilietiol gennyf, yn symud ymhen yehydig ùùydc1- iau. Cefais game o billiards neithiwr, y gyntaf er pan yn Mesopotamia, a nnvyn- hcais hi yn fawr. Buom yn brysur pry- nhawn ddoe yn hwylio cant o'n cleifion i [ndia, a disgivxliaf gael diwrnod ysgafn heddyw, gan obeithio cael mynd i'r ocln arall Ïr afon i gael gwelod rhai o'r ser- geants ddaeth gyda, ni ar yr un llong o Loegr. Er fod y R'uyiel yn myned ymlaen, go brin yw'r newyddion yma. Cawn weled y "Basra Times" weiChiau (newyddiadur a dim ond dwy ddalen iddo) end nid oes fawr ddim yn hwnmv Uuasai'n dda gennyf gael un o'r newyddiaduron Cyni- reig. Peidiwch ag anfon pa, nolegill pur anaml y deuant i ben ou taith, gan nad ops yn y Llvthyivlai yma hraidd neb J ond Arabiaid, Xegr-oaid, neu Indiaid, ac j nid oes ganddynt dryfn o gwhl. Aethum i Makina ddoe, nydd Gwener, 1. Mcdi lofed, i weled y ffrindiuu ddactit g\ da mi o end er gofid yr oedd dall neu dri o I- sergeants yn yr ysbyty, er yn clod ymlaen yn rhagorol. C'a'.vsriin [ brynhawn hyfryd yno, y eyntaf a gefais er pan yma. a gwelsom ddau beth am v tro cvntaf yn ein bvwyJ, ond ni ehan- iateir j mi grybwyll ond am un, sef cyn- hc!)nvnrr Arab. Mae'r gladdfa yn yr ai]- ialwch eydrhwng yr afon a Makinn. i Gv,-neir y cerrig-beddau (ond i fed yn fwy briddfeini wedi ou gwneud o fwd, lieu fatii o dywod sydd i'w gael yinhobman viiia Fel hyn y gwneir hwynt: A ill' plant yr Arabiaid i gasglu"r tywod, a'i gymysgu gyda dwfr; yna troediant aj rio'.n droednoetli^ ac y mae'n jiiyfeddod y priddfeini rhagore,! \O'neil' yn y dull hwn. iNi allaf ddweyd pa fath o arch ocdd am y corff am eu bod wedi ci chuddio gyda phapur teneu, ac ni ellid gweled dim ond y papal" liwnnw yn hongian dros y cw b!, ac yr oedd pawb yn taflu j-liyw lath o baput-confetti ar yr arch, fel y gwnant yng Xghymru mewn pjiotlas. Yr oedd yr augladd yn un mawr iawn, a thua dau ganL o bob I yndilo, a chvnhaliwyd rlivw fath o wasanaeth; wrth gwrs, nid oedd- wn yn eu dealt, end yr oeddynt yn gwaeddi fel aniieiliaid gwylltion. Jill raid i ni fynd cyn i'r gwasanaeth orften, gan fod yn rhaid mynd am y eweh yn yr amser penodol. Cawsom gyngcrdd yma neithiwr, ac un da vdoedd hefyd, ac yr oedd un o aelodau dynion duon "Happy N'all(,N Iitldi(itio yno'n cymeryd liian. Mw.vnhawyd y cyngcrdd yn gampus. Mae'n awr yn brynhawn Sadwrn, ac yn bur I)oetli. -.Ntae mor boetli nes ei gwneud yn ainhosibl symud o gwmpas, a chymei ais y fantais i oi-wedd ar fy ngwely. Dcrbyniais ddau gerdyn post oddiwrth fy mhiiod lieddvw, ac yr oeddwn yn falch ohonynt, a deall fod pawb yn iach. Nid wyf yn meddwl y bum vii teli-nlo cystal fy hunan erioed, a hyderaf allu dal fel hyn i ddocl adref. I v c in Hospital Equipment wedi cyr- I' racdd i'r afoll yma, ac y maent yn I'll dadlwytho heddyw i'w gyrru j fyny yn uwch i'r wlad i gyfei'. i,'d Kr.t. Tr ydym wedi bod yn gweithio yn yr Ysbyty hurl yn awr am y mis diweddaf, ac y mae yna ddigon i'v,- wneud ynddi hefyd; ond nid wyf yn ewvno, os na chaf ddim gw'.aeth na hyn rliam bod yn ddiolcJigw Tua pymthefnos yn ol cl,vwlis fo, Han v Hugh Davics a Dei Thomas wedi 'i<d i [udsa. ac anfonais lythyr i Hugii Paries y 1 dydd canlynol. Nid wyf yn gwybo l a gaift 8fc v llythyr ai peidio. oblegid dywt d ein Staff Sergeant sydd nevvydd lanio yn.a o Bombay ddydd Llun nad oedd y r:¡ d General Hospital, yn yr hon yr cell yr Jiogsa, wedi cyrraedd i Bombay pan ad awedd efe. Cawsom n' wyddion da am rhj fc 1 y I dvddiau diweddaf, a clnedaf • s v bydd i I I daf, ti ciii-e( i a f ni barhau i fynd ymlaen 'run fath vn r holl ffrvnts, bydd i Alluoedd Canolog T I Uwniaid dorri i lawr yn fllan, a gailaf f. <1 adrei gyda chwi (.jnio Gadawer i ni obeithio hynny. ()]I,i t,, ■ i heddweh gael ei <. s- ¡;111 i'r Galluoedd Canolog livn gael < n>aln modd na allan fyth iv.rvr f<><i yf rhwvstr i heddweh Iwrop. nac yn.berv rius wareiddiad. (I'w baihati) j

-$" i Y FASNACH FKDDWOL A'R…

SENEDD Y PENTREF.

i—— I ADDYSG A GWLADGARWCH.

G WRTHOD RHODD.

jMEODYGINIAETH NATUR.

————M———— LLAFUR A PHRISIAU…