Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

13 articles on this Page

1°ENNILL Y MWNWYR.I

News
Cite
Share

1° ENNILL Y MWNWYR. Y Llywodraeth yn Caniatau 15 y cant I o Godiad. 11 Mae mwnwyv De ■ Cymru wedi onnili buddugoliaeth fawr eto, a'r Llywi:<!raitn wedi canitau iddynt 15 yn y cant o god- iad, yr liyn a hawlient. Yi- oodd penderfyniad y Llyvc.Iraor h, yr hwn ddilynodd gymeria 1 drosudl y mwnfeydd mor sydyn, wedi cael dylanwad rhagorol ar y bob!. Ystyrir yn awr fod yr a:'gylwti;i yn Caerdydd di-osodd, ac y mae penderfyniad y Llywodraeth wedi newid y sefvllfa yn gyfangwbl. Fel y gwyddis hawliai v mwnwvr 15 v cant o godiad, ond yr oedd y perehenogion yn hawlio 10 yn y cant o ostyngiad. Bu trafodaeth a chynhadleddau lawer ar y mater, ond ni chafwyd unrhyw der- fyniad boddhaol. Yna cymerwyd y mwn-i feydd dros-odd gan y Llywodraeth, a gor chymvnwyd i'r perehenogion gario'n mlaen. ^S;d oedd llyn yn boddloni y dynion, y rhai a ddalient yn dynn at y 15 yn y cant o godiad.

-EBENEZER A'R CYLCH. I

I TYDWEILIOG A'R CYLCH.

CENEDLAETHOLI'R DDIOD.r

ICYFARFODYDD HEDDWCH. I

DYFFRYN NANTLLE. I

LLANBERIS.

PONTRHYTHALLT.

CWMYGLO.

1 - -GROESLON.,

I PENISA'RWAEN.

Family Notices

Advertising