Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

CORNEL Y CHWARELWYR.

GWEINIDOGION FEL "BECHGYN…

Advertising

I 0 MESOPOTAMIA.1

-$" i Y FASNACH FKDDWOL A'R…

SENEDD Y PENTREF.

i—— I ADDYSG A GWLADGARWCH.

G WRTHOD RHODD.

jMEODYGINIAETH NATUR.

————M———— LLAFUR A PHRISIAU…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

————  M  ———— LLAFUR A PHRISIAU BWYD. Barn Cynhadkild Uuddnvyr Llafur. Yn Llundain, <: I;. -1, cvnhaliwyd cvnhadlcdd o Undebwyt Lhtfur, o dan lyw- yddiaeth Mr G. J. WarJle, A.S.. i dra- fbd y cwestiwn c "HyfcJ a Phrisiau Bwyd." Dywedodd y C.id-rydd nad oedd y Blaid Lafur ddim wedi peidio edrych ar gwestiwn bwyd v wlad pwy bynnag arall oedd wedi gwneud hynny, Yr oedd eto yehydig dystiolaeth fod y Llywodraeth yn ddigon byw i'r angenrheidrwydd o weithredu'n egniol a buan i sierhau cyf- lenwad priodol o fwyd am brisiau o J'ewn cyrraedd y mwyahif o'r boblogaeth. Po byddai y Llywodraeth wedi cymeryd y camrau priodol ar ddechreii y rhyfel byddaj i lawer o'r trueni gael ei osgoi. Cyflwynwyd y penderfvniadau canlynol: Fod y Gvnhadledd lion, sy'n cynrych- ioli Hafur cenedlaethol. trefnedig o bob oc-hr—yn enillwyr cyflogau a defnyddwyr bwyd-yn datgan. er yn gofidio yr oediad hir ar ran y Llywodraeth. i gymeryd mewn Haw rhwystriad y codiadau ymhris bwyd. fell y rnaent wedi gwneud yn N-sto(i X ddwy flvnedd ddiweddaf, yn croesawu y camrau sy'n awr wedi eu cymeryd, end eu bod o'i, farn nad yw'n ddigomiol, ac na fydd unrhyw bolisi yn rhoi hyder cyff redinol os na fydd vn evnnwvs:- (a) Pwrcasiad gan y Llywodraeth o bob deunydd bwyd anhebgorol fewnforir. (b) Atafaelu neu reoli cynnyrcli car- trefol, mogis cig, gwenitli, ceirch, haidd. pytatws, a llefrith. (c-) A tafaelu llongau a rheoli pris cludo a graddfa pris cludiad. (d) RLoddi at- y marchnadoedd mitn- Herthol Cretail) yr holl gyHenwadau sicr- heir fel hyn a'u rheoli gyda plirisiau fyddo'n sierhau budd llawn o waith y Llywodra-eth i'r sawl fo'n ell pi-ynii. (e) Trefnu ac arolvgu cynnyrchiad, fel ago i ddefnyddio yr adnoddau eartrefol i'w heithaf, im enwedig amaethyddiaeth, vi hwn, yn ol barn y Gynhadledd, ellid delio ag ef yn fwy effeithiol dnvy osod pris gwarantedig i'r cynyrcliydd. ar yr amod I ftxkgrpddfa boddhaol o isrif cyflog hefyd ynia ell talu. Vjnhellacli, yn 01 barn y Gvnhadledd, dyiai cyflenwad glo, ac angenrheidiau eraill bywyd, gael delio gyda Invvnt gan y Llywodraeth ar linellau tebyg i ) rhai nodwvd uchod. Wrth gynnyg y penderiyniad, dywed- odd Mr J. R. Clvncs, A.S., fod yna ar- gyfwng bwyd yri ogystal ac argyfwng gwleidyddol. Er fod cynygiad diweddar- af Mr Runciman yn gam fawr ymlaen ymhellach na dim wnaed o'i- blaen, vr oeddynt yn argyhoeddedig mai rhaglen cynnwysgtdig o'r hyn oedd yn y pender- fyniad gyflwynwvd oedd yr unig un gvf- arfyddai a galwadau yr amgylchiadau Eiliwyd gan Mr H. J. May, Ysgrifen- ( nydd Seneddol i'r Gvmdeithas Gydweit/i- redol, a chariwvd y penderfyniad gyda chymeradwyaeth. -0-