Hide Articles List

13 articles on this Page

1°ENNILL Y MWNWYR.I

-EBENEZER A'R CYLCH. I

I TYDWEILIOG A'R CYLCH.

CENEDLAETHOLI'R DDIOD.r

ICYFARFODYDD HEDDWCH. I

DYFFRYN NANTLLE. I

LLANBERIS.

PONTRHYTHALLT.

CWMYGLO.

1 - -GROESLON.,

News
Cite
Share

GROESLON. oywiro.—jurwg gennym i ni wneud cam ag adroddiad Cwrdd Coffa Gosen drwy adael enw Preifat Owen John Eames, mab Mr a Mrs John Eames, Shop Isaf, Groes- Ion Mae dau fab arall gyda'r fyddin, un yn Ffrainc a'r llall yn ymbaratoi. Ein hamryfusedd ni yn y swyddfa sy'n I gyfrifol am y camgymeriad. Cafwyd cyf- arfod rhagorol yn Gosen, a'r He yn llawn. Methai pawb a deall natur y cyfarfod; ond cafwyd boddlonrwydd arbennig, a siaradwyd yn gampus ac i bwrpas gan yr oil a gymerodd ran. Gofynodd y llvw- ydd i bawb godi at- eu traed i ddangos eu cydymdeimlad a'r teuluoedd trallodedig, a gwnaed hynny yn ddioed. inti, Rowland J. Tli0111 as, G. and L,, arweiniai y canu, a chyfeiliwyd gan Mr J. W. Roberts, Tyddyn Dafvdd.

I PENISA'RWAEN.

Family Notices

Advertising